Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros,  Informatikai épület,                                                                                                                  Titkárság Fsz. 12. szoba. Tel:+3646-565111/14-13

Műszaki kommunikáció

A műszaki kommunikáció fogalma. Kommunikáció és információ. Az információ alapvető tulajdonságai: mennyiségi, szintaktikai, szemantikai és pragmatikus tulajdonságok. Műszaki modellek. Objektum orientált modellezés. Modellek leírása. Műszaki rajz és dokumentáció. A geometriai modellezés alapfogalmai. Géprajzi konvenciók. Rajzjelek, méretháló, tűrések, illesztések. Műszaki dokumentációk készítését támogató szoftverek. Szövegszerkesztő, rajzoló programok. Műszaki tervező (CAD) programok. A műszaki kommunikáció eszközei. Adathordozók, adatbevitel, megjelenítők. A távadatátvitel alapjai. Telefon, telefax, számítógépes hálózatok, Internet.

 

További információk, előadás anyagok és gyakorlati segédletek