Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros,  Informatikai épület,                                                                                                                  Titkárság Fsz. 12. szoba. Tel:+3646-565111/14-13

Képgaléria

Ki olvas minket

We have 20 guests online

Kari kitüntetések

Kari kitüntetések augusztus 28-án, a Kar volt hallgatóinak évfolyam-találkozóján:

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar Tanácsa

Kiemelkedő eredményességű oktató tevékenységéért, a Delfti Műszaki Egyetemen több magyar hallgató tanulmányának támogatásáért, továbbá a Gépészmérnöki és Informatikai Kar több tanszékével kialakított kiváló együttműködéséért a Professor Honoris Causae Facultatis Mechanical Universitatis Miskolciensis címet adományozza:

 

Prof Dr. Horváth Imre részére

A felterjesztő tanszék az Alkalmazott Informatikai és az Ábrázoló Geometriai Tanszék volt.

A tanszék oktatói közül a következők részesültek kitüntetésben:
A Gépészmérnöki és Informatikai Kar Tanácsa
kiemelkedő oktatói, oktatásszervezői és tudományos iskolateremtő tevékenységéért, a Miskolci Egyetemen az informatikai oktatás létrehozásáért, a mérnök informatikus szak fejlesztésében – tanszékvezetőként és a szak felelőseként – végzett eredményes munkájáért, a Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola vezetőjeként  a tudományos utánpótlás nevelésében tett kiváló teljesítményéért, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként  
Signum Aureum Facultatis Mechanical Universitatis Miskolciensis
címet adományozza

Prof. Dr. Tóth Tibor részére


A Gépészmérnöki és Informatikai Kar Tanácsa
az Automatizálási és az Alkalmazott Informatikai Tanszéken folytatott másfél évtizedes oktatói tevékenységéért és a kar külkapcsolatainak és az oktatói és hallgatói mobilitásnak a magas szintű szervezéséért
a Kari Emlékérem kitüntetést
adományozza

Dr. Bikfalvi Péter részére

A kitüntetetteknek gratulálunk!

2010. szeptember 3-án, a kari Évnyitón tüntették ki a Tanszék felterjesztésének eredményeként Prof. Dr. Monostori Lászlót és Dr. Váncza Józsefet:

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar Tanácsa
Prof. Dr. Monostori László professzor úrnak,
nagy tekintélyű külföldi akadémiák és tudományos szervezetek,
neves szaklapok szerkesztőbizottsági tagjának, a Magyar Mérnökakadémia rendes és a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának,
aki a BME tanszékvezetőjeként és a SZTAKI tudományos igazgatóhelyetteseként
a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Alkalmazott Informatikai Tanszékével
több közös hazai és nemzetközi kutatási együttműködés
sikeres megvalósításában közreműködött, a

Professor Honoris Causae Facultatis Mechanicae Universitatis Miskolciensis
címet adományozza.

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar Tanácsa
a Digital Factory és a VITAL sikeres konzorcionális kutatás-fejlesztési projektekben,
az Alkalmazott Informatikai Tanszékkel végzett tartós és kiváló együttműködéséért,
a Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskolában végzett tevékenységéért
a Kari Emlékérem kitüntetést
adományozza

 Dr. Váncza József részére

A kitüntetetteknek gratulálunk, további sikeres együttműködést kívánunk!