Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros,  Informatikai épület,                                                                                                                  Titkárság Fsz. 12. szoba. Tel:+3646-565111/14-13

Jelek és folyamatok modellezése

Tárgyjegyző: Dr. Bikfalvi Péter


GEIAK 140B

 

A rendszer fogalma, rendszertípusok, rendszerstruktúrák. A jel fogalma, jeltípusok. A modell fogalma, kapcsolata a valósággal. A modellezés céljai. Műszaki modell, matematikai modell, szimuláció. Az állapot fogalma, a folyamat fogalma. Irányítható, megfigyelhető rendszerek. Technológiai folyamatok típusai. Strukturált rendszermodellezés. Funkcionális rendszermodellezés. Objektum-orientált rendszermodellezés.

Jelmodellek. Folytonos jelek matematikai leírása az idő, az operátor és a frekvenciatartományban. A mintavételezés és jelvisszaállítás elméleti és gyakorlati problémái.

Folytonos lineáris rendszerek modellezése. Differenciálegyenletek, állapotegyenletek. Modellezés az operátor tartományban. Az átviteli függvény fogalma. Az átviteli függvény és az állapotegyenletek kapcsolata. Modellezés a frekvenciatartományban. A frekvenciafüggvény fogalma. Az átviteli függvény és a frekvenciafüggvény kapcsolata.

Folytonos lineáris rendszerek modellezése a diszkrét időtartományban. Algoritmizálhatóság, numerikus módszerek alkalmazhatósága. Számítógépes szimuláció.

Összetett folyamatok. Lineáris szabályozó rendszerek modellezése. Optimálás, az optimális irányítás problematikája. Nemlineáris rendszerek modellezése. A rendszeridentifikáció alapjai. Nagyméretű, összetett rendszerek modellezésének lehetőségei: neurális háló, fuzzy logika, stb.

Számítógépes szimuláció a MATLAB-SIMULINK környezetben.

 

Nagyméretű, összetett rendszerek modellezésének lehetőségei: neurális háló, fuzzy logika, stb.