Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros,  Informatikai épület,                                                                                                                  Titkárság Fsz. 12. szoba. Tel:+3646-565111/14-13

Toth Tibor - cv

 

Név: Prof. Dr. Tóth Tibor

Beosztás: egyetemi tanár

Tudományos fokozat: a műszaki tudomány doktora


  toth kukac ait.iit.uni-miskolc.hu
 
Telephone: 14-19
   

Information: Szoba: Fsz. 14.

 

Önéletrajz

Részletes tudományos életrajz

Legfontosabb publikációk

Teljes publikációs lista (1966-)

Teljes hivatkozási lista (1971-)

 

Születési év: 1942.

Végzettség, szakképzettség, tudományos fokozat:

Okleveles gépészmérnök (kitüntetéses oklevél): 1966, NME

Egyetemi doktor („summa cum laude”): 1969, NME

A műszaki tudomány kandidátusa: 1979.

A műszaki tudomány doktora: 1989.

 

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök):

Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Informatikai Intézet: igazgató;

Alkalmazott Informatikai Tanszék: tanszékvezető egyetemi tanár.

Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő);

Tantárgyak: (1) Gépgyártástechnológia alapjai, (2)-(3) Megmunkálások I-II. (gyakorlatvezetés) 1966-1972, (4) Gyártási rendszerek tervezése és szervezése (előadás és gyakorlat vezetés)1980-1988; (5) Üzemi informatika (előadás és gyakorlatvezetés) 1989-1993; (6) Termelési rendszerek és folyamatok, (előadás és tantermi gyakorlat) 1993-; (7) Számítógépes termelésirányítás (előadás és tantermi gyakorlat)1995-; (8) Termelésirányítás, (előadás)1996-; (9) Számítógéppel integrált gyártás, (előadás és tantermi gyakorlat)1997-2001; (10) Virtuális vállalat, (előadás) 2001-; (11) Műszaki kommunikáció, (előadás) 2002-; (12) Fundamentals of Production Engineering, (előadás) 1991-2001; (13) Computer Aided Process Planning (előadás) 1992-1994; (14) CAD/CAM, (előadás) 1996; (15) Computer Integrated Manufacturing (előadás) 1995-1997; (16) Technical English for Information Science and Technology (előadás) 2000; (17) Az informatika fejlődéstörténete (fakultatív előadás) 1999-.

Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása;

1966-1973:       Gépipari Technológiai Intézet (GTI) Miskolci Kutatóhelyén kutatómérnök

1973-1977:       tud. munkatárs a GTI Forgácsolás Automatizálása Kutatási
                         Főosztályán (Budapest),

1977-1979:       tudományos főmunkatárs (GTI),

1979-1985:       tudományos tanácsadó (GTI),

1974-1985:       kutatócsoport vezető (GTI),

1981-1985:       másodállású egyetemi docens az NME Gépgyártástechnológiai Tanszékén,

1985-1989:       főállású egyetemi docens az NME Gépgyártástechnológiai Tanszékén,

1989-                a Miskolci Egyetem Informatikai Intézetének igazgatója,

1990-                egyetemi tanár (ME),

1995-                az ME Informatikai Intézete Alkalmazott Informatikai Tanszékének vezetője,

1999-                az MTA-ME Termelésinformatikai Kutatócsoport vezetője,

2002-                a Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola vezetője.

 

Kutatási terület:

Diszkrét gyártási folyamatok számítógépes tervezése, optimalizálása (CAPP);

Számítógépes termeléstervezés és irányítás (PPS, PPC);

Számítógéppel integrált gyártás (CIM);

Termelésinformatikai rendszerek.

 

Ipari kutatások: Részvétel a TAUPROG (Technológia AUtomatikus PROGramozása) nevű CAPP rendszercsalád kifejlesztésében, a kutatómunka irányítása (1972-85).

 

OTKA pályázatok (témavezetés):

·         T001683/86. Gépgyártási folyamatok tervezéselmélete

·         T002348/91: Diszkrét gyártási folyamatok műszaki előkészítése és irányítása mesterséges intelligencia módszerek felhasználásával

·         T004234/92: Osztott intelligenciájú, több telephelyes termelésirányítási rendszerek elmélete

·         T016844/95: Termelésirányítási és logisztikai rendszerek kapcsolatainak elmélete

·         T030243/99: Fogalomhálók és fuzzy módszerek alkalmazása a csoporttechnológiában

·         T046913/04: Csoporttechnológia-alapú tervezés és ütemezés támogatása diszkrét matematikai modellekkel és módszerekkel.

 

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása);

1.       Tóth, T., Molnár, M.: Computerized similarity analysis of parts for supporting group technology. Production Systems and Information Engineering. A Publication of the University of Miskolc, 2003. 1:71-81.

2.       Tóth Tibor: Termelési rendszerek és folyamatok. A termelésinformatika alapjai. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2004. 480p.

3.       Tóth, T., Erdélyi, F., Radeleczki, S.: Similarity Based Project Planning in the Field of the Production of Individual Machines. 37th. CIRP International Seminar on Manufacturing Systems. Digital enterprises, production networks. May 19-21. 2004. Budapest, Hungary. Organized by Computer and Automation Research Institute Hungarian Academy of Sciences. Edited by László Monostori. ISBN 963 214 905 X. pp.225-230.

4.       Erdélyi, F. and Tóth, T.: Production Planning of Individual Machine Systems: a Rate Based Approach Using Similarity. Production Systems and Information Engineering. A Publication of the University of Miskolc, 2004. 2:3-21.

5.       Tóth, T., Erdélyi, F.: Systems Engineering: a New Approach to Complex IT-based Technological Systems in Engineering Education. Journal of Universal Computer Science (J.UCS). vol.12, no.9(2006), 1391-1404. (IF=0.456).

 

Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek):

(1)    Erdélyi, F. and Tóth, T.: AI and machine learning research within the framework of a CIM pilot system. Computers in Industry 27(1991), 237-245, Elsevier Science B.V. (IF=0.444).

(2)    Cselényi, J. and Tóth, T.: Some questions of logistics in the case of holonic production systems. Journal of Intelligent Manufacturing, 9(1998), 113-118. (IF=0.235).

(3)    Tóth, T., Erdélyi, F. and Rayegani, F.: Intensity Type State Variables in the Integration of Planning and Controlling Manufacturing Processes. Computers & Industrial Engineering, Int. Journ. Vol. 37(1999), Nos 1-2, 89-92, Pergamon Press (IF=0.105).

(4)    Tóth Tibor: Tervezési elvek, modellek és módszerek a számítógéppel integrált gyártásban. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2006, 252p.

(5)    Tóth Tibor (alkotószerk.): Minőségmenedzsment és informatika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999., 553p. (A könyv megírását az Európai Unió Phare programja finanszírozta. A mű az Oktatási Minisztérium felsőoktatási pályázatán támogatást nyert).

 

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok:

·         A Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola vezetője, Doktori Tanácsának elnöke 2002-;

·         Az MTA-ME Termelésinformatikai Kutatócsoport vezetője 1999-;

·         A Magyar Akkreditációs Bizottság Informatikai tudományok Tudományági Bizottságának tagja 2001-2005;

·         A Magyar Akkreditációs Bizottság Informatikai és Villamosmérnöki tudományok Tudományági Bizottságának tagja 2005-;

·         Az MTA Műszaki Tudományok Osztálya Automatizálási és Számítástechnikai Bizottság tagja 1991;

·         Az MTA Műszaki Tudományok Osztálya Anyagtudományi és Technológiai Bizottságának tagja 1991-1997; 2005-;

·         A Miskolci Akadémiai Bizottság Automatizálási és Számítástechnikai Munkabizottság tagja 1991-;

·         A Miskolci Akadémiai Bizottság Gépészeti Szakbizottság elnöke 2003-;

·         Az ME Műszaki-természettudományos Habilitációs Bizottságának tagja 1994-;

·         A BME Gépészmérnöki Kar Habilitációs és Doktori Bizottságának tagja 1994-;

·         Az MTA Tudományos Minősítő Bizottság Gépészeti-kohászati szakbizottság tagja: 1987-1996;

·         Az ME Gépészmérnöki Kar Doktori Tanácsának tagja 1994-;

·         A „Publications of the University of Miskolc, Series C, Mechanical Engineering, Production Systems” Szerkesztőbizottságának elnöke 1999-2002;

·         A „Production Systems and Information Engineering” (a Publication of the University of Miskolc) sorozat Szerkesztőbizottságának elnöke 2002-;

·         A „Computers in Industry” c. nemzetközi folyóirat (SCI) rendszeres opponense 1993-;

·         A „Computer Aided Design” c. nemzetközi folyóirat (SCI) rendszeres opponense 2004-;

·         A „TMCE (Tools and Methods for Competitive Engineering)” nemzetközi szimpóziumok Nemzetközi Programbizottságának tagja (szervezi: TU Delft) 2000-;

·         Middle East Technical University, Mechanical Engineering Department: együttműködés a számítógéppel integrált gyártás (CIM) és a gyártásirányítás (CAM,CAPC,MES) területén 1994-;

·         Delft University of Technology, Faculty of Design, Engineering and Production, Sub-faculty of Industrial Design Engineering: együttműködés CAD/CAPP/CAM témákban 1998-.

 

Kitüntetések, szakmai elismerések:

„Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem” (Művelődési Miniszter, 1967); „TDK Országos I.díj” (Művelődési Miniszter, 1967); „Műszaki Irodalmi Díj” (GTE: 1969, 1974, 1991); Az MTA Kutatási Díja (1972, 1975); „Miniszteri Elismerő Oklevél” (Kohó- és Gépipari Miniszter, 1977); „Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett” (Művelődési Miniszter, 1995); „Signum Aureum Universitatis” (Miskolci Egyetem, 1995, 2002); „Az MTA levelező tagja” címre ajánlották (Ajánlók: Páczelt István és Terplán Zénó akadémikusok (Magyar Tudomány 1997. 12. szám)); Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997-2000); Szent-Györgyi Albert-díj (Oktatási Minisztérium, 2006).