Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros,  Informatikai épület,                                                                                                                  Titkárság Fsz. 12. szoba. Tel:+3646-565111/14-13

Toth Tibor - Teljes hivatkozási lista (1971-)

 

Név: Prof. Dr. Tóth Tibor

Beosztás: egyetemi tanár

Tudományos fokozat: a műszaki tudomány doktora


  toth kukac ait.iit.uni-miskolc.hu
 
Telephone: 14-19
   

Information: Szoba: Fsz. 14.

 

Önéletrajz

Részletes tudományos életrajz

Legfontosabb publikációk

Teljes publikációs lista (1966-)

Teljes hivatkozási lista (1971-)

 

Tóth Tibor tudományos munkásságát méltató, név szerinti hivatkozások

 

"Hazánkban, többek között Bálint Lajos, Horváth Mátyás, Tóth Tibor munkái voltak jelentõsek az optimálási módszerek elterjedésében, fejlõdésében".

 

     Somló János: Forgácsoló megmunkálások folyamatainak optimálási és irányítási problémái. Doktori értekezés tézisei. Budapest, 1982. (3. oldal).

 

"In der Ungarischen Volksrepublik wurden von Horváth, Tóth und Somló hervorragende Leistungen für die Modellentwicklung erreicht."

 

     I. Mészáros: Theoretische Beitrage zur Auslastungsoptimierung in der spanenden Teilefertigung (Ein Beitrag zur Prozessoptimierung für flexible Fertigungssysteme). Der Fakultät für Maschinenwesen des Wissenschaftlichen Rates der Technischen Universität Dresden zur Erlangung des akademischen Grades Doktor-Ingenieur vorgelegte Dissertation. DDR, 1982; p.1-111. (6. oldal).

 

 "Ross és Goranszkij után Cvetkov, Gillmann, Opitz, Bezier, Coons, Braid, Tipnis, Iwata, Eversheim, Latombe, Sata, Somló János, Tóth Tibor, Nagy Sándor, Vadász Dénes, Renner Gábor, Báthor Miklós munkássága jelzi a legfontosabb eredményeket egy-egy részterületen."

 

     Horváth Mátyás: Alkatrészgyártási folyamatok automatizált tervezése. Doktori értekezés tézisei. Budapest, 1984. (5. oldal).

 

 

"Goranszkij után Gillmann [...], Tóth Tibor [...], Somló [...], Kochan [...], Jacobs [...] és számos más kutató [...], köztük a szerzõ is kutatta a technológiai optimálás különbözõ kérdéseit."

.

.

.

"Cvetkov [...] munkássága nyomán számos figyelemre méltó gyakorlati eredmény született. Ezek sorából kiemelkedik a TAUPROG család [...], amelyben elsõsorban Tóth Tibor [...] és Vadász Dénes [...] munkássága tárgyiasult. Mindketten jelentősen továbbfejlesztették Cvetkov elveit és számos rendkívül ötletes fogással, módszerrel segítették sikerre e nemzetközi léptékkel mérve is új, figyelemre méltó rendszercsaládot."

 

    Horváth Mátyás: Alkatrészgyártási folyamatok automatizált tervezése. Akadémiai doktori értekezés. Budapest, 1984. (13. oldal).

  

"Goranszkij jescso v 1963-m godu predlozsil novüj metod opregyeléjenyija optimálnüh rezsimov rézanyija ... ... Metod bül uszoversensztvován mnogimi iszszlédovátyeljami, v tom csiszle takimi, kak Kochan [...], Jacobs [...], Horváth [...], Somló [...], Tóth [...]." (19. oldal).

 

    Cser István: Povüsenyie effektyivnoszty projektyirovanyija tyehnologicseszkih processzov mehanoobrabotki sz iszpolzoványiem invariantnüh metodov avtomatyizirovannogo projektyirovanyija. Disszertacija na szoiszkanyie ucsenoj sztyepenyi kandidata tyehnyicseszkih nauk. Moszkva, 1987, 207p.

 

 "There is a substantial body of researach into knowledge based strategies for process planning. As has been suggested above, these will be predominantly knowledge based but not expert. In addition to the research already mentioned the work of Tóth and his co-workers (Tóth and Vadász [...], Tóth et al [...]) and Milacic [...] are of interest."

 

    J.A.Brandon and G.Q. Huang: Strategic Issues for Knowledge Based  Based Systems in the Design of Manufacturing Systems. In: Artificial Intelligence in Engineering (ed. Winstanley, G.), Chicester: Wiley, 1991. pp.35-48.

   

"A nagypontosságú, határozott és határozatlan élgeometriájú szerszámokkal végzett megmunkálási eljárások és eszközeik hazai kutató-fejlesztõ munkájában és e szakterülethez kapcsolódó publikációkban a leggyakrabban szereplõ ismert kutatók: Almási Zoltán, Angyal Béla, Árvai János, Bakondi Károly, Bali János, Bittera Zoltán, Detzky Iván, Dudás Illés, Farkas János, Fridrik László, Gribovszki László, Gyáni Károly, Gyódi István, Hornung Andor, Horváth Mátyás, Iliász Dimitrisz, Kalászi István, Köves Endre, Kundrák János, Mészáros Imre, Mosel Miklós, Nagy Sándor, Petrik Olivér, Pálmai Zoltán, Szakács György, Solti Ernõ, Szmejkál Attila, Takács János, Tajnafõi József, Tóth György, Tóth Tibor, Tuschek János, Vernóczy György."

 

     Szabó Ottó: Felületek finommegmunkálása szuperkemény szemcsézetû szerszámokkal. Kandidátusi értekezés, Miskolc, 1992. p.5.

 

 

"A hazai kutatások szempontjából különös jelentõséggel bír Horváth Mátyásnak a mûveleti sorrendtervezés, az NC gépekre történõ mûvelettervezés, a bonyolult felületek megmunkálásának tervezése, a tervezési elvek és módszerek, Tóth Tibornak a hagyományos gépekre történõ tervezés  és modellezés, Somló Jánosnak a forgácsolási paraméterek optimálása terén kifejtett tevékenysége [...]."

 

     Szegh Imre: Modellek a technológiai tervezés különbözõ szintjein. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1993. (2. oldal).         

 

 

"Az MKGS rendszer modellezésével a hazai kutatók közül többen is foglalkoztak. A statikus modellek Tóth Tibor, míg a dinamikus modellek Horváth Mátyás, Nagy Sándor és Stépán Gábor nevéhez fûzõdnek [...]."

 

     Szegh Imre: Modellek a technológiai tervezés különbözõ szintjein. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1993. (10. oldal).

  

"A teljes alkatrészgyártási folyamat automatizálására számos nemzetközi és hazai kísérlet született, amelyek konkrét tervezõrendszerekben öltöttek testet. Ezek ismertetését, értékelését, összehasonlítását már nagyon sokan elvégezték. Ezek közül is kiemelendõk Eversheim [...], Horváth [...] és Tóth [...] megjelent írásos anyagai. A kutatási téma terén elért hazai és külföldi eredmények már az egyetemi oktatás részét képezik [...]."

 

     Szegh Imre: Modellek a technológiai tervezés különbözõ szintjein. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1993. (24. oldal).

  

"Elõször egy szakértõi rendszer építése kapcsán készült olyan igényû technológiai és matematikai modell, amely lehetõvé tette az optimálást [...]. Horváth olyan kétszintû dekompoziciót javasolt, ahol az elsõ szinten a felületelemcsoportok optimális részfolyamatainak (megmunkálási módoknak) meghatározása történik a megmunkálások közötti "átmeneti költségek" (átfogás, szállítás, készülékezés) elhanyagolásával, majd a második szinten, már az elõzõekben elhanyagolt költségek figyelembevételével, a tevékenységek optimális sorrendjét határozzák meg.

 

 

Tóth a fenti gondolatmenetet elfogadva fogalmazta meg a feladat technológiai és matematikai modelljét [...]. A feladatot az ún. "szigorított utazóügynök" feladatra vezette vissza, melynek megoldásához dolgozott ki Eszes hatékony heurisztikus megoldásokat [...]."

 

     Szegh Imre: Modellek a technológiai tervezés különbözõ szintjein. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1993. (24. és 25. oldal). 

 

 

"Számosan alkalmazták a csoporttechnológia módszerét, mint például a külföldi kutatók közül Humm [...] és Schmalhofer [...], a hazai kutatók közül Horváth és Tóth [...], csak hogy a közelmúlt legfontosabb hivatkozásait említsem."

 

     Szegh Imre: Modellek a technológiai tervezés különbözõ szintjein. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1993. (59. oldal).

 

"Az elõfeltevések ismerete módot ad meghatározó jelentõségû megoldások kritikai megközelítéséhez és új rendszerek elvileg szilárdabb alapjainak megvetéséhez. Az ilyen irányú kutatások szükségességét mind gyakrabban hangoztatják éppen a gyakorlati alkalmazások sikereiben is érdekelt szaktekintélyek (Horváth 1984, Subramanyam és Lu 1987, Tipnis 1987, Ham és Lu 1988, Tóth 1988, Ferreire és mások 1990)."

 

      Váncza József: Mûveleti sorrendtervezés tudásalapú módszerek és genetikus algoritmusok együttes alkalmazásával. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1993. (4. oldal).

 

"S nagy dolgok születtek: TAUPROG, FORTAP, s óriási méretû blokksémák és programok. ... Ekkor vált "miskolci termékké" a TAUPROG (Tóth Tibor vezetésével, Vadász Dénes, Perger Géza, stb. közremûködésével ...)."

 

     Horváth Mátyás: Hol késnek az új CAPP rendszerek? microCAD'99 Nemzetközi Konferencia, "Alkalmazott Informatika" szekció, "I." kötet, pp.103-107.

 

 

"... the CIM system hierarchy based on the automation levels and functional roles, i.e. on the external features of the systems and subsystems, has to be complemented with at least two further steps upwards from below in order to obtain an objective conception about adequate connections of functions and processes ... proposed by Detzky and Tóth 1988).

 

      Farzad Rayegani: Computerised Process Planning and Production Scheduling. Ph.D Thesis. University of Miskolc, 1999. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth, DSc),  p. 14.

 

 

"After having analyzed the problems of the technology preplanning processes of parts, T. Tóth elaborated a new planning structure that, starting from the geometrical model of the product designing processes, initiates the structure with the planning of the product assembly process [...]."

 

      Farzad Rayegani: Computerised Process Planning and Production Scheduling. Ph.D Thesis. University of Miskolc, 1999. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth, DSc),  p. 24.

 

"In case of stepped revolution numbers and feed rates some iterative algorithms proposed by Tibor Tóth (1976) can be also advantageously used [...]."

 

      Farzad Rayegani: Computerised Process Planning and Production Scheduling. Ph.D Thesis. University of Miskolc, 1999. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth, DSc),  p. 29.

 

"Optimization of cutting conditions is the choice of the technological parameters which are the best from the economical point of view. ... The basic principles were already drafted up by Tibor Tóth in 1982, but the suitable mathematical model and algorithm were only developed, in 1987 [...]."

"The details of the method were worhed out commonly by Iván Detzky and Tibor Tóth ..."

 

      Farzad Rayegani: Computerised Process Planning and Production Scheduling. Ph.D Thesis. University of Miskolc, 1999. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth, DSc),  p. 69.

 

"In order to avoid the sensitiveness of the cutting process model on the changes resulting from complexity of operation element and events at the shop floor level of production management, a new approach was suggested by T.Tóth and his colleagues in 1988 [...]."

 

      Farzad Rayegani: Computerised Process Planning and Production Scheduling. Ph.D Thesis. University of Miskolc, 1999. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth, DSc),  p. 69.

 

 

"The theoretical fundamentals of the new optimization method based on technological intensisty as a new compact variable were established by Ivan Detzky and Tibor Tóth in a scientific paper published in 1987 [...].

A more detailed making known and application perspective of the method are included in Tibor Tóth's Doctoral Dissertation submitted to the Hungarian Academy of Sciences and defended in 1989 ... [...]."

"Starting from the optimization problem formulated in the state space (Q, R,), I have furtherdeveloped the mathematical model proposed by I. Detzky and T. Tóth ..."

 

      Farzad Rayegani: Computerised Process Planning and Production Scheduling. Ph.D Thesis. University of Miskolc, 1999. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth, DSc),  p. 102.

 

 

"Joining the scientific investigations of Ferenc Erdélyi and Tibor Tóth related to PPS- CAPP-CAPC integration, as well as using the results summarized in Thesis 1, I have examined some typical decision making tasks that can be targeted in the state space (Q, R, )."

 

      Farzad Rayegani: Computerised Process Planning and Production Scheduling. Ph.D Thesis. University of Miskolc, 1999. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth, DSc),  p. 104.

 

 

"A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán jelentõs kutatási és fejlesztési munkák folytak, melyek során különbözõ gyártási és folyamatmodellek kerültek felhasználásra. Az egyes folyamatok szimulációja a különbözõ modellezési technikákon alapult (pl. fuzzy, neurális háló, empirikus, analitikus, SIMPLE++, stb.) (Cser István, Dudás Illés, Erdélyi Ferenc, Kundrák János, Tóth Tibor).

 

      Viharos Zsolt János: Intelligens módszerek gyártási folyamatok modellezésében és optimalizálásában. Budapesti Mûszaki Egyetem Doktori Tézisfüzetei, Gépészmérnöki Kar Doktori Tanácsa, Budapest, 1999., p.7.

 

 

"A mesterséges intelligencia különbözõ célú gépipari felhasználása terén számottevõ magyar vonatkozású kutatások és fejlesztések voltak, melyek közül a legjelentõsebbek a vizuális alakfelismerés, robotika területén Vámos Tibor és Báthor Miklós, befogószerkezetek területén Márkus András, a folyamattervezés és optimalizálás területén Tóth Tibor, a képlékenyalakítás területén Cser László, a gyártórendszerek tervezése és szimulációja terén Kovács György és Mezgár István munkái."

 

      Viharos Zsolt János: Intelligens módszerek gyártási folyamatok modellezésében és optimalizálásában. Budapesti Mûszaki Egyetem Doktori Tézisfüzetei, Gépészmérnöki Kar Doktori Tanácsa, Budapest, 1999., p.7.

 

 

"Detzky és Tóth a diszkrét technológiai folyamatok hierarchiai szintekhez kapcsolható optimálása és irányítása irányából közelítve a gyártórendszerek belsõ hierarchiájához, annak négy, összekapcsolható szintjét különböztették meg ..."

 

      Viharos Zsolt János: Intelligens módszerek gyártási folyamatok modellezésében és optimalizálásában. PhD értekezés. Budapesti Mûszaki Egyetem, MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, Budapest, 1999, p.24.

 

 

"Tóth és Erdélyi a termék- és gyártóeszköz-tervezés három szintjét különböztette meg, amely szintek egyenként további három szintre oszthatók ..."

 

      Viharos Zsolt János: Intelligens módszerek gyártási folyamatok modellezésében és optimalizálásában. PhD értekezés. Budapesti Mûszaki Egyetem, MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, Budapest, 1999, p.25.

 

 

"Az integrált és kooperatív gyártási folyamattervezés, termelésszervezés és ütemezés, ill. a gyártási folyamatirányítás megvalósításának céljából, Tóth és Erdélyi a fajlagos költségekvivalens idõt tekintette optimalizálandó paraméternek és erre dolgozott ki eljárást ..."

 

      Viharos Zsolt János: Intelligens módszerek gyártási folyamatok modellezésében és optimalizálásában. PhD értekezés. Budapesti Mûszaki Egyetem, MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, Budapest, 1999, p.28.

 

"A mesterséges intelligencia gépipari felhasználásában szintén több hazai iskola játszott szerepet. Elsõsorban Vámos T. és Báthor M. (vizuális alakfelismerés, robotika), Márkus A. (befogószerkezetek tervezése), Bernus P. (intelligens CAD), Tóth T. (folyamattervezés), Horváth M., Márkus A., Váncza J. (genetikus algoritmusok a folyamattervezésben), Monostori László (ANN alapú szerszám-gép- és cellafelügyelet és diagnosztika), Horváth I. (konstrukciós tervezés), Cser L. (képlékenyalakítás), Kovács Gy., Mezgár I. (gyártórendszerek tervezése és szimulációja) nevéhez fûzõdnek kiemelkedõ eredmények."

 

      Kádár Botond: Intelligens módszerek gyártórendszerek mûködésében bekövetkezett zavarok és változások kezelésére. PhD értekezés tézisei. Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, MTA SZTAKI, Budapest, 2001. december, p.11.

 

 

"A forgácsolási és a számítógépes technológiai tervezés kutatásai a GTI-ben folytak (Szmejkál Attila, Tóth Tibor és Vadász Dénes). …A folyamattervezés és a forgácsolási paraméterek optimálásával foglalkozott Horváth Mátyás, Somló János, valamint Tóth Tibor és Detzky Iván a ME Gépgyártástechnológiai Tanszéken. A forgácsolási mûveletek számítógépes támogatására készültek a TAUPROG-T (CAPP) rendszerek. Ezek az esztergálási mûveletek igen részletes modelljét tartalmazzák (Tóth Tibor, Vadász Dénes [..].)"

 

      Hornyák Olivér: Esztergálási mûveletek kiterjesztett számítógépes szimulációja intelligens módszerek alkalmazásával. PhD értekezés tézisei. Miskolci Egyetem, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolc, 2002, p.26.

 

 

"Költség és/vagy mûveleti idõ optimálására Tóth Tibor dolgozott ki új módszert [..]. Vizsgálataiból kiderült, hogy egy célszerûen megválasztott új változó, nevezetesen az egységnyi idõ alatt leválasztott anyagtérfogat az optimálási feladatot áttekinthetõbbé és könnyebben kezelhetõvé teszi."

 

      Hornyák Olivér: Esztergálási mûveletek kiterjesztett számítógépes szimulációja intelligens módszerek alkalmazásával. PhD értekezés tézisei. Miskolci Egyetem, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolc, 2002, p.48.

 

 

"Az optimális forgácsolási paraméterek meghatározására klasszikus probléma. … A probléma megoldására számos módszert javasoltak. Különösen figyelemre méltó a Tóth Tibor, Detzky Iván és Erdélyi Ferenc által javasolt megoldás […], ami technológiai intenzitás optimálására vezeti vissza a feladatot."

 

      Hornyák Olivér: Esztergálási mûveletek kiterjesztett számítógépes szimulációja intelligens módszerek alkalmazásával. PhD értekezés tézisei. Miskolci Egyetem, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolc, 2002, p.49.

 

 

"A forgástest jellegû alkatrészek teljes technológiai folyamatának automatizált tervezésére kifejlesztett TAUPROG-T rendszer a hazai technológiai tervezéselmélet sajátos iskolájának kialakulásában is fontos szerepet játszott. Rendszertervét Tóth Tibor, Vadász Dénes, Perger Géza, Detzky Iván dolgozták ki."

 

      Nehéz Károly Róbert: A marás számítógépes szimulációja és optimálási kérdései. PhD értekezés tézisei. Miskolci Egyetem, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolc, 2002. p.4.

 

 

"A Miskolci Egyetem Alkalmazott Informatikai Tanszékén már hosszú évek óta folyó, úgynevezett intenzitás alapú optimálási módszerek felkeltették érdeklõdésemet. A módszer alapgondolata Detzky Ivántól származik, részletes kifejtésében és publikálásában Tóth Tibor és Erdélyi Ferenc játszott alapvetõ szerepet."

 

      Nehéz Károly Róbert: A marás számítógépes szimulációja és optimálási kérdései. PhD értekezés tézisei. Miskolci Egyetem, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolc, 2002. p.4-5.

 

Pri písani rukopisu sme vychádzali z dosstupnej literatúry, ktorej zoznam je uveden? na konci uèebnice. Napriek tomu by sme chceli vyzdvihnút’ prínos prác p. prof. Tótha Tibora (Miskolci Egyetem) …, ktoré boli nápomocné a v?znamne prispeli k úspešnému spracovaniu rukopisu publikácie.” („A könyv megírásánál azokból az elérhetõ irodalomforrásokból indultunk ki, melyek az irodalomjegyzékben vannak feltüntetve. Ennek ellenére szeretnénk kiemelni Tóth Tibor professzor (Miskolci Egyetem) ..,  munkáinak jelentõségét, amelyek nagymértékben hozzájárultak a publikáció kéziratának megírásához).

 

    Madarász Ladislav, Buèko Marián: Integraèné aspekty tvorby a prevádzky Systémov CIM. Integrovaná poèítaèom riadená v?roba. Technická Univerzita v Kosièiach Fakulta Elektrotechniky a Informatiky. (A számítógéppel támogatott gyártás tervezésének és mûködtetésének integrációs aspektusai. Kassai Mûszaki Egyetem, Elektrotechnikai és Informatikai Tanszék.) Megjelent: elfa, s.r.o., Kosice, 2005. ISBN 80-8086-014-9. 335p. (11-12. old.).

 

További 17 név szerinti hivatkozás található a könyv következõ oldalain: 139., 140., 142., 143., 146., 148., 149., 166., 183., 186. (kétszer), 196., 203., 216., 223., 229. (kétszer).

 

    Madarász Ladislav, Buèko Marián: Integraèné aspekty tvorby a prevádzky Systémov CIM. Integrovaná poèítaèom riadená v?roba. Technická Univerzita v Kosièiach Fakulta Elektrotechniky a Informatiky. (A számítógéppel támogatott gyártás tervezésének és mûködtetésének integrációs aspektusai. Kassai Mûszaki Egyetem, Elektrotechnikai és Informatikai Tanszék.) Megjelent: elfa, s.r.o., Kosice, 2005. ISBN 80-8086-014-9. 335p.

 

   

 
 

Közvetett hivatkozások

 

Szénássy János: Kisszámítógép-orientált TAUPROG-modulok ipari alkalmazá-sának tapasztalatai. Elõadás a TECHNOS'75 konferencián. (Megjelent a GTI 47/2. számú kiadványában, Budapest, 1975. pp.250-257.)

 

    Az elõadás teljes anyaga a Tóth Tibor irányításával és szakmai részvételével kidolgozott TAUPROG/TURNMOD rendszernek az esztergomi LABOR MÜSZERIPARI MÜVEK-nél történt bevezetését és alkalmazási tapasztalatait tárgyalja, számszerûsített megtakarításokat is kimutatva.

 

Eversheim, W. and Schultz, J.: Survey of Computer Aided Process Planning Systems. Invited paper to the Seminar of CIRP, 1985. January, Paris. Annals of the CIRP, 1985 No.2. pp.607-613.

 

    Tételes hivatkozás a TAUPROG rendszercsaládra, amelyet Tóth Tibor irányításával és szakmai részvételével fejlesztettek ki a Gépipari Technológiai Intézet és az NME Gépgyártástechnológiai Tanszék kooperációjában.

 

Szegh Imre: Modellek a technológiai tervezés különbözõ szintjein. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1993.

 

    Szövegközi hivatkozás a TAUPROG-rendszerekre, amelyeket Tóth Tibor irányításával és részvételével fejlesztettek ki: "A hazai kutatómunkára nagy hatással voltak a FORTAP és TAUPROG rendszerek kapcsán létrejött folyamatmodellek." (11. oldal).

 

    Tételes és szöveges hivatkozás a TAUPROG rendszercsaládra, amelyet Tóth Tibor irányításával és szakmai részvételével fejlesztettek ki: "Nemzetközi mércével mérve is kiemelkedõnek mondhatók a hazai kutatási eredmények. Ezek közül a legjelentõsebbek a variáns módszert alkalmazó FAMUS [...], a generativ szintézis módszerére épülõ TAUPROG [...] és a félgenerativ szintézis módszerén alapuló GLEDA [...] rendszerek."

 

Hong-Chao Zhang and Leo Alting: Computerized Manufacturing Process Planning Systems. Chapman & Hall, London-Glasgow-New York-Tokyo-Melbourne-Madras, 1994.

 

    Szövegközi hivatkozás a TAUPROG-T rendszerre. Eversheim és Schultz nyomán (Table 9.1, p.201).

 

Horváth Mátyás: Hol késnek az új CAPP-rendszerek? Elõadás a microCAD'99 Nemzetközi Konferencián, 1999. február 24-25., I.: Alkalmazott Informatika Szekció, pp. 103-107.

 

·        Szövegközi hivatkozás a Tóth Tibor által vezetett Informatikai Intézet munkásságára: "A Miskolci Egyetem Informatikai Intézete az egyetlen - a legjobb nemzetközi körökben is jegyzett - hazai "CAPP-os" tudományos mûhely, amely gépész - sõt, gépgyártós/szerszámgépész-emlõkön nevelkedett. E mûhely feladata és felelõssége az, hogy végrehajtsa és levezényelje ezt a mûszaki-tudományos rendszerváltást (hiszen itt együtt van a szükséges informatikus, szerszámgépész, technológus csapat): ipari alkalmazásra érlelje az intelligens CAPP rendszereket."

 

Tételes hivatkozás szakirodalmi forrásként

(A tömörség végett csak a társszerzõ neve van zárójelben feltüntetve,

ott, ahol nem Tóth Tibor az egyedüli szerzõ)

 

Iterációs eljárás forgácsolástechnológiai adatok meghatározására elektronikus számológéppel. Gépgyártástechnológia, VII. évf., 10. szám, 1967. pp. 457-461. (Társszerzõ: Horváth Mátyás)

 

    Mészáros Imre: Tárcsajellegû alkatrészek tipustechnológián alapuló technológiai folyamatainak tervezése elektronikus számítógéppel. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1975.

 

    I. Mészáros: Theoretische Beitrage zur Auslastungsoptimierung in der spanenden Teilefertigung (Ein Beitrag zur Prozessoptimierung für flexible Fertigungssysteme). Der Fakultät für Maschinenwesen des Wissenschaftlichen Rates der Technischen Universität Dresden zur Erlangung des akademischen Grades. Doktor-Ingenieur vorgelegte Dissertation. DDR, 1982. p.1-111.

 

 

Forgácsolóerõ- és elõtoláskorlát meghatározása a megengedett mérethiba alapján (I.-II. rész).

I. rész:  Gépgyártástechnológia, VIII: évf., 4. szám, 1968. április, pp.167-172.;

II. rész: Gépgyártástechnológia, VIII. évf., 6. szám, 1968. június, pp.249-257.

(Társszerzõ: Horváth Mátyás).

 

    Vraukó László: A megmunkálási pontosság vizsgálatának új módszere. Gépgyártástechnológia, XI. évf., 8. szám, 1971. augusztus, pp.356-361.

 

    Mészáros Imre: Tárcsajellegû alkatrészek tipustechnológián alapuló technológiai folyamatainak tervezése elektronikus számítógéppel. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1975.

 

    Kochan, D.: Folyamattervezés és információ-feldolgozás a gépgyártásban. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981.

 

Esztergálás technológiai adatainak tervezése elektronikus számítógéppel a megmunkálási pontosság alapján. Egyetemi doktori értekezés. Kézirat. NME, 1968.

 

      Hornyák Olivér: Esztergálási mûveletek kiterjesztett számítógépes szimulációja intelligens módszerek alkalmazásával. PhD értekezés tézisei. Miskolci Egyetem, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolc, 2002.

 

Az optimális újraélezési szám meghatározása kísérleti-analitikai módszerrel kráteres szerszámkopás esetében. Mûszaki Tudomány 41/3-4 1969. pp.207-223. (Társszerzõ: Vadász Dénes).

 

      Hornyák Olivér: Esztergálási mûveletek kiterjesztett számítógépes szimulációja intelligens módszerek alkalmazásával. PhD értekezés tézisei. Miskolci Egyetem, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolc, 2002.

 

      Nehéz Károly Róbert: A marás számítógépes szimulációja és optimálási kérdései.  PhD értekezés. Miskolci Egyetem, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolc, 2002.

 

Mérethiba analitikai vizsgálata esztergálásnál elektronikus számítógép felhasználásával. Egyetemi doktori értekezés., NME, 1969.

 

    Mód János: Revolverautomata esztergák optimális üzemeltetési módjának meghatározása. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1982.

 

Elektronikus számológépi bemenõnyelv tengely- és tárcsaszerû alkatrészek technológiai tervezéséhez. COMPCONTROL '70 Konferencia, Miskolc, 1970. június 6-11.

 

    Gyürki József, Girnt Márton, Laufer Judit, Somló János: Optimalizáló adaptiv szerszámgépirányitási rendszerek.  MTA SZTAKI TANULMÁNYOK,  5/1973,  193.p.

 

A TAUPROG programrendszer rövid ismertetése, különös tekintettel a számítógépi bemenõ nyelvre. Kézirat. A GTI 40. számú kiadványa. Budapest, 1970. (Társszerzõk: Nagy Sándor, Szloboda Miklós, Vadász Dénes, Vincze Endre).

 

    Mészáros Imre: Tárcsajellegû alkatrészek tipustechnológián alapuló technológiai folyamatainak tervezése elektronikus számítógéppel. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1975.

 

Matematikai modell az optimális forgácsolási paraméterek meghatározására. Gépgyártástechnológia, XI. évfolyam, 4. szám, 1971. április, pp. 160-164.

 

    Kochan, D.: Folyamattervezés és információ-feldolgozás a gépgyártásban. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981.

 

Számítógépi program esztergálási mûveletek technológiai paramétereinek optimalizálására. Az MTA-hoz benyújtott díjnyertes pályamunka. Miskolc, 1972. (Társszerzõk: Vadász Dénes és Perger Géza).

 

    Mód János: Revolverautomata esztergák optimális üzemeltetési módjának meghatározása. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1982.

 

A TAUPROG-TE esztergálási programrendszer. COMPCONTROL'72 Konferencia, Sopron, 1972. jún. 19-24. (II. kötet, pp.103-119). (Társszerzõ: Szloboda Miklós).

 

    Gyürki József, Girnt Márton, Laufer Judit, Somló János: Optimalizáló adaptiv szerszámgépirányitási rendszerek. MTA-SZTAKI  "tanulmányok"  sorozat, 5/1973, 193p.

 

    Horváth Mátyás, Somló János: A forgácsoló megmunkálások optimálása és adaptiv irányítása. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.

 

    Váncza József: Mûveleti sorrendtervezés tudásalapú módszerek és genetikus algoritmusok együttes alkalmazásával. Kandidátusi értekezés. Budapest, l993.

 

    Kochan, D.: Folyamattervezés és információ-feldolgozás a gépgyártásban. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981.

 

    Mód János: Revolverautomata esztergák optimális üzemeltetési módjának meghatározása. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1982.

 

    Weinper Béla: Revolverautomaták felszerszámozásának automatikus tervezése. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1982.

 

    Somló János: Forgácsoló megmunkálások folyamatainak optimálási és irányítási problémái. Akadémiai doktori értekezés. Budapest, 1982. (Megjelent az MTA SZTAKI "TANULMÁNYOK" sorozatban, 136/1982, 321p).

 

    Váncza József: Mûveleti sorrendtervezés tudásalapú módszerek és genetikus algoritmusok együttes alkalmazásával. Kandidátusi értekezés, Budapest, l993. (27. oldal).

 

A TAUPROG programrendszer. Gépgyártástechnológia, XIII. évf. 4. szám, 1973. április; pp.175-182. (Társszerzõ: Vadász Dénes).

 

    Fridrik L., Nagy S., Orosz L., Vékony S.: Alkatrészgyártás és szerelés I. (Alkatrészgyártás). Kézirat. J14-1245 sz. egyetemi jegyzet. NME, Gépészmérnöki Kar. Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.

 

    Szegh Imre: Megmunkálási módok automatikus meghatározása. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1979.

 

    Mátyási Gyula: Szerszámgépválasztás automatizálása forgácsoló megmunkálások tervezésekor. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1981.

 

    Kochan, D.: Folyamattervezés és információ-feldolgozás a gépgyártásban. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981.

 

    Futó Borbála: Elemi pályamenti elmozdulások mûveletelemszintû programozása. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1983.

 

    Horváth Mátyás: Alkatrészgyártási folyamatok automatizált tervezése. Akadémiai doktori értekezés. Budapest, 1984.

 

    Cser István: Povüsenyie effektyivnosztyi projektyirovanyija tyehnologicseszkih processzov mehanoobrabotki sz iszpolzoványiem invariantnüh metodov avtomatyizirovannogo projektyirovanyija. Disszertacija na szoiszkanyie ucsenoj sztyepenyi kandidata tyehnyicseszkih nauk. Moszkva, 1987, 207p.

 

    I. Mészáros: Theoretische Beitrage zur Auslastungsoptimierung in der spanenden Teilefertigung. (Ein Beitrag zur Prozessoptimierung für flexible Fertigungssysteme). Der Fakultät für Maschinenwesen des Wissenschaftlichen Rates der Technischen Universität Dresden zur Elangung des akademischen Grades Doktor-Ingenieur vorgelegte Dissertation. DDR, 1982,111p.

 

    Váncza József: Mûveleti sorrendtervezés tudásalapú módszerek és genetikus algo-ritmusok együttes alkalmazásával. Kandidátusi értekezés, Budapest, l993. (27. old.).

 

    Mátyási Gyula: Mûvelettervezési feladatok megoldása szakértõ rendszerrel. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1993.

 

    Mikó Balázs: Technológiai elõtervezés automatizálása mesterséges intelligencia módszerek segítségével. PhD értekezés. BME-GÉK, 2000.

 

A TAUPROG-T programrendszer. Kutatási zárójelentés. GTI, Budapest, 1974. (Társszerzõk: Perger Géza, Vadász Dénes).

 

    Futó Borbála: Elemi pályamenti elmozdulások mûveletelemszintû programozása. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1983.

 

A megmunkálási hiba korszerû számítási módszerei esztergáláskor és az eljárás algoritmusának kidolgozása elektronikus számítógépre. Nehézipari Mûszaki Egyetem Közleményei, XX. kötet, Miskolc, 1974. pp.179-204.

 

    Kochan,D.: Folyamattervezés és információ-feldolgozás a gépgyártásban. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981.

 

      Hornyák Olivér: Esztergálási mûveletek kiterjesztett számítógépes szimulációja intelligens módszerek alkalmazásával. PhD értekezés tézisei. Miskolci Egyetem, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolc, 2002.

 

Automatizált technológiai tervezõrendszer dob- és toronyrevolver esztergákhoz (TAUPROG-TR). Kutatási jelentés. GTI, Budapest, 1975. (Társszerzõ: Mód János).

 

    Weinper Béla: Revolverautomaták felszerszámozásának automatikus tervezése. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1982.

 

A TAUPROG rendszer jellemzõi és az ipari alkalmazás tapasztalatai. TECHNOS'75 nemzetközi konferencia II. kötet, Budapest, 1975. pp.236-249. (Társszerzõk: Perger Géza, Vadász Dénes).

 

    Horváth Mátyás, Somló János: A forgácsoló megmunkálások optimálása és adaptiv irányítása. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.

 

    Szegh Imre: Megmunkálási módok automatikus meghatározása. Egyetemi doktori értekezés. BME. 1979.

 

    Mátyási Gyula: Szerszámgépválasztás automatizálása forgácsoló megmunkálások tervezésekor. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1981.

 

    Somló János: Forgácsoló megmunkálások folyamatainak optimálási és irányítási problémái. Akadémiai doktori értekezés. Budapest, 1982. (Megjelent az MTA SZTAKI Tanulmányok sorozatban, 136/1982, 321p.)

 

      Hornyák Olivér: Esztergálási mûveletek kiterjesztett számítógépes szimulációja intelligens módszerek alkalmazásával. PhD értekezés tézisei. Miskolci Egyetem, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolc, 2002.

 

      Nehéz Károly Róbert: A marás számítógépes szimulációja és optimálási kérdései. PhD értekezés. Miskolci Egyetem, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolc, 2002.

 

Programrendszer tengely- és tárcsajellegû alkatrészek automatikus technológiai tervezéséhez (TAUPROG-T rendszer). Alkalmazási kézikönyv. A GTI 46. számú kiadványa, Budapest, 1975. (Társszerzõk: Detzky Iván, Gyáni Károly, Nagy Sándor, Perger Géza, Vadász Dénes).

 

    Szegh Imre: Megmunkálási módok automatikus meghatározása. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1979.

 

    Mátyási Gyula: Szerszámgépválasztás automatizálása forgácsoló megmunkálások tervezésekor. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1981.

 

    Horváth László: Forgástestek megmunkálása, optimális mûveleti sorrend meghatározása. Egyetemi doktori értekezés, Budapest, 1983.

 

    Horváth Mátyás: Alkatrészgyártási folyamatok automatizált tervezése. Akadémiai doktori értekezés, Budapest, 1984.

 

Generic Computerized Model and Program for Calculation of Dimensional Chains. Research report, Machine Industry's Institute of Technology, Budapest, 1976. Id.No.: O-KG-1105-96 (in Hungarian).

 

   Arif  Khalifa: A New Approach to Determination of Optimum Tolerances (Having Regard to Assembly Requirements). MSc Thesis. University of Miskolc, 1995.

 

A forgácsolási paraméterek számítógépes optimalizálása esztergálás esetére a megmunkáló rendszer rugalmas deformációjából származó hiba figyelembevételével. Kandidátusi értekezés, Budapest, 1976, 177p.

 

    Fridrik L., Nagy S., Orosz L., Vékony S.: Alkatrészgyártás és szerelés I. (Alkatrészgyártás). Kézirat. J14-1245. egyetemi jegyzet. NME, Gépészmérnöki Kar. Tankönyvkiadó, Budapest, 1979.

 

    Ján Békés: Inžinierska technológia obrábania kovov. ALFA Vydavatel'stvo Technickej a Ekonomickej Literatúry, Bratislava, 1981.

 

    Vadász Dénes: Tengely- és tárcsaszerû alkatrészek mûveleti sorrendtervezésének automatizálása. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1982.

 

    Mód János: Revolverautomata esztergák optimális üzemeltetési módjának meghatározása. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1982.

 

    Nagy Sándor: NC-esztergagépek automatikus programozásának tervezéselméleti vizsgálata. Egyetemi doktori értekezés. NME, 1982.

 

    Somló János: Forgácsoló megmunkálások folyamatainak optimálási és irányítási problémái. Akadémiai doktori értekezés. Budapest, 1982. (Megjelent az MTA SZTAKI "TANULMÁNYOK" sorozatban, 136/1982, 321p).

 

    Horváth Mátyás: Alkatrészgyártási folyamatok automatizált tervezése. Akadémiai doktori értekezés. Budapest, 1984.

 

    Zitás István: Alkatrészosztályozó rendszerek kialakítása. Egyetemi doktori értekezés. NME, 1987.

 

    Szegh Imre: Modellek a technológiai tervezés különbözõ szintjein. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1993.

 

    Cser István: Povüsenyie effektyivnosztyi projektyirovanyija tyehnologicseszkih processzov mehanoobrabotki sz iszpolzoványiem invariantnüh metodov avtomatyizirovannogo projektyirovanyija. Disszertacija na szoiszkanyie ucsenoj sztyepenyi kandidata tyehnyicseszkih nauk. Moszkva, 1987, 207p.

 

Technológiai tervezõrendszer egyorsós revolverautomata esztergákhoz (TAUPROG-RA). Részletes rendszerterv. GTI, Budapest, 1977. (Társszerzõk: Mód János, Vadász Dénes).

 

    Weinper Béla: Revolverautomaták felszerszámozásának automatikus tervezése. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1982.

 

TAUPROG-T: Programsystem for Automatic Technological Planning of Shaft- and Disk-like Parts. GTI, Budapest, 1977.

 

    Ján Békés: Inžinierska technológia obrábania kovov. ALFA Vydavatel'stvo Technickej a Ekonomickej Literatúry, BRATISLAVA, 1981.

 

    Cser István: Povüsenyie effektyivnosztyi projektyirovanyija tyehnologicseszkih processzov mehanoobrabotki sz iszpolzoványiem invariantnüh metodov avtomatyizirovannogo projektyirovanyija. Disszertacija na szoiszkanyie ucsenoj sztyepenyi kandidata tyehnyicseszkih nauk. Moszkva, 1987, 207p.

 

TAUPROG-T: A Programsystem for Automatic Planning of Complete Technological Process of Rotation Symmetric Parts. COMPCONTROL'77 Conference, Section CAM; Warsaw, 1977. pp. 194-202. (Co-author: D.Vadász).

 

    Cser István: Povüsenyie effektyivnosztyi projektyirovanyija tyehnologicseszkih processzov mehanoobrabotki sz iszpolzoványiem invariantnüh metodov avtomatyizirovannogo projektyirovanyija. Disszertacija na szoiszkanyie ucsenoj sztyepenyi kandidata tyehnyicseszkih nauk. Moszkva, 1987, 207p.

 

 

A TAUPROG-T rendszer továbbfejlesztése mûszaki idõnormák szolgáltatására. Kutatási jelentés. Témaszám: M-K6-2013-70/2.1. Gépipari Technológiai Intézet, Budapest, 1977. (Társszerzõ: Perger Géza).

 

    Cser István: Forgácsolástechnológiai tervezõ és NC programozó munkahelyek hazai mikroszámítógépek bázisán. Gépipari Technológiai Tájékoztató, 1983/4. szám, pp. 153-166.

 

Programrendszer forgástest jellegû alkatrészek technológiai tervezéséhez egyetemes forgácsoló szerszámgépekre (TAUPROG-T). Felhasználói kézikönyv. Kézirat. Gépipari Technológiai Intézet, Budapest, 1978. (Társszerzõk: Perger Géza, Vadász Dénes).

 

    Kochan, D.: Folyamattervezés és információ-feldolgozás a gépgyártásban. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981.

 

    Weinper Béla: Revolverautomaták felszerszámozásának automatikus tervezése. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1982.

 

Teendõk a csoportmegmunkálás és a tipustechnológiák elterjesztéséhez a gépiparban. OMFB-tanulmány. (4-7701-T), Budapest, 1979, 99p (Társszerzõk: Hajós György, Láng Géza és Szpiszár Béla).

 

    Mód János: Revolverautomata esztergák optimális üzemeltetési módjának meghatározása. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1982.

 

Technológiatervezés számítógéppel nem-NC szerszámgépekre. COMPCONTROL'79 Konferencia, II. szekció, Sopron, 1979. november 26-30; OMKDK-TECHNOINFORM, Budapest, 1979. pp.683-685. (Társszerzõk: Mód János, Vadász Dénes).

 

    I.Cser, M.Juhász, K.Szabó, L.Horváth(I), L.Horváth(II), L.Tolnai: Computer-aided Planning of Machining Process. Preprints of the fifth international conference PROLAMAT'82. Research Computer Centre of the USSR Academy of Sciences, Leningrád, 16th-18th May, 1982. (Organized by IFIP and IFAC; PROLAMAT=Programming Research and Operations Logistics in Advanced MAnufacturing Technology).

 

    Futó Borbála: Elemi pályamenti elmozdulások mûveletelemszintû programozása. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1983.

 

    Horváth László: Forgástestek megmunkálása, optimális mûveleti sorrend meghatározása. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1983.

 

TAUPROG-T: Programrendszer forgástest jellegû alkatrészek automatikus technológiai tervezéséhez egyetemes forgácsoló szerszámgépekre. 05. verzió, 01. modifikáció. Alkalmazási kézikönyv. GTI 62. számú kiadványa, Budapest, 1980. (Társszerzõk: Perger Géza, Vadász Dénes).

 

    Mód János: Revolverautomata esztergák optimális üzemeltetési módjának meghatározása. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1982.

 

    Cser István: Povüsenyie effektyivnosztyi projektyirovanyija tyehnologicseszkih processzov mehanoobrabotki sz iszpolzoványiem invariantnüh metodov avtomatyizirovannogo projektyirovanyija. Disszertacija na szoiszkanyie ucsenoj sztyepenyi kandidata tyehnyicseszkih nauk. Moszkva, 1987, 207p.

 

    Detzky Iván: Gépgyártástechnológia II. Elméleti rész. Kézirat. Egyetemi jegyzet. NME Gépészmérnöki Kar. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988.

 

    Kulcsár Gyula: Forgástest jellegû alkatrészek alakelemeinek szerepe egyes technológiai feladatok megoldásában. Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2003. nov. 6. Gépészmérnöki Kar szekciókiadványa, pp.165-170.

 

Gépgyártástechnológiai folyamatok optimálása. OMFB-tanulmány (4-7702-ET). Budapest, 1980. február. (Társszerzõk: Somló János, Borzsák Péter, Cser István, Detzky Iván, Girnt Márton, Gyürki József, Hajós György, Horváth Mátyás, Kovács László Béla, Mészáros Imre, Nagy Judit, Szelke Erzsébet, Vizvári Béla. Koordinátor: Hajós György).

 

    Eszes László: Szakaszos technológiai folyamatok optimálása szigorított utazóügynök feladatra visszavezetett módszerrel. Tudományos diákköri dolgozat. (Konzulens: Tóth Tibor egyetemi docens). Megjelent: Gépgyártástechnológia, XXVII. évf. 8. szám, 1987. augusztus, pp. 347-357.

 

TAUPROG-NORM/HP-97 (Mûszaki idõnormákat számító modul). Felhasználói kézikönyv. GTI, Budapest, 1980. p.1-263. (Társszerzõk: Nagy Györgyi, Perger Géza).

 

    Eszes László: Szakaszos technológiai folyamatok optimálása szigorított utazóügynök feladatra visszavezetett módszerrel. Tudományos diákköri dolgozat. (Konzulens: Tóth Tibor egyetemi docens). Megjelent: Gépgyártástechnológia, XXVII. évf. 8. szám, 1987. augusztus, pp.347-357.

 

 

Forgácsolástechnológiák számítógépes tervezése és programozása. GTI, Automatizálási Kutatási Fõosztály. Budapest, 1981. június, p.1-17. (Társszerzõ: Cser István).

 

    Somló János: Forgácsoló megmunkálások folyamatainak optimálási és irányítási problémái. Akadémiai doktori értekezés. Budapest, 1982. (Megjelent az MTA SZTAKI "TANULMÁNYOK" sorozatban, 136/1982, 321p).

 

    Nagy Sándor: A köszörülési folyamat adaptiv-optimáló irányítása. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1983.

 

 

Forgácsolástechnológiák számítógépes tervezése és programozása. AUTOMATIZÁLÁS, VI. évfolyam, 5. szám, 1982. május, pp.37-45. (Társszerzõ: Cser István).

 

    Horváth László: Forgástestek megmunkálása, optimális mûveleti sorrend meghatározása. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1983.

 

    Futó Borbála: Elemi pályamenti elmozdulások mûveletelemszintû programozása. Egyetemi doktori értekezés. BME, 1983.

 

    Horváth László: Integrált gyártórendszer mûveleti sorrendtervezése. AUTOMATIZÁLÁS, XVII. évfolyam, 5. szám, 1984. május, pp.13-18.

 

    Bolla László: Számítógéppel segített technológiatervezés. Gépgyártástechnológia, XXV. évfolyam, 1-2. szám, 1985. január/február, pp.56-63.

 

 

A TAUPROG rendszercsalád alkalmazási tapasztalatai és új fejlesztési eredményei. Gépgyártástechnológia, XXIII. évf. 10. szám, 1983. október,
pp.427-438.

 

    Cser István: Forgácsolástechnológiai tervezõ és NC programozó munkahelyek hazai mikroszámitógépek bázisán. Gépipari Technológiai Tájékoztató, 1983/4. szám, pp. 153-166.

 

    Bolla László: Számítógéppel segített technológiai tervezés. Gépgyártástechnológia, XXV. évfolyam, 1-2. szám. január/február. pp.56-63.

 

    Horváth László, Szabóné Veres Katalin: Forgácsolt alkatrészek technológiai folyamatának párbeszédes tervezése a GLEDA programcsomaggal. Gépgyártástechnológia, XXVI. évfolyam, 1. szám, 1986. január, pp.11-17.

 

    Horváth László, Szabóné Veres Katalin: Forgácsolt alkatrészek technológiai folyamatainak tervezése GLEDA rendszerrel. Korszerû technológiák, 1986/6. szám, PRODINFORM. pp.14-20.

 

    Dudás László, Cser István: Számítógépes forgácsolástechnológiai tervezés és NC programozás. Korszerû technológiák, 1986/6. szám, PRODINFORM,
pp.21-25.

 

    Cser István: Povüsenyie effektyivnosztyi projektyirovanyija tyehnologicseszkih processzov mehanoobrabotki sz iszpolzoványiem invariantnüh metodov avtomatyizirovannogo projektyirovanyija. Disszertacija na szoiszkanyie ucsenoj sztyepenyi kandidata tyehnyicseszkih nauk. Moszkva, 1987, 207p.

 

    Horváth László, Szabóné Veres Katalin: A GLEDA rendszer továbbfejlesztése IBM PC/AT számítógépeken. Korszerû technológiák, 1987/6. szám, PRODINFORM, pp.37-43.

 

    Váncza József: Mûveleti sorrendtervezés tudásalapú módszerek és genetikus algoritmusok együttes alkalmazásával. Kandidátusi értekezés, Budapest, 1993. (27. oldal).

 

    Mikó Balázs: Technológiai elõtervezés automatizálása mesterséges intelligencia módszerek segítségével. PhD értekezés. BME-GÉK, 2000.

 

 

A gépgyártástechnológia fogalomkörének korszerû értelmezése. OMFB-tanulmány tervezet. MTA Elméleti Technológiai Bizottság Automatizálási Albizottság. Budapest, 1983. április hó, p.1-56. (Társszerzõk: Hajós György, Detzky Iván és Nemes László; szerkesztette: Tóth Tibor)

 

    Eszes László: Szakaszos technológiai folyamatok optimálása szigoritott "utazóügynök" feladatra visszavezetett módszerrel. Tudományos diákköri dolgozat. (Konzulens: Tóth Tibor egyetemi docens). Megjelent a Gépgyár-tástechnológia XXVII. évfolyam, 8. számában, 1987. augusztus, pp. 347-357.

 

A gépgyártástechnológia automatizálását szolgáló hazai kutatások helyzetérõl. Tanulmány. MTA Elméleti Technológiai Bizottság Automatizálási Albizottsága. Budapest, 1984. március, 108p. (Társszerzõk: Barbaró Gyula, Erdélyi Ferenc (szerk.), Erdõsi József, Hajdú György, Hajós György, Nagy Ferenc).

 

    Eszes László: Szakaszos technológiai folyamatok optimálása szigorított "utazóügynök" feladatra visszavezetett módszerrel. Tudományos diákköri dolgozat. (Konzulens: Tóth Tibor egyetemi docens). Megjelent a Gépgyártás-technológia XXVII. évfolyam, 8. számában, 1987. augusztus, pp. 347-357.

 

Forgácsolástechnológiák számítógépes tervezése. Fejlesztési és ipari bevezetési eredmények. GTI, AMT Kutatási Fõosztály, Budapest, 1984. szept. p.1-40. (Társszerzõ: Cser István).

 

    Bolla László: Számítógéppel segített technológiatervezés. Gépgyártástechnológia, XXV. évfolyam, 1-2. szám, 1985. január/február, pp.56-63.

 

Computer-aided Cutting Technology Planning Having Regard to the Elastic Deformation of Machining System. Proceedings of the 25th MACHINE TOOL DESIGN AND RESEARCH Conference held in Birmingham 22nd-24th April 1985, edited by Prof. S.A.Tobias, Dept. of Mech. Engng. The University of Birmingham in association with MACMILLAN Publishers Ltd., pp.121-131.

 

   Farzad Rayegani: A New Computer Aided Method for Determination of Optimum Cutting Conditions. MSc Thesis. University of Miskolc, 1993.

 

·      Ali Reza Edraki: A Conceptual Framework for Optimization of Integrated Manufacturing Systems. MSc Thesis, University of Miskolc, Hungary; State Management Training Center, Islamic Republic of Iran, 1999.

 

·      Mladenov, Dimitar: Assessment and Compensation of Errors in CNC Turning. PhD Thesis, University of Manchester, Institute of Science and Technology, UK, 2002.

 

Optimálási feladatok megoldása a technológiai tervezés különbözõ hierarchiai szintjein. Gépgyártástechnológia, XXVI. évfolyam, 2. szám, 1986. február.

 

    Mátyási Gyula: Mûvelettervezési feladatok megoldása szakértõ rendszerrel. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1993.

 

    Váncza József: Mûveleti sorrendtervezés tudásalapú módszerek és genetikus algoritmusok együttes alkalmazásával. Kandidátusi értekezés, Budapest, 1993. (27. oldal).

 

A gépipari AMT jelenlegi és várható helyzetének felmérése a KSH-SZÜV AMT stratégiájának kialakitásához. Tanulmány. Gépészeti Kutatási és Fejlesztési Társaság, 1986. október, 183p (Társszerzõk: Cser István, Cser László, Detzky Iván, Erdélyi Ferenc, Kovács György, Pikler Gyula, Sárközi László).

 

    Zitás István: Alkatrészosztályozó rendszerek kialakítása. Egyetemi doktori értekezés. NME, Miskolc, 1987. június.

 

Computer-aided Technological Process Planning: Methods Systems and Application Experiences (edited by A.Kusiak). Manufacturing Research and Technology 3: Modelling and Design of Manufacturing Systems. Elsevier Science Publishers B.V., P.O. Box 330. 1000 AH Amsterdam. 1986. pp.249-285. (Co-author: I.Cser).

 

    1986 - New Publications. Robotics. Automated Manufacturing. CAD/CAM, CAE. Manufacturing Engineering. North-Holland (The "High-Tech" Publisher: a division of Elsevier Science Publishers B.V.), Amsterdam, 1987. (Page of reference: 20th p.).

 

              Mezgár István: Rugalmas gyártórendszer tervezése hibrid szakértõ rendszerrel. Egyetemi doktori disszertáció. BME Gépészmérnöki Kar, 1991.

 

    Arturo Molina Gutierrez: FMS Design Based on Distributed Artificial Intelligence. University Doctor Degree Dissertation. TU Budapest, Mechanical Engineering Faculty. February 1992.

 

    Egresits Csaba: Intelligens módszerek a gyártási folyamatok vezérlésében és felügyeletében. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1997.

 

      Farzad Rayegani: Computerised Process Planning and Production Scheduling. Ph.D Thesis. University of Miskolc, 1999. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth, DSc),  p. 24., p. 41.

 

The TAUPROG System Family: Application Experiences and New Results of Development (Edited by J.P. Crestin and J.F. McWaters). Elsevier Science Publishers B.V., P.O. Box 330, 1000 AH Amsterdam (North-Holland), 1986. pp. 349-359. (Co-author: D.Vadász).

 

    1986. - New Publications. Robotics. Automated Manufacturing. CAD/CAM, CAE. Manufacturing Engineering. North-Holland (The "High-Tech" Publisher: a division of Elsevier Science Publishers B.V.), Amsterdam, 1987. (Page of reference: 23rd.p.).

 

    J.A.Brandon and G.Q. Huang: Strategic Issues for Knowledge Based Systems in the Design of Manufacturing Systems. In: Artificial Intelligence in Engineering (ed.: Winstanley, G.), Chicester: Wiley, 1991. pp.35-48.

 

On a New Approach to Computerized Optimization of Cutting Conditions. 2nd WORLD BASQUE Congress, Conference on "Advanced Technology in Design and Manufacturing". Section 4.3. CAD/CAM, Bilbao, 16th-18th of December 1987; Presenting author: T.Tóth. (in:VOL.I, Vitoria Gasteiz, Servicio Central de Publicationes del Gobierno Vasco, pp.129-141.) (Co-authors: I. Detzky and L. Fridrik).

 

   Farzad Rayegani: A New Computer Aided Method for Determination of Optimum Cutting Conditions. MSc Thesis. University of Miskolc, 1993.

 

   Arif  Khalifa: A New Approach to Determination of Optimum Tolerances (Having Regard to Assembly Requirements). MSc Thesis. University of Miskolc, 1995.

 

·      Ali Reza Edraki: A Conceptual Framework for Optimization of Integrated Manufacturing Systems. MSc Thesis, University of Miskolc, Hungary; State Management Training Center, Islamic Republic of Iran, 1999.

 

   Farzad Rayegani: Computerised Process Planning and Production Scheduling. Ph.D Thesis. University of Miskolc, 1999. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth, DSc),  p. 5., p. 6., p. 83.

 

   Samad Dadvandipour: Solving Some Optimization Problems of Computer Aided Process Planning in CIM-environment. Ph.D. Thesis. University of Miskolc, 2001. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth); p.27., p.47., p.60., p.61., p.67.

 

      Nehéz Károly Róbert: A marás számítógépes szimulációja és optimálási kérdései.  PhD értekezés. Miskolci Egyetem, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolc, 2002.

 

Optimisation of Discrete Technology Processes Using a Method Traced Back to Constrained Travelling Salesman Problem. (Presenting author: T.Tóth). Proceedings of the 27th International "MATADOR" Conference held in Manchester, 20th-21st of April, 1988. The University of Manchester, Institute of Science and Technology, MACMILLAN Publishers Ltd., pp.145-153. (Co-authors: I.Detzky and L.Eszes).

 

   J.A.Brandon and G.Q. Huang: Strategic Issues for Knowledge Based Systems in the Design of Manufacturing Systems. In: Artificial Intelligence in Engineering (ed.: Winstanley, G.), Chicester: Wiley, 1991. pp.35-48.

 

   Can Saygin and S.Engin Kiliç: A Framework for the Design of an Integrated Production Management System (IPMS). Publ. Univ. of Miskolc, Series C. Mechanical Engineering. Vol.45. (1995) No.1. pp.75-83.

 

·      Ali Reza Edraki: A Conceptual Framework for Optimization of Integrated Manufacturing Systems. MSc Thesis, University of Miskolc, Hungary; State Management Training Center, Islamic Republic of Iran, 1999.

 

·                  László Ferenczi: Solving Scheduling Tasks in Discrete Manufacturing Environment Using Genetic Algorithm. Proceedings of microCAD'99 International Computer Science Conference, Section "I": Information Science & Technology, pp.51-57.

 

·      Erdélyi Ferenc, Ferenczi László: Ütemezési feladatok megoldása genetikus algoritmussal. "Informatika a felsõoktatásban '99" Konferencia, Debrecen, 1999. aug. 27-29., Konferencia kiadvány I. kötet, pp.147-153.

 

·      László Ferenczi: Solving Jobshop Scheduling with TSP Model Based Genetic Algorithm. In: Scientific Papers of the Institute of Mechanical Engineering and Automation of the Wroclaw University of Technology, Vol. 72: "Innovative and integrated manufacturing" edited by J. Jedrzejewski (X. Workshop on Supervising and Diagnostics of Machining Systems; Karpacz, Poland, March 21-26, 1999), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw 1999; pp.67-74.

 

Automatizált mûszaki tervezés a gépgyártástechnológiában. Akadémiai doktori értekezés. Miskolc-Egyetemváros, 1988.

 

     Mezgár István: Rugalmas gyártórendszer tervezése hibrid szakértõ rendszerrel. Egyetemi doktori disszertáció. BME Gépészmérnöki Kar, 1991.

 

     Horváth Imre: Szakértõrendszerre alapozott gépészeti konstrukciós tervezés módszertanának elvi alapjai. Számítógépes Mûszaki Tervezés, Vol.10., No.1., 1991. (19. oldal).

 

     Horváth Imre: Gépszerkezetek mûködés- és szerkezetszintézisének támogatása szakértõrendszerrel. Kandidátusi értekezés, Budapest, 1991. (4. oldal).

 

     Horváth Imre, Dorozsmai Károly, Gábor Zsolt, Kulcsár Péter, Horváth László, Thernesz Vilmos: PRODES: Alaksajátosságokra alapozva integrált konstrukciós és technológiai tervezõrendszer fejlesztése. Kutatási jelentés. OMFB-GSZI, 4. kötet, 10. fejezet: Technológiai folyamattervezés. BME-GSZI, Budapest, 1992. (43. oldal).

 

     Illés Dudás, László Horváth, István Cser: Integration as an Essential Aspect of the Future CAPP Systems. International Symposium OSN'92, Krakow-Lufina, 1992. (43. oldal).

 

     Szabó Ottó: Felületek finommegmunkálása szuperkemény szemcsézetû szerszámokkal. Kandidátusi értekezés. Miskolc, 1992. (127. oldal).

 

     Cser László: A képlékenyalakitási technológia CIM-környezetben. Akadémiai doktori értekezés. Budapest, 1992. (16. oldal).

 

     Illés Dudás, László Horváth, István Cser: Ersatz-teil Processen von CAD Modellen.  3rd DAAN International Symposium, 1992. (48. oldal).

 

     Váncza József: Mûveleti sorrendtervezés tudásalapú módszerek és genetikus algoritmusok együttes alkalmazásával. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1993. (4., 8., 21., 23., 27., 29., 33., 36., 108. oldalak [9 hivatkozás név és forrásmunka szerint]).

 

     Arif  Khalifa: A New Approach to Determination of Optimum Tolerances (Having Regard to Assembly Requirements). MSc Thesis. University of Miskolc, 1995.

 

     Horváth Mátyás (szerk.) és Markos Sándor (szerk.): Gépgyártástechnológia. Mûegyetemi Kiadó, 1995. (467., 512. oldal).

 

     Horváth Mátyás (szerk.) és Markos Sándor (szerk.): Számítógépek alkalmazása a gyakorlatban. Számítógéppel integrált gyártás. LSI Oktatóközpont, SZÁMALK, Budapest, 1996. (389., 429. oldal).

      Farzad Rayegani: Computerised Process Planning and Production Scheduling. Ph.D Thesis. University of Miskolc, 1999. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth, DSc),  p. 33., p. 35., p.68., p. 69.

      Dudás Illés: Gépgyártástechnológia I. A gépgyártástechnológia alapjai. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2000, 583.p.

 

    Mikó Balázs: Technológiai elõtervezés automatizálása mesterséges intelligencia módszerek segítségével. PhD értekezés. BME-GÉK, 2000.

 

      Ferenc Erdélyi and Olivér Hornyák: Virtual Manufacturing for Supporting Robust Process Planning in the Field of NC Machining. Proceedings of MicroCAD 2001 International Scientific Conference 1-2 March, 2001, Section J1: ’Gábor Dénes’ Applied Information Engineering, pp.62-66.

 

      Erdélyi, F., Hornyák, O.: Simulation Toolsfor Supporting Robust Process Planning int he Field of NC Turning. Proceedings of WESIC2001, University of Twente, The Netherlands, 27-29 June 2001, pp.73-79.

 

   Samad Dadvandipour: Solving Some Optimization Problems of Computer Aided Process Planning in CIM-environment. Ph.D. Thesis. University of Miskolc, 2001. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth); p.27., p.47., p.60., p.61., p.67.

 

      Somló János: General Electric Power Systems termelésirányítása. Helyzetfelmérés és trendek. Készült a „Digitális vállalatok, üzemi hálózatok” Széchenyi projekt keretében. 2002. január, 25p.

 

      Sari, B., Kiliç, S.E., Anlagan, Ö., ªen, D:T.: WEB-based Optimization Systems for Machining Operations. Proceedings of the Tenth International Conference on Machine Design and Production, 4-6 September 2002, Cappadocia, Turkey, pp.259-278.

 

      Erdélyi, F., Hornyák, O.: Extended Simulation Approach for NC Turning Operations. Proceedings of the Tent International Conference on Machine Design and Production, 4-6 September 2002, Cappadocia, Turkey, pp.153-164.

 

      Hornyák Olivér: Esztergálási mûveletek kiterjesztett számítógépes szimulációja intelligens módszerek alkalmazásával. PhD értekezés tézisei. Miskolci Egyetem, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolc, 2002.

 

      Nehéz Károly Róbert: A marás számítógépes szimulációja és optimálási kérdései.  PhD értekezés. Miskolci Egyetem, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolc, 2002.

 

CIM: On a New Theoretical Approach of Integration. Preprints of "INCOM'89" IFAC/IFORS/IMACS Symposium held in Madrid, Spain 26th-29th of September, 1989, pp.273-279. (Co-author: I.Detzky).

 

   Joseph A.Pusztai: Custom Macros and In-Process Gaging for Numerical Controls (CNC) and CIFM Architecture and AGV Hierachy. Doctoral Dissertation, Humber College of Applied Arts and Technology, Toronto, Ontario, Canada. Submitted and defended at the Technical University of Heavy Industry, Miskolc, 1989.

 

·      Ali Reza Edraki: A Conceptual Framework for Optimization of Integrated Manufacturing Systems. MSc Thesis, University of Miskolc, Hungary; State Management Training Center, Islamic Republic of Iran, 1999.

 

   Farzad Rayegani: Computerised Process Planning and Production Scheduling. Ph.D Thesis. University of Miskolc, 1999. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth, DSc).

 

   Viharos Zsolt János: Intelligens módszerek gyártási folyamatok modellezésében és optimalizálásában. PhD értekezés. Budapesti Mûszaki Egyetem, MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, Budapest, 1999.

   Ferenc Erdélyi and Olivér Hornyák: Overview of the Possibilities of NC Simulation of CAM. Proceedings of MicroCAD'2000 International Computer Science Conference, February 23-24, 2000. Section "I": Information Technology & Information Engineering, pp.49-54.

 

   Samad Dadvandipour: Solving Some Optimization Problems of Computer Aided Process Planning in CIM-environment. Ph.D. Thesis. University of Miskolc, 2001. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth); p.10.

 

      Sari, B., Kiliç, S.E., Anlagan, Ö., ªen, D:T.: WEB-based Optimization Systems for Machining Operations. Proceedings of the Tenth International Conference on Machine Design and Production, 4-6 September 2002, Cappadocia, Turkey, pp.259-278.

 

    Madarász Ladislav, Buèko Marián: Integraèné aspekty tvorby a prevádzky Systémov CIM. Integrovaná poèítaèom riadená v?roba. Technická Univerzita v Kosièiach Fakulta Elektrotechniky a Informatiky. (A számítógéppel támogatott gyártás tervezésének és mûködtetésének integrációs aspektusai. Kassai Mûszaki Egyetem, Elektrotechnikai és Informatikai Tanszék.) Megjelent: elfa, s.r.o., Kosice, 2005. ISBN 80-8086-014-9. 335p.

 

Automatizált mûszaki tervezés a gépgyártástechnológiában. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

 

     Farzad Rayegani: A New Computer Aided Method for Determination of Optimum Cutting Conditions. MSc Thesis. University of Miskolc, 1993.

 

     Horváth Mátyás (szerk.) és Markos Sándor (szerk.): Gépgyártástechnológia. Mûegyetemi Kiadó, 1995. (467.oldal).

 

     Horváth Mátyás (szerk.) és Markos Sándor (szerk.): Számítógépek alkalmazása a gyakorlatban. Számítógéppel integrált gyártás. LSI Oktatóközpont, SZÁMALK, Budapest, 1996. (429. oldal).

 

      Farzad Rayegani: Computerised Process Planning and Production Scheduling. Ph.D Thesis. University of Miskolc, 1999. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth, DSc),  p. 12., p.13., p. 24., p.29.

 

      Nehéz Károly Róbert: A marás számítógépes szimulációja és optimálási kérdései.  PhD értekezés. Miskolci Egyetem, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolc, 2002.

 

    Madarász Ladislav, Buèko Marián: Integraèné aspekty tvorby a prevádzky Systémov CIM. Integrovaná poèítaèom riadená v?roba. Technická Univerzita v Kosièiach Fakulta Elektrotechniky a Informatiky. (A számítógéppel támogatott gyártás tervezésének és mûködtetésének integrációs aspektusai. Kassai Mûszaki Egyetem, Elektrotechnikai és Informatikai Tanszék.) Megjelent: elfa, s.r.o., Kosice, 2005. ISBN 80-8086-014-9. 335p.

 

A gépipari gyártás automatizálása. Gépgyártástechnológia, XXX. évf. 10. szám, 1990. okt., pp.451-469. (Társszerzõk: Erdélyi Ferenc, Hajdú György).

 

    Egresits Csaba: Intelligens módszerek a gyártási folyamatok vezérlésében és felügyeletében. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1997.

 

Interaktív számítógépi program lineáris és nemlineáris méretláncok, valamint gazdaságos megmunkálási és szerelési tûrések meghatározásához. Kutatási jelentés, NME Informatikai Tanszék, 1990. (Társszerzõ: Molnár, Zsolt).

 

    Bálint, G., Nehéz, K.: Háromdimenziós méretláncok matematikai vizsgálata. MicroCAD2003 International Scientific Conference, 6-7 March 2003. Section N: Applied Information Engineering, pp.9-14.

 

AI and Machine Learning Research within the Framework of a CIM Pilot System. Computers in Industry, Vol.17. (1991), pp.237-245. (Co-author: F.Erdélyi).

 

   Can Saygin and S.Engin Kiliç: A Framework for the Design of an Integrated Production Management System (IPMS). Publ. Univ. of Miskolc, Series C. Mechanical Engineering. Vol.45. (1995) No.1. pp.75-83.

 

CIM OSA. Oktatási segédlet (JEP-0091/1 TEMPUS program). Miskolci Egyetem, 1992.

 

    Erdélyi Ferenc, Csáki Tibor: Tipikus MMS szolgáltatások és a CAM funkcionális moduljainak kapcsolata. Elõadás a microCAD'93 konferencián.

 

      Erdélyi Ferenc: Szerszámgépek és diszkrét gyártási folyamatok számitógépes irányitása. Kandidátusi értekezés. Miskolc, 1993.

 

      Farzad Rayegani: Computerised Process Planning and Production Scheduling. Ph.D Thesis. University of Miskolc, 1999. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth, DSc),  pp. 152.

 

Fuzzy módszerek alkalmazása a csoporttechnológiában. Kutatási jelentés. Témaszám: OTKA 2348/91. ME Informatikai Intézet, 1992. október (Társszerzõ: Radeleczky Sándor).

 

   Shailendra Pundale: Application of Fuzzy Methods in Group Technology. MSc Thesis. University of Miskolc, 1993.

 

Interactive Programme System for Determining the Optimum Machining Tolerances Having Regaard to Assembly Requirements. Proceedings of the 29th MATADOR Conference, Manchester, 6.-7. April 1992, Macmillan Publishers Ltd., pp.83-91.

 

   Arif, Khalifa: A New Approach to Determination of Optimum Tolerances (Having Regard to Assembly Requirements). MSc Thesis. University of Miskolc, 1995.

 

      Göndri Nagy, J. and Nehéz, K.: OpTol: a Spatial Tolerance Analysis Application. Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2004. nov. 9. Gépészmérnöki Kar Szekciókiadványa, pp.88-93.

 

Computerized Determination of Optimum Cutting Conditions Having Regard to the Permissible Tolerances. Preprints of the IFAC Workshop, Dearborn, Michigan, USA, October 1-2, 1992. Pergamon Press, Oxford-New York - Seoul-Tokyo, pp.245-250.

 

·      Ali Reza Edraki: A Conceptual Framework for Optimization of Integrated Manufacturing Systems. MSc Thesis, University of Miskolc, Hungary; State Management Training Center, Islamic Republic of Iran, 1999.

 

Application of AI Methods for the improvement of an Experimental CIM Pilot System. Poster paper at 9th CIM-Europe Annual Conference, RAI Amsterdam, 12-14 May 1993, pp. 1-16. (Co-author: F.Erdélyi).

 

      Farzad Rayegani: Computerised Process Planning and Production Scheduling. Ph.D Thesis. University of Miskolc, 1999. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth, DSc),  pp. 152.

 

A számítógéppel integrált gyártás (CIM) fogalomköre és hatásterületei. Oktatási segédlet, Miskolci Egyetem, 1994.

 

     Erdélyi Ferenc, Drozdik Szilveszter: Objektumorientált szemlélet a számítógépes gyártásirányításban. Proceedings of microCAD'96 International Computer Science Conference, Section H: Information Technology in Mechanical Engineering. February 29, 1996. (36. oldal).

 

     Farzad Rayegani: Computerised Process Planning and Production Scheduling. Ph.D Thesis. University of Miskolc, 1999. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth, DSc),  p. 13., p.26.

 

Heurisztikus módszerek termelésprogramozási feladatok megoldására. Oktatási segédlet, Miskolci Egyetem, 1994.

 

     Farzad Rayegani: The Role of Group Technology and Group Scheduling in the Preplanning Phase of CAPP. Proceedings of microCAD'98 International Computer Science Conference, Section H: Information Technology in Mechanical Engineering. February 25-26, 1998. pp. 37-41.

 

     Farzad Rayegani: Computerised Process Planning and Production Scheduling. Ph.D Thesis. University of Miskolc, 1999. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth, DSc),  p. 5., p. 13., p. 98.

 

     Bányai, T.: Auftragsreihenfolge-Optimierung mit genetischem Algorithmus. Miskolcer Gespräche 2001 „Die neuesten Ergebnisse auf dem Gebiet Fördertechnik und Logistik”. Seminarband (Hrsg.: J. Cselényi). 13. und 14. September 2001 Miskolc, pp.111-117.

 

    Kulcsár Gyula: Az igény szerinti tömeggyártás termelésporgramozásának modellezése és heurisztikus megoldása. GÉP, LVII évfolyam, 2006. 10. szám, pp.3-13.

 

Integrated CAPP, Monitoring System and Cell Controlling in CIM Environment. MicroCAD'95. Conference, University of Miskolc/Hungary, Februrary 23, 1995, pp.1-5. (Co-author: F. Erdélyi).

 

   Can Saygin and S.Engin Kiliç: A Framework for the Design of an Integrated Production Management System (IPMS). Publ. Univ. of Miskolc, Series C. Mechanical Engineering. Vol.45. (1995) No.1. pp.75-83.

 

   Can Saygin, H.Özgür Ünver, S.Engin Kiliç and Ömer Anlagan: A Reference Architecture for a Generic Manufacturing Cell Controller. Proceedings of the 7th International Machine Design and Production Conference (UMTIK'96), September 11-13, 1996, METU, Ankara, Turkey, pp.133-143.

 

The Inner Structure of Computer Aided Process Planning having Regard to Concurrent Engineering. Proceedings of the 2nd Int. Workshop on Learning in Intelligent Manufacturing Systems, Budapest, Hungary, April 1995, pp.141-167. (Co-author: F. Erdélyi).

 

   Jyri Papstel and Alo Saks: Surface-centered Processs Planning Conception. Proceedings of the 7th International Machine Design and Production Conference (UMTIK'96), September 11-13, 1996, METU, Ankara, Turkey, pp.75-83.

 

   Egresits Csaba: Intelligens módszerek a gyártási folyamatok vezérlésében és felügyeletében. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1997.

 

·      Ali Reza Edraki: A Conceptual Framework for Optimization of Integrated Manufacturing Systems. MSc Thesis, University of Miskolc, Hungary; State Management Training Center, Islamic Republic of Iran, 1999.

 

·      Farzad Rayegani: Computerised Process Planning and Production Scheduling. Ph.D Thesis. University of Miskolc, 1999. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth, DSc),  p. 14., p. 15., p.83.

 

   Jyri Papstel and Alo Saks: Process Planning Methodology in the Progress. In: Scientific Papers of the Institute of Mechanical Engineering and Automation of the Wroclaw University of Technology, Vol. 72: "Innovative and integrated manufacturing" edited by J. Jedrzejewski (X. Workshop on Supervising and Diagnostics of Machining Systems; Karpacz, Poland, March 21-26, 1999), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw 1999; pp.5-14.

 

·      Viharos Zsolt János: Intelligens módszerek gyártási folyamatok modellezésében és optimalizálásában. PhD értekezés. Budapesti Mûszaki Egyetem, MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, Budapest, 1999.

 

      Haidegger Géza: Nyílt rendszerek a gyártásautomatizálásban. Ph.D értekezés. Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2001. szeptember. (Tudományos vezetõ: Prof. Kovács György, DSc),  113p.

 

      Nehéz Károly Róbert: A marás számítógépes szimulációja és optimálási kérdései.  PhD értekezés. Miskolci Egyetem, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolc, 2002.

 

Gyártórendszerek irányitásának hierarchiája. "A mûszaki informatikus képzés, a gépészmérnökképzés és a bölcsészképzésben az informatika oktatás tudományos hátterének megalapozása" cimû MKM támogatású K+F program keretében készült oktatási segédlet. ME Informatikai Intézet, Misksolc, 1995. április; pp.1-41. (Társszerzõ: Erdélyi Ferenc).

 

      Farzad Rayegani: Computerised Process Planning and Production Scheduling. Ph.D Thesis. University of Miskolc, 1999. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth, DSc),  p. 24.

 

      János Göndri-Nagy: A Group Technology Based Approach in Solving Scheduling Problems. Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2004. nov. 6. Gépészmérnöki Kar szekciókiadványa, pp.78-83.

 

      János Göndri-Nagy: A Group Technology Based Approach in Solving Scheduling Problems. Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2003. nov. 6. Gépészmérnöki Kar szekciókiadványa, pp.141-145.

 

CAPP-PPS Integration on the Base of Intensity of Cutting Technology Processes. Publications of the University of Miskolc, Series C. Mechanical Engineering, Vol.45., Miskolc, 1995., pp.161-169. (Presented within the framework of the Jubilee Scientific Conference organised on the occassion of 260th Anniversary of the University of Miskolc, Sept. 7-8., 1995). (Co-authors: F. Erdényi and F. Rayegani).

 

·      Ali Reza Edraki: A Conceptual Framework for Optimization of Integrated Manufacturing Systems. MSc Thesis, University of Miskolc, Hungary; State Management Training Center, Islamic Republic of Iran, 1999.

 

   Samad Dadvandipour: Solving Some Optimization Problems of Computer Aided Process Planning in CIM-environment. Ph.D. Thesis. University of Miskolc, 2001. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth); p.19., p.20., p.24.

 

      Nehéz Károly Róbert: A marás számítógépes szimulációja és optimálási kérdései.  PhD értekezés. Miskolci Egyetem, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolc, 2002.

 

On scheduling approaches of flexible manufacturing systems: Gap between theory and practice. In Borangiu T. and Dumitrache, I., editors, Intelligent Manufacturing Systems 1995 (IMS’95): A Proceedings Volume from the 3rd IFAC/IFIP/IFORS Workshop, Pergamon Press, Oxford, UK, 1997, pp.61-66. (Co-author: Saygin, C., Kiliç, S. E., and Erdélyi F.)

 

   Johtela, T., Smed, J., Johnsson, M. and Nevalainen, O.: Fuzzy Approach for Modelling Multiple Criteria in the Job Grouping Problem.  Turku Centre for Computer Science, TUCS Technical Report No 227, December 1998.

 

   Smed, J., Johtela, T., Johnsson, M., Puranen, M. and Nevalainen, O.: An Interactive System for Scheduling Jobs in Electronic Assembly.  Turku Centre for Computer Science, TUCS Technical Report No 233, January 1999.

 

·      Smed, J., Johnsson, M., Johtela, T. and Nevalainen, O.: Techniques and Application of Production Planning in Electronics Manufacturing Systems.  Turku Centre for Computer Science, TUCS Technical Report No 320, December 1999.

 

Control of Manufacturing Systems on the Base of a Multi-level Hierarchical Model. Proceedings of the 3rd CIRP Workshop on Design and Implementation of Intelligent Manufacturing Systems, the University of  Tokyo, Tokyo, Japan, June 19-22, 1996, pp.227-234. (Co-author: F. Erdélyi).

 

   T. Nagao:  Report  on the 3rd CIRP Workshop on Design and Implementation of Intelligent Manufacturing System. Annals of the CIRP Vol. 45/2/1996, pp.713-714.

     (..."In the session of manufacturing systems, we had contributions by Prof. A.I. Daschenko, Prof. T. Tóth, Mr. F. Kojima, Dr. V.A. Tipnis, Dr. S.J. Song and Dr. N.D'Agostino.

     ... Prof.Tóth told on control of manufacturing systems on the base of a Multi-level hierarachical model.")

 

·      Ali Reza Edraki: A Conceptual Framework for Optimization of Integrated Manufacturing Systems. MSc Thesis, University of Miskolc, Hungary; State Management Training Center, Islamic Republic of Iran, 1999.

 

   Farzad Rayegani: Computerised Process Planning and Production Scheduling. Ph.D Thesis. University of Miskolc, 1999. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth, DSc),  p. 23.

 

A termelési informatika fogalomköre és oktatása. "Informatika a felsõoktatásban" Konferencia, Debrecen, 1996. aug. 27-30., I. kötet, pp.28-35. (Társszerzõ: Erdélyi Ferenc).

 

·      Kondorosi Károly: Informatika - ugye, ugyanarról beszélünk? "Informatika a felsõoktatásban" Konferencia, Debrecen, 1999. aug. 27-29., II. kötet, pp.740-747.

 

A New Modelling Approach to Evaluation and Optimization of Flexible Manufacturing. Proceedings of the 77th International Machine Design and Production Conference, Sept. 11-13, 1996. METU, Ankara, Turkey, pp.1-13.(Co-author: F. Erdélyi).

 

 

·      Ali Reza Edraki: A Conceptual Framework for Optimization of Integrated Manufacturing Systems. MSc Thesis, University of Miskolc, Hungary; State Management Training Center, Islamic Republic of Iran, 1999.

 

   Farzad Rayegani: Computerised Process Planning and Production Scheduling. Ph.D Thesis. University of Miskolc, 1999. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth, DSc),  p. 24., p. 26., p. 62., p. 66., p. 67.

 

   Samad Dadvandipour: Solving Some Optimization Problems of Computer Aided Process Planning in CIM-environment. Ph.D. Thesis. University of Miskolc, 2001. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth); p.23.

 

Interrelations between Logistics and Production Control. 9th National Conference of the South African Institute of Industrial Engineers, Cape Town, Proceedings of MANSA'94, pp.365-370. (Co-author: J. Cselényi).

 

   Bányainé Tóth Ágota: A "Just-in-time" beszállitási rendszer tervezési módszerei. Ph.D. értekezés. Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar (Tudományos vezetõ: Prof. Dr. Cselényi József; sikeresen megvédve: 1999. 06. 08), 105.p.

 

   Bányainé Tóth Ágota: A "Just-in-time" beszállitási rendszer tervezési módszerei. Ph.D. értekezés tézisei. ME-GÉK (Tud. vez.: Prof. Dr. Cselényi József); Miskolc, 1999., p.15.

 

   Gubán Miklós: Késleltetett (kihelyezett) összeszerelõ üzemek logisztika-orientált telepítésére szolgáló matematikai modellek és módszerek fejlesztése globalizált termelés esetén. PhD értekezés. Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar (Tudományos vezetõk: Prof. Dr. Cselényi József és Dr. Vadász Dénes; sikeresen megvédve: 2004.11.04.), 116p.

 

The Role of Optimization and Robustness in Planning and Control of Discrete Manufacturing Proceses. Proceedings of the 2nd World Congress on Intelligent Manufacturing Processes & Systems (edited by László Monostori), Budapest, Hungary, June 10-13, 1997., Springer, pp.205-210 (Co-author: F. Erdélyi).

 

·      Ali Reza Edraki: A Conceptual Framework for Optimization of Integrated Manufacturing Systems. MSc Thesis, University of Miskolc, Hungary; State Management Training Center, Islamic Republic of Iran, 1999.

 

·      Farzad Rayegani: Computerised Process Planning and Production Scheduling. Ph.D Thesis. University of Miskolc, 1999. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth, DSc),  p. 69., p. 83.

 

·      Olivér Hornyák: Object Oriented Design of NC Part Program Simulation Software for Virtual Manufacturing. Proceedings of microCAD'99 International Computer Science Conference, February 24-25, 1999., pp.91-95.

 

·      Oliver Hornyák: Object Oriented Software Engineering for Simulation of NC Machining Operations. In: Scientific Papers of the Institute of Mechanical Engineering and Automation of the Wroclaw University of Technology, Vol. 72: "Innovative and integrated manufacturing" edited by J. Jedrzejewski (X. Workshop on Supervising and Diagnostics of Machining Systems; Karpacz, Poland, March 21-26, 1999), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, Wroclaw 1999; pp.96-102.

 

   Samad Dadvandipour: Solving Some Optimization Problems of Computer Aided Process Planning in CIM-environment. Ph.D. Thesis. University of Miskolc, 2001. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth); p.19., p.20., p.24.

 

      Hornyák Olivér: Esztergálási mûveletek kiterjesztett számítógépes szimulációja intelligens módszerek alkalmazásával. PhD értekezés tézisei. Miskolci Egyetem, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolc, 2002.

 

      Nehéz Károly Róbert: A marás számítógépes szimulációja és optimálási kérdései.  PhD értekezés. Miskolci Egyetem, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolc, 2002.

 

      Olivér Hornyák, Károly Nehéz: A WEB-based Manufacturing Execution System for Discrete Manufacturing. MicroCAD 2004 International Scientific Conference 18-19 March 2004. Section K: Applied Information Engineering. pp.171-176.

 

    Kulcsár Gyula: Az igény szerinti tömeggyártás termelésporgramozásának modellezése és heurisztikus megoldása. GÉP, LVII évfolyam, 2006. 10. szám, pp.3-13.

 

Some questions of logistics in case of holonic production system. Proceedings of the Second World Congress on Intelligent Manufacturing Processes and Systems, Springer-Verlag, Budapest, June 10-13. 1997. pp. 561-566. (co-author: J.Cselényi).

 

   Bányainé Tóth Ágota: A "Just-in-time" beszállitási rendszer tervezési módszerei. Ph.D. értekezés. Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar (Tudományos vezetõ: Prof. Dr. Cselényi József; sikeresen megvédve: 1999. 06. 08), 105.p.

 

   Bányainé Tóth Ágota: A "Just-in-time" beszállitási rendszer tervezési módszerei. Ph.D. értekezés tézisei. ME-GÉK (Tud. vez.: Prof. Dr. Cselényi József); Miskolc, 1999., p.15.

 

    Gubán Miklós: Késleltetett (kihelyezett) összeszerelõ üzemek logisztika-orientált telepítésére szolgáló matematikai modellek és módszerek fejlesztése globalizált termelés esetén. PhD értekezés. Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar (Tudományos vezetõk: Prof. Dr. Cselényi József és Dr. Vadász Dénes; sikeresen megvédve: 2004.11.04.), 116p.

 

      Kacsukné Bruckner Lívia: Logisztikával integrált elektronikus piactér modelljeinek elemzése.  PhD értekezés. Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar (Tudományos vezetõ: Prof. Dr. Cselényi József, sikeresen megvédve: 2005.12.08.).

 

Tudomány, hit, világmagyarázat. Magyar Tudomány 1998. 5. szám, pp.602-617.

 

   Heller Ágnes: Néhány utólagos megjegyzés Tóth Tibor írásához. Magyar Tudomány 1998.5. szám, pp.617-621. (Név szerinti hivatkozás 11 esetben).

 

   Jeszenszky Ferenc: Tudományos elmélet-e az evolúció? Magyar Tudomány, 1998. 9. szám, pp.1061-1064. (Név szerinti hivatkozás 2 esetben).

 

Some questions of logistics in case of holonic production systems. Journal of Intelligent Manufacturing, 9 (2), Apr. 1998. pp.113-118.

 

      Rahimifard S, Newman ST, Bell R: Distributed autonomous real-time planning and control of small to medium enterprises. Journal of Engineering Manufacture 213 (5):  475-489. 1999.

 

      Neal, J.A.: Implementation of a Production Architecture for a Post-2000 Market: Demonstration of a Microfactory Concept. PhD Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA, 2001.

 

      Rahimifard S, Bagshaw RW, Newman ST, et al.: IT tools to improve the performance of metalworking SMEs. International Journal of Production Research 40 (15): 3589-3604 Oct 15 2002.

 

      Babiceanu RF, Chen FF.: Development and applications of holonic manufacturing systems: a survey. Journal of Intelligent Manufacturing 17 (1):  111-131. Feb. 2006.

 

Tervezési elvek, modellek és módszerek a számítógéppel integrált gyártásban. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998. 252.p.

 

·      Olivér Hornyák: Object Oriented Design of NC Part Program Simulation Software for Virtual Manufacturing. Proceedings of microCAD'99 International Computer Science Conference, February 24-25, 1999., pp.91-95.

 

   Farzad Rayegani: Computerised Process Planning and Production Scheduling. Ph.D Thesis. University of Miskolc, 1999. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth, DSc),  p. 152.

 

   Viharos Zsolt János: Intelligens módszerek gyártási folyamatok modellezésében és optimalizálásában. PhD értekezés. Budapesti Mûszaki Egyetem, MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, Budapest, 1999.

 

   Ferenc Erdélyi and Olivér Hornyák: Virtual Manufacturing for Supporting Robust Process Planning in the Field of NC Machining. Proceedings of MicroCAD 2001 International Scientific Conference 1-2 March, 2001, Section J1: ’Gábor Dénes’ Applied Information Engineering, pp.62-66.

 

   Dudás Illés: Gépgyártástechnológia I. A gépgyártástechnológia alapjai. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2000, 583.p.

 

   Samad Dadvandipour: Solving Some Optimization Problems of Computer Aided Process Planning in CIM-environment. Ph.D. Thesis. University of Miskolc, 2001. (Scientific Advisor: Professor Tibor Tóth); p.16., p.33., p.35., p.36., p.47., p.52., p.61., p.67., p.73.

 

      Botond Kádár: Intelligent approaches to manage changes and disturbances in manufacturing systems. PhD dissertation. Budapest University of Technology and Economics. Budapest, December 2001.

 

      Somló János: General Electric Power Systems termelésirányítása. Helyzetfelmérés és trendek. Készült a „Digitális vállalatok, üzemi hálózatok” Széchenyi projekt keretében. 2002. január, 25p.

 

      Erdélyi, F., Bákai,T.: Ütemdiagram alapú modellek a PLC programozásban. MicroCAD2002 International Scientific Conference, 7-8 March 2002, Section H: Applied Information Engineering, pp.59-64.

 

      Erdélyi, F., Hornyák,O.: NC programok kiterjesztett számítógépes szimulációja. MicroCAD2002 International Scientific Conference, 7-8 March 2002, Section H: Applied Information Engineering, pp.65-70.

 

      Nehéz Károly Róbert: A marás számítógépes szimulációja és optimálási kérdései.  PhD értekezés. Miskolci Egyetem, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolc, 2002.

 

      Erdélyi, F., Bákai,T.: Diszkrét folyamatleírási modellek a termelésinformatikában. MicroCAD2003 International Scientific Conference, 6-7 March 2003, Section N: Applied Information Engineering, pp.41-45.

 

      Erdélyi, F., Buza, Á.: Ütemezési módszerek összehasonlító analízise. MicroCAD2003 International Scientific Conference, 6-7 March 2003, Section N: Applied Information Engineering, pp.47-51.

 

      Péter Stefán: Flow-Shop Scheduling Based on Reinforcement Learning Algorithm. Production Systems and Information Engineering, Miskolc, Vol.1. (2003), pp.83-90.

 

      Tamás Bákai: Conversion Possibilities between Petri-Net Model and Other Process Description Models int he Field of Manufacturing. MicroCAD 2004 International Scientific Conference 18-19 March 2004. Section K: Applied Information Engineering. pp.21-27.

 

      Buza, Á.: Analysis of Scheduling Methods – The Enumerating – Method. MicroCAD2004 International Scientific Conference, 18-19 March 2004, Section K: Applied Information Engineering, pp.59-63.

 

      János Göndri Nagy: A Group Technology Based Approach in Solving Scheduling Problems.  MicroCAD 2004 International Scientific Conference 18-19 March 2004. Section K: Applied Information Engineering. pp.141-145.

 

      Tamás Bákai: Modelling Methods for Describing Discrete Sequential Tasks in the Field of Manufacturing Control. Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2003. nov. 6. Gépészmérnöki Kar szekciókiadványa, pp.1-5.

 

      Bákai, T.: Identification of PLC Based Control Systems. Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2004. november 9. Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar szekciókiadványa, pp.3-8.

 

      Buza, Á.: A párhuzamos processzálás alkalmazhatóságának vizsgálata a leszámlálás ütemezõ algoritmusa esetén. Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2004. november 9. Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar szekciókiadványa, pp.33-40.

 

    Cselényi József, Kovács László, Smid László, Rádai Levente:  Elhasznált mechatronikai (WEEE) termékek gyûjtését-újrahasznosítását mûködtetõ virtuális logisztikai központ koncepciója és az azt megalapozó kutatások. Mechatronika, Anyagtudomány, Miskolc, Vol.1, No.2 (2005), pp.165-175.

 

      Madarász, Ladislav: Inteligentné Technológie a Ich Aplikácie v Zlozitych systémoch. Edicia Monografií. Fakulta Elektrotechniky a Informatiky Technická Univerzita v Kosiciach. University Press elfa. 2005. ISBN 80-89066-75-5. 348p.

 

      Bákai, T.: Identification of PLC Based Control Systems. Proceedings of microCAD International Scientific Conference, 10-11. March 2005, Section N: Applied Information Engineering, pp.13-18.

 

      Buza, Á.: Parallel Processing Applications – New Aspect of Flow-shop Problems. Proceedings of microCAD International Scientific Conference, 10-11. March 2005, Section N: Applied Information Engineering, pp.39-44.

 

    Kulcsár Gyula: Az igény szerinti tömeggyártás termelésporgramozásának modellezése és heurisztikus megoldása. GÉP, LVII évfolyam, 2006. 10. szám, pp.3-13.

 

    Bákai Tamás: Logikai vezérlések tervezésének támogatása a gyártásirányításban. GÉP, LVII évfolyam, 2006. 10. szám, pp.21-25.

 

Minõségmenedzsment és informatika. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999. (ISBN 963 16 3047 1) (Társszerzõkkel, alkotó szerkesztõ: Tóth Tibor)

 

      Haidegger Géza: Nyílt rendszerek a gyártásautomatizálásban. Ph.D értekezés. Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2001. szeptember. (Tudományos vezetõ: Prof. Kovács György, DSc),  113p.

 

      Hornyák Olivér: Esztergálási mûveletek kiterjesztett számítógépes szimulációja intelligens módszerek alkalmazásával. PhD értekezés tézisei. Miskolci Egyetem, Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolc, 2002.

 

Intensity type state variables in the integration of planning and controlling manufacturing processes. Computers & Industrial Engineering, Vol.37, Nos 1-2, October 1999. pp.89-92. (Co-authors: Erdélyi, F. and Rayegani, F.)

 

      Fang, Y., Feng, Z., Li, X., Jin, H.: Product-oriented workflow management in CAPP. (2002) Chinese Journal of Mechanical Engineering (English Edition), 15 (4), Pages 289-292.

 

      Lengyel, A., Ueda,K. and Taura, T.: Multi-objective Optimization in Job Shop Type Manufacturing Systems Based on Emergent Synthesis. Proceedings of the 37th CIRP International Seminar on Manufacturing Systems, Digital Enterprises, Production Networks. May 19-21, 2004 Budapest, Hungary, pp.205-212.

 

      Ueda, K., Lengyel, A., Hatono, I.: Emergent synthesis approaches to control and planning in make to order manufacturing environments. (2004) CIRP Annals – Manufacturing Technology, 53 (1), Pages 385-388.

 

      Al-Aomar, Raid: Designing machine operating strategy with simulated annealing and Monte Carlo Simulation Journal of the Franaklin Institute, In Press, Corrected Proof, Available online 21 April 2006.

 

Optimization in CAPP Having Regard to PPS Requirements in CIM Environment, GÉP, L. évfolyam, 1999/5. szám, pp.17-20. (Co-authors: Ferenc Erdélyi and Farzad Rayegani)

 

      Haidegger Géza: Nyílt rendszerek a gyártásautomatizálásban. Ph.D értekezés. Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2001. szeptember. (Tudományos vezetõ: Prof. Kovács György, DSc),  113p.

 

Production Information Engineering. Proceedings, Symposium on the 50th Anniversary of the Department of Manufacturing Engineering at Budapest University of Technology and Economics (BUTE), Budapest, 24-25th May 2001, pp.65-74.

 

      Haidegger Géza: Nyílt rendszerek a gyártásautomatizálásban. Ph.D értekezés. Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 2001. szeptember. (Tudományos vezetõ: Prof. Kovács György, DSc),  113p.

 

      Gubán Ákos: Késleltetett összeszerelõ üzemek logisztikával integrált termelésütemezésének matematikai modellje és heurisztikus módszerei. PhD értekezés. Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar (Tudományos vezetõk: Prof. Dr. Cselényi József és Prof. Dr. Tóth Tibor; sikeresen megvédve: 2004.11.04.), 135p.

 

A New Optimization approach to Computer Aided Process Planning in CIM-environment. WESIC 2001 Conference, University of Twente, The Netherlands, pp.53-61.

 

      Gubán Ákos: Késleltetett összeszerelõ üzemek logisztikával integrált termelésütemezésének matematikai modellje és heurisztikus módszerei. PhD értekezés. Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar (Tudományos vezetõk: Prof. Dr. Cselényi József és Prof. Dr. Tóth Tibor; sikeresen megvédve: 2004.11.04.), 135p.

 

Mathematical Model for Optimization of a Product Assembly System Integrated by Logistics and Operating in a Network-like Way. Proceedings of WESIC 2001 Conference, University of Twente, The Netherlands, 27-29 June 2001, pp.81-92. (Co-author: J.Cselényi).

 

    Gubán Miklós: Késleltetett (kihelyezett) összeszerelõ üzemek logisztika-orientált telepítésére szolgáló matematikai modellek és módszerek fejlesztése globalizált termelés esetén. PhD értekezés. Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar (Tudományos vezetõk: Prof. Dr. Cselényi József és Dr. Vadász Dénes; sikeresen megvédve: 2004.11.04.), 116p.

 

      Gubán Ákos: Késleltetett összeszerelõ üzemek logisztikával integrált termelésütemezésének matematikai modellje és heurisztikus módszerei. PhD értekezés. Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar (Tudományos vezetõk: Prof. Dr. Cselényi József és Prof. Dr. Tóth Tibor; sikeresen megvédve: 2004.11.04.), 135p.

 

      Kacsukné Bruckner Lívia: Logisztikával integrált elektronikus piactér modelljeinek elemzése.  PhD értekezés. Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar (Tudományos vezetõ: Prof. Dr. Cselényi József, sikeresen megvédve: 2005.12.08.).

 

Fogalomhálók alkalmazása a csoporttechnológiában. OTKA kutatási jelentés, Miskolc, 2001. (Társszerzõ: Radeleczki Sándor).

 

      Körei Attila: Osztályozási problémákban felhasznált algoritmusok. Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2003. nov. 6. Gépészmérnöki Kar szekciókiadványa, pp.137-141.

 

      Körei, Attila: Osztályozási feladatok megoldása dobozhálókkal. Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2004. november 9. Gépészmérnöki Kar szekciókiadványa, pp.157-164.

 

Hálózatszerûen mûködõ, logisztikával integrált termékösszeszerelést végzõ rendszer optimalizálására szolgáló matematikai modell. GÉPGYÁRTÁS, XLI, évfolyam, 2001, 7.-8. szám, pp.51-61. (Társszerzõ: Cselényi József).

 

    Gubán Miklós: Késleltetett (kihelyezett) összeszerelõ üzemek logisztika-orientált telepítésére szolgáló matematikai modellek és módszerek fejlesztése globalizált termelés esetén. PhD értekezés. Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar (Tudományos vezetõk: Prof. Dr. Cselényi József és Dr. Vadász Dénes; sikeresen megvédve: 2004.11.04.), 116p.

 

      Kacsukné Bruckner Lívia: Logisztikával integrált elektronikus piactér modelljeinek elemzése.  PhD értekezés. Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola, Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar (Tudományos vezetõ: Prof. Dr. Cselényi József, sikeresen megvédve: 2005.12.08.).

 

Computerized Similarity Analysis of Parts for Supporting Group Technology. Production Systems and Information Engineering, Miskolc, Vol.1. (2003), pp.71-81. (Co-author: Mihály Molnár)

 

      Kulcsár Gyula: Forgástest jellegû alkatrészek alakelemeinek szerepe egyes technológiai feladatok megoldásában. Doktoranduszok Fóruma, Miskolc, 2003. nov. 6. Gépészmérnöki Kar szekciókiadványa, pp.165-170.

 

      Kulcsár Gyula, Erdélyi Ferenc: Forgástest jellegû alkatrészek alaksajátosságainak szerepe diszkrét gyártási folyamatok egyes feladatainak megoldásában. MicroCAD 2004 International Scientific Conference 18-19 March 2004. Section K: Applied Information Engineering. pp.269-274.

 

Production Management: taking up the challenge of integration. Proceedings of the 3rd. Conference on Mechanical Engineering, 2003, pp.705-709. (Co-authors: Erdélyi, F., Somló, J., Kovács, A., Kádár, B., Márkus, A. and Váncza, J.).

 

      Haidegger, G. et al.: Interactive Multimedia Test Scenarios in Didgital Factory Projects. Proceedings of the 37th CIRP International Seminar on Manufacturing Systems, Digital Enterprises, Production Networks, May 19-21, 2004 Budapest, Hungary, pp.449-455.

 

Research and Development (R&D) Requirements for Up-to-date Production Planning & Scheduling (PPS) Systems. Proceedings of the 11. International Conference on Machine Design and Production  (Eds Akkök, M., Erden, A., Kiliç, S.E., Konukseven, E.I., Tömük, E.), Vol. I. (2004), pp.47-64. (Co-author: Erdélyi, F.).

 

    Kulcsár Gyula: Az igény szerinti tömeggyártás termelésporgramozásának modellezése és heurisztikus megoldása. GÉP, LVII évfolyam, 2006. 10. szám, pp.3-13.

 

Termelési rendszerek és folyamatok. Egyetemi tankönyv, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2004.

 

    Kulcsár Gyula: Az igény szerinti tömeggyártás termelésporgramozásának modellezése és heurisztikus megoldása. GÉP, LVII évfolyam, 2006. 10. szám, pp.3-13.

 

      Körei Attila: Fogalomhálók alkalmazása gyártócellák és alkatrészcsaládok meghatározására. GÉP, LVII. évfolyam, 2006. 10. szám, pp.14-20.

 


 

Tudományos közlemények ismert idézettségének összesítése (önhivatkozások nélkül)

 

A hivatkozás típusa

Külföldi szerzõ

Hazai szerzõ

 

illetve helye

Forrás-

Név

Idegen nyelven

Magyar nyelven

Összesen

 

Ként

szerint

Forrás-ként

Név szerint

Forrás-ként

Név szerint

 

Könyvben

9

18

2

-

15

-

44

Folyóiratcikkben

9

2

2

-

16

13

42

Konferencia-kiadványban

7

-

26

-

22

-

55

Tudományos értekezésben (CSc/DSc/PhD)

56

7

19

2

61

23

168

Egyéb helyen*

27

-

-

-

43

-

70

Közvetett hivatkozás alkotáson keresztül

-

2

-

1

-

4

7

Mindösszesen

108

29

49

3

157

40

386

 

* Pl. dr.univ. értekezésben, MTA-SZTAKI tanulmányban, OMFB-tanulmányban, egyetemi jegyzetben, külföldi MSc Thesis-ben