Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros,  Informatikai épület,                                                                                                                  Titkárság Fsz. 12. szoba. Tel:+3646-565111/14-13

Toth Tibor - részletes tudományos életrajz

 

Név: Prof. Dr. Tóth Tibor

Beosztás: egyetemi tanár

Tudományos fokozat: a műszaki tudomány doktora


  toth kukac ait.iit.uni-miskolc.hu
 
Telephone: 14-19
   

Information: Szoba: Fsz. 14.

 

Önéletrajz

Részletes tudományos életrajz

Legfontosabb publikációk

Teljes publikációs lista (1966-)

Teljes hivatkozási lista (1971-)

 

Születési hely, idő: Budapest, 1942.10.27., Családi állapota: nős, egy gyermek.

Egyetemi tanulmányok: 1961-66: a Nehézipari Műszaki Egyetem (NME, Miskolc) Gépészmérnöki Karának hallgatója. 1966: okleveles gépészmérnök (kitüntetéses oklevél).

Beosztások: A Gépipari Technológiai Intézet (GTI) Miskolci Kutatóhelyén kutatómérnök (1966-73), Forgácsolás Automatizálása Kutatási Főosztályán tudományos munkatárs (1973-77), majd főmunkatárs (1977-79), a GTI Automatizálási Kutatási Főosztályán tudományos tanácsadó (1979-85), kutatócsoport vezető (1976-85); az NME Gépgyártástechnológiai Tanszékén másodállású egyetemi docens (1981-85), majd egészállású egyetemi docens (1985-89); a Miskolci Egyetem Informatikai Intézetének igazgatója (1989-), egyetemi tanár (1990-), az ME Alkalmazott Informatikai Tanszékének vezetője (1995-).

Tudományos fokozatok: Egyetemi doktor (dr.techn.; 1969; NME; okl.sz.: 219; értekezés címe: Mérethiba analitikai vizsgálata esztergálásnál elektronikus számítógép felhasználásával), a műszaki tudomány kandidátusa (1979; okl.sz.: 7906; értekezés címe: A forgácsolási paraméterek számítógépes optimalizálása esztergálás esetére a megmunkáló rendszer rugalmas deformációjából származó hiba figyelembevételével), a műszaki tudomány doktora (1989; okl.sz.: 2602; értekezés címe: Automatizált műszaki tervezés a gépgyártástechnológiában).

Fő kutatási területek: Diszkrét gyártási folyamatok számítógépes tervezése, optimalizálása; Számítógépes termeléstervezés és –irányítás; Számítógéppel integrált gyártás; Termelési információs rendszerek.

Alapkutatási projektek: 5 db sikeresen lezárt tematikus OTKA pályázat témavezetése.

·       T001683/86: Gépgyártási folyamatok tervezéselmélete (1986-90);

·       T002348/91: Diszkrét gyártási folyamatok műszaki előkészítése és irányítása mesterséges intelligencia módszerek felhasználásával (1991-94);

·       T004234/92: Osztott intelligenciájú, többtelephelyes termelésirányítási rendszerek elmélete (1992-94);

·       T016844/95: Termelésirányítási és logisztikai rendszerek kapcsolatainak elmélete (1995-97);

·       T030243/99: Fogalomhálók és fuzzy módszerek alkalmazása a csoporttechnológiában (1999-2001).

MTA-támogatású tanszéki kutatások: 1999 óta az MTA-ME Termelésinformatikai kutatóhely vezetője.

Ipari kutatások: Az 1969-1985 időszakban a diszkrét technológiai folyamatok számítógépes tervezése területén az iparban is jól hasznosítható elméleti és gyakorlati eredményeket ért el. Az irányításával és részvételével kifejlesztett TAUPROG rendszercsalád két ízben nyerte el a Magyar Tudományos Akadémia kutatási díját (1972, 1975) és három ízben a Gépipari Technológiai Intézet Kutatási, illetve Alkotói Nívódíját (1979, 1983, 1985). A TAUPROG – mint jelentős műszaki-számítástechnikai alkotás – számos hazai iparvállalatnál nyert alkalmazást és bekerült a CIRP nemzetközi felmérése során értékelt CAPP rendszerek közé is (Annals of the CIRP, 1985 No.2., pp.607-613).

Főbb külső megbízatások: Tudományos bizottságok munkájában való részvétel: MTA-TMB: a Gépészeti, Kohászati Szakbizottság tagja (1987-95); Az MTA Műszaki Tud. Oszt. Anyagtudományi és Technológiai Bizottságának tagja (1991-95); Az MTA Műszaki Tud. Oszt. Automatizálási és Számítástechnikai Bizottságának tagja (1991-); A Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) Automatizálási és Számítástechnikai Munkabizottságának tagja (1991-); A BME Gépészmérnöki Kar Habilitációs és Doktori bizottságának tagja( 1994-); A „CIM Working Group within the International Society of Applied Intelligence” tagja (1992-); Az MTA Doktori Tanácsa Gépészeti, Kohászati Szakbizottság tagja (1995-2000); Az MTA Marketing Bizottsága Logisztikai Albizottságának tagja (1996-99); A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) Informatikai tudományok bizottságának tagja (2001-).

Részvétel tudományos minősítésben: Az MTA-TMB keretében hivatalos bíráló 8, bírálóbizottsági tag 17, elnök 9 alkalommal. PhD-fokozat elnyerését célzó eljárás keretében elnök 2, bírálóbizottsági tag 5, opponens 1 esetben.

Doktori képzés: A „Gépészeti tudományok” doktori program „Gyártási rendszerek és informatika” alprogramjá-nak vezetője (1994-2000). A Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola vezetője (2001. január-).

Egyéb külső megbízások:1985-90: Az OKKFT G/6 Oktatási Alprogram Műszaki Tanácsának titkára; 1995-: A Computers in Industry és a CAD nemzetközi folyóiratok, valamint számos nemzetközi konferencia külső opponense; Szekcióelnök, nemzetközi programbizottsági tag nemzetközi konferenciákon (IMS, IPMS, CAMP, UMTIK, TMCE, C&IE, stb.).

Nyelvismeret: angol (előadóképes, középfokú állami nyelvvizsga), orosz (kandidátusi nyelvvizsga), német.

Egyetemi doktori címet szerzett irányításával: 5 fő;

Kandidátusi és Ph.D. fokozatot szerzett irányításával: 5 fő.

Oktatási tevékenység: Oktatásfejlesztés: 18 tantárgy teljes tananyagának összeállítása és előadása a nappali tagozaton (NME/ME Gépészmérnöki Kar, gépészmérnöki és mérnök-informatikus szak, közülük 5 tárgy angol nyelven). Idegennyelvű ÁVB (ZVB) elnöki teendőinek ellátása (1990-). Magyar nyelvű ZVB-elnöki teendők ellátása (1998-). Szakmérnökképzés: A „Számítógépes Műszaki Tervezés” szakmérnöki szak megszervezése, két szakmérnöki tárgy összeállítása és előadása, Állami Vizsgáztató Bizottság elnöki teendőinek ellátása (1989-1992).

Néhány fontosabb meghívás, szakmai tanulmányút:

·    Franciaország (SEGIA Ltd, előadó körút – Paris, Nancy, Montbéliard, Bordeaux, Tarbes): 1973. szept.

·       Kanada (Ryerson Polytechnic): 1987. szept.

·       Egyiptom, Kairó (MTA tud. együttm.): 1992. május

·       USA, Detroit-Dearborn (IMS’92): 1992. szept. – okt.

·       Hollandia (RAI Amsterdam): 1993. május

·       Svédország, Lulea (SEFI): 1993. július

·       Dél-Afrika (MANSA”94, Cape Town; University of Stellenbosch): 1994. augusztus

·       Törökország, Ankara (Middle East Technical University): 1994. szept.

·       Japán (Nagaoka University of Technology): 1995. május

·       Japán (University of Tokyo): 1996. június

·       Anglia (Brunel University, London): 1998. szeptember

·       Mexico (University of Guadalajara): 1999. március

·       Ausztrália (Swinburne University of Technology, Melbourne): 1999. december

·       Hollandia (TMCE 2000, Delft University of Technology): 2000. április

·       Hollandia (WESIC 2001, University of Twente); 2001. június

·       Törökország (UMTIK, Cappadocia): 2002. szept.

·       Svájc (TMCE 2004, Lausanne University): 2004. április

·       Törökország (UMTIK, Antalya): 2004. október.

Szakmai kitüntetések: „Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem” (Művelődési Miniszter, 1967); „Műszaki Irodalmi Díj” (GTE: 1969, 1974, 1991); Az MTA Kutatási Díja (1972, 1975); „Miniszteri Elismerő Oklevél” (Kohó- és Gépipari Miniszter, 1977); „Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett” (Művelődési Miniszter, 1995); „Signum Aureum Universitatis” (Miskolci Egyetem, 1995, 2002).

Széchenyi Professzori Ösztöndíj: 1997-2000.

„Az MTA levelező tagja” címre ajánlották (Ajánlók: Páczelt István és Terplán Zénó akadémikusok (Magyar Tudomány 1997. 12. szám)).

Szent-Györgyi Albert -díj: (2006)

 

Az eddig megjelent publikációk összesítése

 

A publikáció típusa

A publikációk száma

Magyar nyelven

Idegen nyelven

Összesen

Könyv, könyvrészlet

8

2

10

Folyóiratcikk

Lektorált

20

16

36

Nem lektorált

6

-

6

Konferenciacikk

Lektorált

7

45

52

Nem lektorált

10

15

25

Egyetemi jegyzet, oktatási segédlet

11

-

11

Tanulmányok*

21

-

21

Kutatási jelentések (kutatóintézeti, egyetemi)

56

2

58

Egyéb szakmai kiadványok és díjazott pályamunkák

27

4

31

Mindösszesen

166

84

250

 

A *-gal megjelölt típusoknál csak az irányításommal és érdemi szakmai részvételemmel kidolgozott jelentősebb tanulmányok, szakértői jelentések szerepelnek.

 

Tudományos közlemények ismert idézettségének összesítése (önhivatkozások nélkül)

 

A hivatkozás típusa

Külföldi szerzõ

Hazai szerző

 

illetve helye

Forrás-

Név

Idegen nyelven

Magyar nyelven

Összesen

 

ként

szerint

Forrás-ként

Név szerint

Forrás-ként

Név szerint

 

Könyvben

9

18

2

-

15

-

44

Folyóiratcikkben

9

2

2

-

16

13

42

Konferencia-kiadványban

7

-

26

-

22

-

55

Tudományos értekezésben (CSc/DSc/PhD)

56

7

19

2

61

23

168

Egyéb helyen*

27

-

-

-

43

-

70

Közvetett hivatkozás alkotáson keresztül

-

2

-

1

-

4

7

Mindösszesen

108

29

49

3

157

40

386

 

* Pl. dr.univ. értekezésben, MTA-SZTAKI tanulmányban, OMFB-tanulmányban, egyetemi jegyzetben, külföldi MSc Thesis-ben.