Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros,  Informatikai épület,                                                                                                                  Titkárság Fsz. 12. szoba. Tel:+3646-565111/14-13

Tárgyjegyző: Dr. Hornyák Olivér

 

 

Tantárgy neve: Valósidejű diszkrét folyamatirányító (MES) rendszerek

Tantárgy kódja: GEIAK671M

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Alkalmazott Informatikai Tanszék

Javasolt félév: 2

Előfeltételek: -

Óraszám/hét (ea+gyak): 3+1

Számonkérés módja (a/gy/v): a+v

Kreditpont: 5

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a mérnök-informatikus hallgatók megismerjék a termelési folyamatok valósidejű irányítására szolgáló számítógépes alkalmazási rendszereket, főként azok folyamatmodellezési, információtechnológiai, integrálhatósági, funkcionális és kezelhetőségi tulajdonságai szempontjából. A tárgy két nagyobb részterület megismertetését célozza, ezek a műhelyszintű gyártásirányítás és a programozható gyártásautomatizálás.

Tantárgy tematikus leírása:

Gyártórendszerek típusai, struktúrája. A számítógépes gyártás (CAM) fogalma. Az operatív gyártásirányítás definíciója, feladata, funkciói, erőforrásai, referencia modellje. Gyártásirányító rendszerek felépítése. A folyamat-automatizálás fejlődése 1900-tól napjainkig. Munkahelyi vezérlők (PLC, CNC, ROC, MMC) és azok integrálása. PLC programozási alapok. Műhelyszintű gyártásirányítás. Gyártócellák vezérlése. A gyártásirányítás helye a termelésinformatikai alkalmazási rendszerek között.

A valósidejű gyártásirányítás céljai. Irányítási feladatok. Rövid távú termelésütemezés. Gyártáselőkészítés. A job-ok és erőforrások státuszának fogalma, nyomonkövetése. A valósidejű termelési folyamat minősítése. Optimális folyamatok, optimális irányítás. Multi-kritériumos optimálási elvek. Döntési modellek. Döntéstámogatás. Ütemezés-elmélet. Előidejű és valósidejű ütemezés. Ütemezési modellek. Feladatmegoldó technikák. Heurisztika, keresés, korlátozás programozás. Flow shop, Job shop és speciális feladatok. Aggregált és hibrid ütemezés. Alternatívák kezelése. Beágyazott hozzárendelés.

MES funkciók megvalósításai. ERP, CAD/CAPP és user kapcsolatok, interfészek. Rendelés menedzsment. Erőforrás menedzsment. Raktár-kezelési (IC) modellek és politikák. anyag- és szerszámellátó (TMS) rendszerek. Adatmodellek. Adatgyűjtés, bar kód, RFID technika. Bizonytalanság kezelés. Cockpit Task Management. „Behavior és situation” alapú irányítás. Alkalmazási rendszerek fejlesztése. MES struktúrák, komponensek, szoftvertechnológia. Fejlesztési környezet építése. Osztott rendszerek. Ipari hálózati környezet. MES rendszerek minősége, tesztelése, konfigurálása, üzemeltetése. IT szabványok. Nemzetközi szabványok és referenciák. Alkalmazási példák. Esettanulmányok. A MES alkalmazások biztonsági kérdései. Minőségbiztosítási feladatok. ISO 9000 alapok. Statisztikai minőség-ellenőrzés. Hibaokok analízise. Veszteség és kockázat analízis.

Önálló tervezési feladatok: Körülhatárolt MES funkció modellezése. A funkció egészének vagy részének megvalósítása. Adat- és HMI modell megtervezése és programozása. A működő komponens demonstrálása.

 

Félévközi számonkérés módja: Írásbeli zárthelyi dolgozat + egyéni programozási feladat. Az évközi teljesítmény alapján megajánlott jegy szerezhető.

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

1.       Hornyák, O.: Számítógépes gyártásirányítás. Előadásvázlat, kézirat. Miskolc, 2005.

2.       Erdélyi, F., Szabó, G.: Programozható logikai vezérlők (PLC). Oktatási segédlet. Miskolc, 1993.

3.       Tóth Tibor: Tervezési elvek, modellek és módszerek a számítógéppel integrált gyártásban. Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998. 248p.

4.       Tóth, T., Hornyák, O., Buza, Á.: A számítógépes termeléstervezés alapjai. Elektronikus formában terjesztett jegyzet. HEFOP 3.3.1-ME-IAK 4.1.

5.       Dorf, C.R., Kusiak, A.: Handbook of Design, Manufacturing and Automation. J. Wiley & Sons Inc. New York. 1994.0-471-55218-6.1042.p.

6.       Askin, G.R., Standridge, R.C.: Modelling and Analysis of Manufacturing Systems. J. Wiley & Sons Inc. New York. 1993.0-471-51418-7. 460p.

7.       Buzacott, J.A., Shanthikumar, J.G.: Stochastic Models of Manufacturing Systems. Prentice Hall. Inc. New Jesey. 1993.0-13-847567-9.546 p.

8.       Brucke, P.: Scheduling Algorithms. Springer Verlag. Berlin, 1998. ISBN 3-540-60087-6. 341.p