Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros,  Informatikai épület,                                                                                                                  Titkárság Fsz. 12. szoba. Tel:+3646-565111/14-13

Toth Tibor - legfontosabb publikációk

 

Név: Prof. Dr. Tóth Tibor

Beosztás: egyetemi tanár

Tudományos fokozat: a műszaki tudomány doktora 

 

 

 


 

Önéletrajz

Részletes tudományos életrajz

Legfontosabb publikációk

Teljes publikációs lista (1966-)

Teljes hivatkozási lista (1971-)

 

Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása);

(1)  Tóth Tibor: Tervezési elvek, modellek és módszerek a számítógéppel integrált gyártásban. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2006, 252 oldal.

(2)  Tóth Tibor: Termelési rendszerek és folyamatok. A termelésinformatika alapjai. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2004, 480 oldal.

(3)  Ferenc Erdélyi, Tibor Tóth: Research and Development (R&D) Requirements for Up-to-date Production Planning & Scheduling (PPS) Systems. Proceedings of the 11. International Conference on Machine Design and Production (UMTIK 2004, 13-15 October 2004, Antalya – Turkey), Volume 1. pp.47-64.

(4)  Erdélyi, F. and Tóth, T.: Production Planning of Individual Machine Systems: a Rate Based Approach Using Similarity. Production Systems and Information Engineering. A Publication of the University of Miskolc, 2004. 2:3-21.

(5)  Tóth, T., Erdélyi, F.: Systems Engineering: a New Approach to Complex IT-based Technological Systems in Engineering Education. Journal of Universal Computer Science (J.UCS). vol.12, no.9(2006), 1391-1404. (IF=0.456).

 

 
 
 

Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb további max.25 publikáció vagy alkotás felsorolása:

(1) Erdélyi, F. and Tóth, T.: AI and machine learning research within the framework of a CIM pilot system. Computers in Industry 27(1991), 237-245, Elsevier Science B.V. (IF=0.444).

(2) Cselényi, J. and Tóth, T.: Some questions of logistics in the case of holonic production systems. Journal of Intelligent Manufacturing, 9(1998), 113-118. (IF=0.235).

(3) Tóth, T., Erdélyi, F. and Rayegani, F.: Intensity Type State Variables in the Integration of Planning and Controlling Manufacturing Processes. Computers & Industrial Engineering, Int. Journ. Vol. 37(1999), Nos 1-2, 89-92, Pergamon Press (IF=0.105).

(4)  Tóth Tibor (alkotószerk.): Minőségmenedzsment és informatika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999., 553p. (A könyv megírását az Európai Unió Phare programja finanszírozta. A mű az Oktatási Minisztérium felsőoktatási pályázatán támogatást nyert).

(5)  Tóth, T., Erdélyi, F., Radeleczki, S.: Similarity Based Project Planning in the Field of the Production of Individual Machines. Proceedings of  the 37th. CIRP International Seminar on Manufacturing Systems. Digital enterprises, production networks. May 19-21. 2004. Budapest, Hungary. Organized by Computer and Automation Research Institute Hungarian Academy of Sciences, edited by László Monostori, pp.225-230.

(6)  Radeleczki S., Tóth T., Göndri-Nagy J.: A multiple (extended) application of the Johnson algorithm for the two-machine manufacturing cell scheduling based on group technology. Production Systems and Information Engineering. A Publication of the University of Miskolc, 2003. 1:55-69.

(7)  Tóth T., Molnár M.: Computerized similarity analysis of parts for supporting group technology. Production Systems and Information Engineering. A Publication of the University of Miskolc, 2003. 1:71-81.

(8)  Nehéz K., Tóth T.: Optimization of face-milling conditions on the base of material removal rate (MRR). Production Systems and Information Engineering. A Publication of the University of Miskolc, 2003. 1:17-28.

 (9)  Tibor Tóth, Attila Körei: New Approaches in Solving Machine-Part Grouping Problems. Production Systems and Information Engineering. A Publication of the University of Miskolc, 2006. 3:139-155.

  (10) Tibor Tóth, Ferenc Erdélyi: Virtual Enterprise (VE) Tools for Solving Cooperation and Integration Issues in Manufacturing Industry. Production Systems and Information Engineering. A Publication of the University of Miskolc, 2006. 4:147-180.

  (11) I. Cser and T. Tóth: Computer-aided Technological Process Planning: Methods, Systems and Application Experiences. In: A.Kusiak (Editor); Manufacturing Research and Technology 3.: Modelling and Design of Flexible Manufacturing Systems. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam Oxford New York Tokyo, 1986-Printed in The Netherlands, pp.249-285.

  (12) T. Tóth and D. Vadász: The TAUPROG System Family: Application Experiences and New Results of Development. In: Software for Discrete Manufacturing, edited by J.P.Crestin and J.F. McWaters. North-Holland Science Publishers B.V., Amsterdam New York Oxford, 1986-Printed in The Netherlands, pp.349-359.

  (13) I. Detzky, L. Fridrik and T. Tóth: On a New Approach to Computerized Optimization of Cutting Conditions. 2nd World Basque Congress, Conference on "Advanced Technology in Design and Manufacturing". Section 4.3. CAD/CAM, Bilbao, 16th-18th of December 1987; Presenting author: T.Tóth. (in: Vol.I, Vitoria Gasteiz, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, pp.129-141.).

  (14) T. Tóth, I. Detzky and L. Eszes: Optimisation of Discrete Technology Processes Using a Method Traced Back to Constrained Travelling Salesman Problem. (Presenting author: T.Tóth). Proceedings of the 27th International "MATADOR" Conference held in Manchester, 20th-21st of April, 1988. The University of Manchester, Institute of Science and Technology, MacMillan Publishers Ltd., pp.145-153.

  (15) T. Tóth: Interactive Programme System for Determining the Optimum Machining Tolerances Having Regard to Assembly Requirements. Proceedings of the 29th MATADOR Conference, Manchester, 6.-7. April 1992., Macmillan Publishers Ltd., pp.83-91.

  (16) I. Kozák and T. Tóth: Computerized Determination of Optimum Cutting Conditions Having Regard to the Permissible Tolerances. Preprints of the IFAC Workshop, Dearborn, Michigan, USA, 1-2 October 1992. Pergamon Press, Oxford-New York-Seoul-Tokyo, pp.245-250.

  (17) Tibor Tóth and Ferenc Erdélyi: The Inner Structure of Computer Aided Process Planning Having Regard to Concurrent Engineering. Preprints of the 2nd International Workshop on Learning in Intelligent Manufacturing Systems, edited by László Monostori, Budapest, Hungary, April 20-21, 1995., pp.141-167.

  (18) T. Tóth and F. Erdélyi: The Role of Optimization and Robustness in Planning and Control of Discrete Manufacturing Processes. Proceedings of the 2nd World Congress on Intelligent Manufacturing Processes & Systems (edited by László Monostori), Budapest, Hungary, June 10-13, 1997., Springer, pp.205-210.

  (19) Tibor Tóth, Farzad Rayegani and Ferenc Erdélyi: Integration of Process Planning and Production Planning Acitivities in CIM Environment. TMCE 2000 (Tools and methods of competitive engineering), Third International Symposium, April 18-21, 2000. Delft, The Netherlands. Edited by Imre Horváth, Anthony J. Medland and Joris S.M. Vergeest. Published and distributed by Delft University Press, ISBN 90-407-1983-7, pp.717-729.

  (20) Tibor Tóth: A New Optimization Approach to Computer Aided Process Planning in CIM-environment. WESIC 2001, Proceedings of the 3rd Workshop on European Scientific and Industrial Collaboration, University of Twente, The Netherlands, 27-29 June 2001, pp.53-61.

  (21) Tibor Tóth, János Kundrák and Károly Gyáni: The Removal Rate as a Parameter of Qualification for Hard Turning and Grinding. Proceedings of the TMCE 2004, April 13-17, 2004, Lausanne, Switzerland, Horváth & Xirouchakis (eds.). Millpress, Rotterdam, pp.629-639.

   (22) Ferenc Erdélyi and Tibor Tóth: Integrated Application Systems for Manufacturing. Invited paper. Procedings of SAMI 2006:4th Slovakian-Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence, Herlany, Slovakia, January 20-21, 2006, pp.26-38.

  (23) Ferenc Erdélyi and Tibor Tóth: Decision Supporting of Production Planning and Control (PPC) by means of Rate-type State Variables on the Basis of Performance Indices of „Production Triangle”. Proceedings of TMCE 2006, April 18-22, 2006, Ljubljana, Slovenia, edited by I. Horváth and J. Duhovnik, pp.797-812.

  (24) Tibor Tóth and Ferenc Erdélyi: Integrated Application Systems for Manufacturing Industry. Proceedings of the 12th International Conference on Machine Design and Production (UMTIK 2006), 5-8 September, Kuşadasi-Turkey, edited by M. Akkök et al., pp.105-122.

  (25) Tóth Tibor: A TAUPROG rendszercsalád alkalmazási tapasztalatai és új fejlesztési eredményei. Gépgyártástechnológia, XXIII. évfolyam, 10. szám, 1983. október, pp.427-438.