Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros,  Informatikai épület,                                                                                                                  Titkárság Fsz. 12. szoba. Tel:+3646-565111/14-13

Toth Tibor - Teljes publikációs lista (1966-)

 

Név: Prof. Dr. Tóth Tibor

Beosztás: egyetemi tanár

Tudományos fokozat: a műszaki tudomány doktora


  toth kukac ait.iit.uni-miskolc.hu
 
Telephone: 14-19
   

Information: Szoba: Fsz. 14.

 

Önéletrajz

Részletes tudományos életrajz

Legfontosabb publikációk

Teljes publikációs lista (1966-)

Teljes hivatkozási lista (1971-)

 

Tudományos értekezések

 

Tóth Tibor: Mérethiba analitikai vizsgálata esztergálásnál elektronikus számítógép felhasználásával. Egyetemi doktori értekezés. Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc, 1969., 56p.

Tóth Tibor: A forgácsolási paraméterek számítógépes optimalizálása esztergálás esetére a megmunkáló rendszer rugalmas deformációjából származó hiba figyelembevételével. Kandidátusi értekezés. Budapest, 1976., 176p.

Tóth Tibor: Automatizált műszaki tervezés a gépgyártástechnológiában. Akadémiai doktori értekezés. Miskolc, 1988., 234p.

 

 

Műszaki-tudományos könyvek, könyvrészletek

 

(1)     Tóth Tibor: Előszó D.Kochan: "Folyamattervezés és információ-feldolgozás a gépgyártásban" című könyvének magyar kiadásához. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981. pp.9-13.

(2)     I.Cser and T.Tóth: Computer-aided Technological Process Planning: Methods, Systems and Application Experiences. In: A.Kusiak (Editor); Manufacturing Research and Technology 3.: MODELLING AND DESIGN OF FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS. ELSEVIER Science Publishers B.V., Amsterdam Oxford New York Tokyo, 1986-Printed in The Netherlands, pp.249-285.

(3)     T.Tóth and D.Vadász: The TAUPROG System Family: Application Experiences and New Results of Development. In: SOFTWARE FOR DISCRETE MANUFACTURING, edited by J.P.Crestin and J.F. McWaters. NORTH-HOLLAND Science Publishers B.V., Amsterdam New York Oxford, 1986-Printed in The Netherlands, pp.349-359.

(4)     Tóth Tibor: Tervezési elvek, modellek és módszerek a számítógéppel integrált gyártásban. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998., 252p. (A tankönyv a Művelődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával, a Felsőoktatási Tankönyvtámogatási Program keretében jelent meg.)

(5)     Kiss Dénes, Tóth Tibor: Az elméleti megközelítés módszerei a termelésirányításban. In: Vállalati információs rendszerek Magyarországon (szerk.: Hetyei József). ComputerBooks, Budapest, 1999., pp.59-92.

(6)          Tóth Tibor (alkotószerk.): Minőségmenedzsment és informatika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1999., 553p. (A könyv megírását az Európai Unió Phare programja finanszírozta. A mű az Oktatási Minisztérium felsőoktatási pályázatán támogatást nyert).

(7)          Erdélyi Ferenc, Horváth Mátyás, Kulcsár Béla, Monostori László, Renner Gábor, Tóth Tibor: Számítástechnika, informatika a gépgyártás-technológiában. in: A technológia helyzete és jövője (szerk. Prohászka János). Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központ, 2001., pp.157-186.

(8)          Kiss Dénes, Tóth Tibor: Az elméleti megközelítés módszerei a termelésirányításban. In: ERP rendszerek Magyarországon a 21. században (Szerk.: Hetyei József). Menedzsment informatikai szakkönyvek, ComputerBooks, Budapest, 2004, pp.127-162.

(9)          Tóth Tibor: Termelési rendszerek és folyamatok. Egyetemi tankönyv, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2004. 464p. (A tankönyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsőoktatási Tankönyvtámogatási Program keretében jelent meg.).

(10)      Tóth Tibor: Tudomány, hit, világmagyarázat. Focus, Budapest, 2005, 428p.


 

Szakmai folyóiratokban megjelent cikkek

 

(1)     Horváth Mátyás, Tóth Tibor: Iterációs eljárás forgácsolástechnológiai adatok meghatározására elektronikus számítógéppel. Gépgyártás-technológia, VII. évfolyam, 10. szám, 1967. október, pp.457-461.

 (2)     Horváth Mátyás, Tóth Tibor: Forgácsolóerő- és előtolás korlát meghatározása a megengedett mérethiba alapján. l. rész. Gépgyártás-technológia, VIII. évf., 4. szám, 1968. április, pp.167-172.

 (3)     Horváth Mátyás, Tóth Tibor: Forgácsolóerő- és előtolás korlát meghatározása a megengedett mérethiba alapján. 2. rész. Gépgyártás-technológia, VIII. évf., 6. szám, 1968. június, pp.249-257.

(4)     Tóth Tibor, Vadász Dénes: Az optimális újraélezési szám meghatározása kísérleti-analitikai módszerrel kráteres szerszámkopás esetén. Műszaki Tudomány, 41. köt. 3-4. szám, 1969., pp.207-224.

(5)     Tóth Tibor: Matematikai modell az optimális forgácsolási paraméterek meghatározására. Gépgyártástechnológia, XI. évf., 4. szám, 1971. április, pp.160-164.

(6)     Tóth Tibor, Vadász Dénes: A TAUPROG programrendszer. Gépgyártás-technológia, XIII. évf., 4. szám, 1973. április, pp.175-182.

(7)     Tóth Tibor: A megmunkálási hiba korszerű számítási módszerei esztergáláskor és az eljárás algoritmusának kidolgozása elektronikus számítógépre. NME Közleményei, 20. kötet, 1974., pp.179-204.

(8)     Horváth Mátyás, Tóth Tibor: Forgácsolástechnológia tervezése számító-géppel. Gépgyártástechnológia, XV. évf., 1. szám, 1975. január, pp.33-36.

(9)     Cser István, Tóth Tibor: Forgácsolástechnológiák számítógépes tervezése és programozása. Automatizálás, 1982, 1982/5., pp.37-42.

(10)   Tóth Tibor: A TAUPROG rendszercsalád alkalmazási tapasztalatai és új fejlesztési eredményei. Gépgyártástechnológia, XXIII. évfolyam, 10. szám, 1983. október, pp. 427-438.

(11)   Tóth Tibor, Vadász Dénes: Mikroszámítógépes TAUPROG-modulok a forgácsolási paraméterek optimális értékeinek és forgácsolt alkatrészek műszaki időnormáinak meghatározására. Gépipari Technológiai Tájékoztató, AUTOMATIZÁLÁS 1984/5. Budapest, 1984. november, pp.214-234.

(12)   Tóth Tibor: Optimálási feladatok megoldása a technológiai tervezés különböző hierarchiai szintjein. Gépgyártástechnológia, XXVI. évfolyam, 2. szám, 1986. február.

(13)   Tóth Tibor: Az M-Sz-K-G rendszer rugalmas alakváltozásából származó hiba és az optimális forgácsolási paraméterek kapcsolata. Ipari Technológiai Tájékoztató, XXVIII. évfolyam, 3. szám, 1988., pp.120-128.

(14)   Erdélyi F., Hajdú Gy., Tóth T.: A gépipari gyártás automatizálása (Helyzetelemzés és fejlődési irányok). Gépgyártástechnológia, XXX.évfolyam, 10. szám, 1990.  október, pp.451-470.

(15)   Ferenc Erdélyi - Tibor Tóth: AI and machine learning research within the framework of a CIM pilot system. Computers in Industry 17/1991, Elsevier Science Publishers B.V., pp.237-245. Impact factor: 0,444.

(16)   Tóth, T., Erdélyi, F. and Rayegani, F.: CAPP-PPS Integration on the Base of Intensity of Cutting Technology Processes. Publications of the University of Miskolc, Series C. Mechanical Engineering, Vol.45, pp.161-169, 1995.

(17)   Ferenc Erdélyi, Tibor Tóth: The Analysis and Control of Manufacturing Systems Based on a Four-level Hierarchical Model. GÉP, XLVIII. évfolyam, 1996. 2. szám, pp.25-28.

(18)   Erdélyi Ferenc - Tóth Tibor - Vadász Dénes: Informatikai tanszékek a Miskolci Egyetem Informatikai Intézetében. Észak-magyarországi Gazdaság-Kultúra-Tudomány, Vol.1., No.4, pp.3-11, 1996.

(19)   Tóth Tibor: Minőségbiztosítás és informatika. Észak-magyarországi Gazdaság-Kultúra-Tudomány, Vol.1, No.7-8, pp.67-78, 1996.

(20)   Tóth Tibor: Minőségmenedzsment és informatika. Észak-magyarországi Gazdaság-Kultúra-Tudomány, Vol.2., No.7-8. 1997. pp.69-74.

(21)   József Cselényi and Tibor Tóth: Some questions of logistics in the case of holonic production systems. Journal of Intelligent Manufacturing. (1998) 9, pp.113-118. Impact factor: 0,235.

(22)   Tibor Tóth, Ferenc Erdélyi and Farzad Rayegani: Intensity Type State Variables in the Integration of Planning and Controlling Manufacturing Processes. Computers & Industrial Engineering, Int. Journ. Vol. 37, Nos 1-2, October 1999., Pergamon Press, pp. 89-92. Impact factor: 0,105.

(23)   Tibor Tóth: New Principles and Methods in the Computerized Integration of Process Planning and Production Control. Publ. Univ. of Miskolc. Series C, Mechanical Engineering. Vol.49. (1999) pp.173-187.

(24)   Tóth Tibor: Az Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Tanszékének kutatási tevékenysége. GÉP, L. évfolyam, 1999. 8-9. szám, pp.43-46.

(25)   Tóth Tibor: Informatika a gépgyártásban. Északkelet-Magyarország: Gazdaság-Kultúra-Tudomány. 1999. 7-8., pp.14-15.

(26)      Ferenc Erdélyi and Tibor Tóth: Virtual Enterprise - Vogue Word or a New Integration Paradigm? GÉP, LI. évfolyam, 2000. 3-4. szám, pp.3-8.

(27)           Tibor Tóth, Ferenc Erdélyi: PPS-CAPP-MES Integration for Supporting Flexible Production Management by Controlling Technological Intensity. GÉP, LII. évfolyam, 2001. 3-4. szám, pp.17-23.

(28)           Cselényi József, Tóth Tibor: Hálózatszerűen működő, logisztikával integrált termékösszeszerelést végző rendszer optimalizálására szolgáló matematikai modell. GÉPGYÁRTÁS, XLI. Évfolyam. 2001., 7-8. szám, pp.51-61.

(29)           Tibor Tóth: Production Information Engineering. GÉPGYÁRTÁS, XLI. Évfolyam, 2001., 9-10. szám, pp.49-57.

(30)           Radeleczki S, Tóth T, Göndri-Nagy J: A multiple (extended) application of the Johnson algorithm for the two-machine manufacturing cell scheduling based on group technology. Production Systems and Information Engineering. A Publication of the University of Miskolc, 2003. 1:55-69.

(31)           Tóth T, Molnár M: Computerized similarity analysis of parts for supporting group technology. Production Systems and Information Engineering. A Publication of the University of Miskolc, 2003. 1:71-81.

(32)           Nehéz K, Tóth T: Optimization of face-milling conditions on the base of material removal rate (MRR). Production Systems and Information Engineering. A Publication of the University of Miskolc, 2003. 1:17-28.

(33)           Ferenc Erdélyi, Tibor Tóth: Production Planning of Individual Machine Systems: a Rate Based Approach Using Similarity. Production Systems and Information Engineering. A Publication of the University of Miskolc, 2004. 2:3-21.

(34)           Tibor Tóth, Attila Körei: New Approaches in Solving Machine-Part Grouping Problems. Production Systems and Information Engineering. A Publication of the University of Miskolc, 2006. 3:139-155.

(35)           Tibor Tóth, Ferenc Erdélyi: Virtual Enterprise (VE) Tools for Solving Cooperation and Integration Issues in Manufacturing Industry. Production Systems and Information Engineering. A Publication of the University of Miskolc, 2006. 4:147-180.

(36)           Tibor Tóth and Ferenc Erdélyi: Systems Engineering: a New Approach to Complex IT-based Technological Systems in Engineering Education. Journal of Universal Computer Science, vol.12, no.9(2006), 1391-1404. (Impact factor: 0.456).

 

 

Műszaki-tudományos konferencián megtartott, nyomtatásban is megjelent előadások

 

(1)     Horváth M., Pomozi Gy., Szanyi L., Tóth T.: Forgácsolástechnológiai adatok meghatározásának problematikája elektronikus számológép alkalmazása esetén. "TECHNOS'67" Konferencia, Budapest, 1967. november 9-11.

(2)     Tóth Tibor, Vadász Dénes: Optimális újraélezési szám meghatározása kráteres szerszámkopás esetén. "Forgácsoló Szerszámok" Konferencia, Miskolc, 1968. május 7.

(3)     Pomozi Gyula, Tóth Tibor: Tengelyszerű alkatrészek forgácsolás-technológiai tervezésének problematikája elektronikus számítógép alkalmazása esetén. "Számítógépek alkalmazása a gépiparban" Konferencia, Miskolc, 1969. január 15.

(4)     Tóth Tibor: Elektronikus számológépi bemenőnyelv tengely- és tárcsaszerű alkatrészek technológiai tervezéséhez. COMPCONTROL'70 Konferencia, Miskolc, 1970.június 6-11.

(5)     Tóth Tibor: Matematikai modell az optimális forgácsolási paraméterek meghatározására. "TECHNOS'70" Konferencia, Budapest, 1970. március 2-6.

(6)     Szloboda Miklós, Tóth Tibor: A TAUPROG-TE esztergálási program-rendszer. COMPCONTROL'72 Konferencia, Sopron, 1972. jún. 19-24. (II. kötet, pp.103-119).

(7)     Tibor Tóth: Le Systeme TAUPROG. "Gammes Automatiques en Fabrication Mécanique" Conf., ENI-ADEPA, Tarbes, France, 1973. Sept.

(8)     Tibor Tóth: Avtomaticseszkoje programirovanyije technologii na universzal'nüe metallorézsuscsie sztanki. (Szisztema TAUPROG). "Dni Vengerszkoj ekonomnniki i techniki v SzSzSzR" Taskent, 1973.okt.

(9)     Tibor Tóth: Automatische Programmierung der Technologie für universelle spanabhebende Werkzeugmaschinen. International Fachtagung "Rationalisierung der Technologischen Vorbereitung der Produktion im Maschinenbau. Leipzig, 1974. ápr.

(10)   Detzky I., Gyáni K., Perger G., Tóth T.: Az optimális technológiai adatok meghatározásának módszere esztergálásra, marásra, furatmegmunkálásra és köszörülésre. "TECHNOS'75" Konferencia, Budapest, 1975. szept. (II. kötet).

(11)   Perger Géza, Tóth Tibor, Vadász Dénes: A TAUPROG rendszer jellemzői és az ipari alkalmazás tapasztalatai. "TECHNOS'75" Konferencia, Budapest, 1975. szept. (II. kötet, pp.236-249).

(12)   Mód János, Tóth Tibor: Kisszámítógép-orientált automatikus tervezőrendszer revolveresztergák optimális üzemeltetési paramétereinek meghatározásához. "Kisszámítógépes rendszerek a gép- és műszeriparban" szimpózium, 1975. október 2-3.

(13)   Tibor Tóth: Modul'naja szisztema avtomaticseszkogo projektirovanija technologii na universzal'nüe metallorézsuscsie sztanki (Szisztema TAUPROG). "Cikl Vengerszkih naucsno-technicseszkih dokladov". Moszkva, 1975.

(14)   T.Tóth, D.Vadász: TAUPROG-T: Programsystem for Automatic Planning of Complete Technological Process of Rotation Symmetric Parts. "COMPCONTROL'77" International Conference, Section CAM, Warsaw, 1977., Vol. 2., pp.194-202.

(15)   Tóth Tibor, Vadász Dénes, Mód János: Technológiai tervezés számítógéppel nem-NC szerszámgépekre. (TAUPROG-rendszercsalád). COMPCONTROL'79" Informatika alkalmazása a gépiparban" nemzetközi kollokvium, Sopron, 1979. nov. 26-30. OMKDK-TECHNOINFORM, Budapest, 1979., pp.683-685.

(16)   Tóth Tibor, Bíróné Nagy Emília, Mód János, Perger Géza, Vadász Dénes: Interaktív mikroszámítógépes rendszer optimális forgácsolási adatok meghatározásához. KIS- ÉS KÖZÉPSOROZATGYÁRTÁS AUTOMA-TIZÁLÁSA '83. szeminárium, Esztergom, 1983.november 15-17. OMIKK-TECHNOINFORM, Budapest, 1983, pp.407-424.

(17)   T.Tóth and I.Cser: Computer-aided Cutting Technology Planning and Programming. Preprints of the International Conference COMPCONTROL'81 in microfilm. Scientific and Technical Unions in Bulgaria, Varna, 1981, pp.1-17.

(18)   T.Tóth: Computer-aided Cutting Technology Planning Having Regard to the Elastic Deformation of Machining System. Proceedings of the 25 th MACHINE TOOL DESIGN AND RESEARCH Conference held in Birmingham 22nd-24th April 1985, edited by Prof. S.A.Tobias, Dept. of Mech.Engng. The University of Birmingham in association with MACMILLAN Publishers Ltd., pp.121-131.

(19)   I.Detzky, L.Fridrik and T.Tóth: On a New Approach to Computerized Optimization of Cutting Conditions. 2nd WORLD BASQUE Congress, Conference on "Advanced Technology in Design and Manufacturing". Section 4.3. CAD/CAM, Bilbao, 16th-18th of December 1987; Presenting author: T.Tóth. (in: VOL.I, Vitoria Gasteiz, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, pp.129-141.)

(20)   T.Tóth, I.Detzky and L.Eszes: Optimisation of Discrete Technology Processes Using a Method Traced Back to Constrained Travelling Salesman Problem. (Presenting author: T.Tóth). Proceedings of the 27th International "MATADOR" Conference held in Manchester, 20th-21st of April, 1988. The University of Manchester, Institute of Science and Technology, MACMILLAN Publishers Ltd., pp.145-153.

(21)   Tóth Tibor: Termelési informatikai rendszerek a gépgyártásban. "Szervezés és számítástechnika alkalmazás '88". II. Nyíregyházi Szimpózium, l988. november 9-12. II. kötet, pp.173-187.

(22)   T.Tóth and I.Detzky: CIM: On a New Theoretical Approach of Integration. Preprints of "INCOM'89" IFAC/IFORS/IMACS Symposium held in Madrid, Spain 26th-29th of September, pp.273-279. (Presenting author: T.Tóth).

(23)   F.Erdélyi and T.Tóth: Artificial Intelligence and Machine Learning Research within the framework of a CIM Pilot System. The 1st CIRP Workshop of the Intelligent Manufacturing Systems. Seminars on Learning in IMS, 6-8. March 1991. Budapest. Computers in Industry 17(1991), Elsevier Science Publishers B.V., pp.237-245.

(24)   T.Tóth: Interactive Programme System for Determining the Optimum Machining Tolerances Having Regard to Assembly Requirements. Proceedings of the 29th MATADOR Conference, Manchester, 6.-7. April 1992., Macmillan Publishers Ltd., pp.83-91.

(25)   I.Kozák and T.Tóth: Computerized Determination of Optimum Cutting Conditions Having Regard to the Permissible Tolerances. Preprints of the IFAC Workshop, Dearborn, Michigan, USA, 1-2 October 1992. Pergamon Press, Oxford-New York-Seoul-Tokyo, pp.245-250.

(26)   L.Cser and T.Tóth: New Objectives in Hungarian Engineering Education. Preprint. SEFI Annual Conference and 20th Anniversary, 28th of June - 1st of July 1993, Lulea University of Technology, pp.249-256.

(27)   F.Erdélyi and T.Tóth: Application of AI Methods for the Improvement of an Experimental CIM Pilot System. Poster paper at the 9th CIM-Europe Annual Conference, 12-14 May 1993. RAI Amsterdam, pp.1-16.

(28)   Tóth Tibor: Alkalmazott informatikai kutatások a Miskolci Egyetem Informatikai Intézetében. "Informatika a felsőoktatásban" Országos Konferencia, Debreceni Universitas, Debrecen, 1993. szeptember 1-3., II. kötet, pp.383-394.

(29)   Ferenc Erdélyi and Tibor Tóth: The Place and Role of Automation in Up-to-date Science and Manufacturing Technology. Proceedings of TEMPUS-IMPACT Workshop, Miskolc, 24.03.1994.-26.03.1994, pp.4-14.

(30)   J.Cselényi and T.Tóth: Interrelations beetween Logistics and Production Control within CIM-systems. Proceedings of MANSA Conference, South Africa (Cape Town), 23-26. Aug.1994., pp.365-370.

(31)   Ferenc Erdélyi and Tibor Tóth: Integrated CAPP, Monitoring System and Cell Controlling in CIM-environment. Proceedings of microCAD'95 International Computer Science Conference, Section H: Information Technology in Mechanical Engineering. February 23, 1995., pp.1-5.

(32)   Tibor Tóth and Ferenc Erdélyi: The Inner Structure of Computer Aided Process Planning Having Regard to Concurrent Engineering. Preprints of the 2nd International Workshop on Learning in Intelligent Manufacturing Systems, edited by László Monostori, Budapest, Hungary, April 20-21, 1995., pp.141-167.

(33)   T.Tóth, F.Erdélyi and F.Rayegani: CAPP-PPS Integration on the Base of Intensity of Cutting Technology Processes. Publications of the University of Miskolc, Series C. Mechanical Engineering, Vol.45., Miskolc, 1995., pp.161-169. (Presented within the framework of the Jubilee Scientific Conference organised on the occassion of 260th Anniversary of the University of Miskolc, Sept. 7-8., 1995).

(34)   C.Saygin, S.E. Kili, T. Tóth, F. Erdélyi: On Scheduling Approaches of Flexible Manufacturing Systems: Gap Between Theory and Practice. 3rd Workshop on Intelligent Manufacturing Systems (IMS'95), October 24-26, 1995/Bucharest, Romania, Vol.1., pp.79-83.

(35)   F.Erdélyi and T. Tóth: The Analysis and Control of Manufacturing Systems Based on a Four-level Hierarchical Model.  Proceedings of microCAD'96 International Computer Science Conference, Section H: Information Technology in Mechanical Engineering. February 29, 1996., pp.1-7.

(36)   Erdélyi, F. and Tóth, T.: Control of Manufacturing Systems on the Base of a Multi-level Hierarchical Model. Proceedings of the 3rd CIRP Workshop on Design and Implementation of Intelligent Manufacturing Systems, The University of Tokyo, Japan, June 19-22, 1996., pp.227-234.

(37)   Erdélyi Ferenc, Tóth Tibor: A termelési informatika fogalomköre és oktatása. "Informatika a Felsőoktatásban '96-Network-shop'96 "Országos Konferencia, Debreceni Universitas, Debrecen, 1996. augusztus 27-30, I. kötet, pp.28-35.

(38)   Erdélyi, F. and Tóth, T.: A New Modelling Approach to Evaluation and Optimization of Flexible Manufacturing. Proceedings of the 7th International Machine Design and Production Conference, Sept. 11-13, 1996, METU, Ankara, Turkey, pp.1-13.

(39)   Ferenc Erdélyi and Tibor Tóth: Information Technology and Quality Management. MicroCAD'97 International Computer Science Conference, Miskolc-Egyetemváros, February 26-27, 1997; Section H., pp.3-12.

(40)   T.Tóth and F. Erdélyi: The Role of Optimization and Robustness in Planning and Control of Discrete Manufacturing Processes. Proceedings of the 2nd World Congress on Intelligent Manufacturing Processes & Systems (edited by László Monostori), Budapest, Hungary, June 10-13, 1997., Springer, pp.205-210.

(41)   J.Cselényi and T.Tóth: Some Questions of Logistics in Case of Holonic Production Systems. Proceedings of the 2nd World Congress on Intelligent Manufacturing Processes & Systems (edited by László Monostori), Budapest, Hungary, June 10-13, 1997., Springer, pp.561-566.

(42)   F.Erdélyi, T.Tóth and F.Rayegani: Open Manufacturing Equipment - a New Tendency for Supporting Flexible Manufacturing Control. MicroCAD'98 International Computer Science Conference, Miskolc-Egyetemváros, February 25-26, 1998; Section H.,
pp.19-24.

(43)   Ferenc Erdélyi and Tibor Tóth: Integrated Information Infrastructure for Total Quality Management. ISMTII'98 Proceedings, 4th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments, Sept. 2-4. 1998, Miskolc-Lillafüred, Hungary - Springer Hungarica Publishers, pp.371-378.

(44)   Tóth, T., Erdélyi, F., and Rayegani, F.: Intensity Type State Variables in the Integration of Planning and Controlling  Manufacturing Processes. 24th International Conference on Computers and Industrial Engineering, Brunel University, England, Sept 8.-13., 1998. (Proceedings was published in: Computers & Industrial Engineering, Int. Journ., Vol. 37, Nos 1-2, October 1999, Pergamon, pp.89-92.).

(45)   F. Erdélyi, T. Tóth and F. Rayegani: Optimization in CAPP Having Regard to PPS Requirements in CIM-environment. Proceedings of microCAD'99 International Computer Science Conference, February 24-25, 1999, Section "I": Information Science & Technology, pp. 43-49.

(46)   Tibor Tóth, Ferenc Erdélyi and Farzad Rayegani: The Role of Intensity Type State Variables in the Integration of Production Planning and Control. Congreso Internacional en Automatizacion Industrial y Ciencia de los Materiales Mexico-Hungria, Universidad Autonoma de Queretaro (Facultad de Ingenieira), Marzo 11, 1999. (under publishing, pp.1-14).

(47)   Tóth Tibor, Kiss Dénes, Erdélyi Ferenc: Kihívások és lehetőségek a számítógépes termelésirányítás oktatásában. "Informatika a felsőoktatásban" c. konferencia, Debrecen, 1999. aug. 27-29., Konferencia Kiadvány, I. kötet, pp. 357-364.

(48)   Tibor Tóth, Ferenc Erdélyi and Farzad Rayegani: Utilisation of a Robust Optimisation Model for Realising CAPP-PPS-CAPC Integration. Proceedings of the the 26th International Conference on Computers & Industrial Engineering Volume 1 (Refereed Papers), organised by International Journal of Computers and Indurstrial Engineering &  Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia; December 15-17., 1999., pp.281-285.

(49)   Samad Dadvandipour and Tibor Tóth: Holonic Manufacturing System as a New Paradigm. Proceedings of microCAD'2000 International Computer Science Conference, February 23-24, 2000, Section "I": Information Technology & Information Engineering, pp.31-36.

(50)   Ferenc Erdélyi and Tibor Tóth: Virtual Enterprise - Vogue Word or a New Integration Paradigm? Proceedings of microCAD'2000 International Computer Science Conference, February 23-24, 2000, Section "I": Information Technology & Information Engineering, pp.55-62. (Megjelent a GÉP, LI. évfolyam, 2000. 3.-4. számában is, pp.3-8.).

(51)   Tibor Tóth, Farzad Rayegani and Ferenc Erdélyi: Integration of Process Planning and Production Planning Acitivities in CIM Environment. TMCE 2000 (Tools and methods of competitive engineering), Third International Symposium, April 18-21, 2000. Delft, The Netherlands. Edited by Imre Horváth, Anthony J. Medland and Joris S.M. Vergeest. Published and distributed by Delft University Press, ISBN 90-407-1983-7, pp.717-729.

(52) Tibor Tóth and Ferenc Erdélyi: PPS-CAPP-MES Integration for Supporting Flexible Production Management on the Base of controlled Intensity of Process Operations. Proceedings of MicroCAD 2001. International Computer Science Conference, Section J1: ’Gábor Dénes’ Applied Information Engineering, pp.241-252.

(53)   Dadvandipour Samad and Tibor Tóth: An Advanced Optimization approach to Turning Operations in CIM-environment. Proceedings of MicroCAD 2001. International Computer Science Conference, Section J1: ’Gábor Dénes’ Applied Information Engineering, pp.13-20.

(54)   Dadvandipour Samad and Tibor Tóth: Computerized Tool Life Synchronization for Turning Operations Having Regard to a Given Tool Life Constraint. Proceedings of MicroCAD 2001. International Computer Science Conference, Section J1: ’Gábor Dénes’ Applied Information Engineering, pp.21-24.

(55)   Tibor Tóth: Production Information Engineering. Proceedings, Symposium on the 50th Anniversary of the Department of Manufacturing Engineering at Budapest University of Technology and Economics (BUTE), Budapest, 24-25th May 2001, pp.65-74.

(56)   Tibor Tóth: A New Optimization Approach to Computer Aided Process Planning in CIM-environment. WESIC 2001, Proceedings of the 3rd Workshop on European Scientific and Industrial Collaboration, University of Twente, The Netherlands, 27-29 June 2001, pp.53-61.

(57)      József Cselényi and Tibor Tóth: Mathematical Model for Optimization of a Product Assembly System Integrated by Logistics and Operating in a Network-like Way. WESIC 2001, Proceedings of the 3rd Workshop on European Scientific and Industrial Collaboration, University of Twente, The Netherlands, 27-29 June 2001, pp.81-92.

(58)      Samad Dadvandipour and Tibor Tóth: Secondary Optimization with the Additional Constraint Related to the Limit of Total Machining Time of the Workpiece. Proceedings of MicroCAD 2002. International Computer Science Conference, Section H: Applied Information Engineering, pp.33-38.

(59)      Samad Dadvandipour and Tibor Tóth: Secondary Optimization with the Additional Constraint Related to the Average Tool Life Calculated on the Base of Local Tool Lives and Local Machining Times. Proceedings of MicroCAD 2002. International Computer Science Conference, Section H: Applied Information Engineering, pp.39-45.

(60)      Erdélyi, F., Tóth T., Somló, J., Kovács, A., Kádár, B., Márkus, A., Váncza, J.: Production management: taking up the challenge of integration. In: Proc. of the 3rd Conf. on Mechanical Engineering – Gépészet 2002, Budapest, May 30-31 2002, 705-709, (2002).

(61)      Károly Nehéz and Tibor Tóth: Optimization of Face-Milling Conditions on the Base of Material Removal Rate (MRR). Proceedings of the 10th International Conference on Machine Design and Production, 4-6 September 2002, Cappadocia, Turkey, pp.139-151.

(62)      Erdélyi F, Tóth T: Controlled intensity in the planning and control of discrete manufacturing processes, In: Proceedings of 4th Workshop on European Scientific and Industrial Collaboration (Eds Tóth T, Bikfalvi P, Göndri Nagy J.), University Publisher, Miskolc, 2003. Vol.I. pp.61-73.

(63)      Kiss D, Tóth T: Structure changing in the information systems of enterprises. In: Proceedings of microCAD 2003 International Scientific Conference, (Section N: Applied Information Engineering), University of Miskolc, Miskolc-Hungary, 2003, pp.93-99.

(64)      Hornyák O, Erdélyi F, Tóth T: Hierarchical neural network modelling of turning operations for simulation purpose. In: Proceedings of 4th Workshop on European Scientific and Industrial Collaboration, (Eds Tóth T, Bikfalvi P, Göndri Nagy J.) University Publisher, Miskolc, 2003. Vol.II. pp.423-429.

(65)      Gubán Á, Cselényi J, Tóth T: Result analysis of optimizing methods for given production schedule connected to integrated component delivery and storage. In: Proceedings of 4th Workshop on European Scientific and Industrial Collaboration, (Eds Tóth T, Bikfalvi P, Göndri Nagy J.) University Publisher, Miskolc, 2003. Vol.II. pp.559-565.

(66)      Tibor Tóth, János Kundrák and Károly Gyáni: The Removal Rate as a Parameter of Qualification for Hard Turning and Grinding. Proceedings of the TMCE 2004, April 13-17, 2004, Lausanne, Switzerland, Horváth & Xirouchakis (eds.). Millpress, Rotterdam, pp.629-639.

(67)      Ferenc Erdélyi and Tibor Tóth: Production Planning of Individual Machine Systems: a Rate Based Approach Using Similarity. Proceedings of the TMCE 2004, April 13-17, 2004, Lausanne, Switzerland, Horváth & Xirouchakis (eds.). Millpress, Rotterdam, pp.1133-1134.

(68)      T. Tóth, F. Erdélyi, S. Radeleczki: Similarity Based Project Planning in the Field of the Production of Individual Machines. Proceedings of the 37th CIRP International Seminar on Manufacturing Systems: Digital enterprises, production networks. May 19-21, 2004. Budapest, Hungary, pp.225-230.

(69)      János Kundrák, Tibor Tóth, Károly Gyáni: How to Make a Choice of Machining Methods on the Basis of Economy: Comparison between Hard Turning and Grinding. Proceedings of the 11. International Conference on Machine Design and Production (UMTIK 2004, 13-15 October 2004, Antalya – Turkey), Volume 1. pp.31-45.

(70)      Ferenc Erdélyi, Tibor Tóth: Research and Development (R&D) Requirements for Up-to-date Production Planning & Scheduling (PPS) Systems. Proceedings of the 11. International Conference on Machine Design and Production (UMTIK 2004, 13-15 October 2004, Antalya – Turkey), Volume 1. pp.47-64.

(71)      Tóth Tibor, Erdélyi Ferenc: Összetett műszaki rendszerek egy új megközelítése a mérnökképzésben. Informatika a felsőoktatásban 2005. Konferencia kiadvány (Előadás-összefoglalók és teljes előadást tartalmazó CD-melléklet, Szerk.: Pethő Attila, Herdon Miklós). Debrecen, 2005. augusztus 24-26.

(72)      Ferenc Erdélyi and Tibor Tóth: Integrated Application Systems for Manufacturing. Invited paper Procedings of SAMI 2006:4th Slovakian-Hungarian, Joint Symposium on Applied Machine Intelligence, Herlany, Slovakia, January 20-21, 2006, pp.26-38.

(73)      Ferenc Erdélyi and Tibor Tóth: Decision Supporting of Production Planning and Control (PPC) by means of Rate-type State Variables on the Basis of Performance Indices of „Production Triangle”. Proceedings of TMCE 2006, April 18-22, 2006, Ljubljana, Slovenia, edited by I. Horváth and J. Duhovnik, pp.797-812.

(74)      József Cselényi, Tibor Tóth, György Kovács, Richárd Bálint and Ferenc Mészáros: Logistics Integrated Production Scheduling of Assembly-Tamponing-Packaging Units for Mechatronical Products. Proceedings of TMCE 2006, April 18-22, 2006, Ljubljana, Slovenia, edited by I. Horváth and J. Duhovnik, pp.1081-1089.

(75)      Attila Körei, Tibor Tóth: Mathematical Methods ind Solving Machine-part Grouping Problems. Proceedings of the MITIP2006, 11-12 September, 2006, Budapest, Hungary, edited by László Monostori and Elisabeth Ilie-Zudor, pp.409-414.

(76)      Tibor Tóth and Ferenc Erdélyi: Integrated Application Systems for Manufacturing Industry. Proceedings of the 12th International Conference on Machine Design and Production (UMTIK 2006), 5-8 September, Kuşadasi-Turkey, edited by M. Akkök et al., pp.105-122.

(77)      Péter Mileff, Károly Nehéz and Tibor Tóth: A New Inventory Control Method for Supply Chain Management. Proceedings of the 12th International Conference on Machine Design and Production (UMTIK 2006), 5-8 September, Kuşadasi-Turkey, edited by M. Akkök et al., pp.393-408.

 
 

Egyetemi jegyzetek, oktatási segédletek

  

(1)     Tóth Tibor: Kvázioptimális ráhagyásleválasztási tervek készítése I. Oktatási segédlet. Sz.: AMT-OS/15. OKKFT G/6-V. Oktatási Alprogram, Miskolc, 1988.

(2)     Tóth Tibor: Automatizált műszaki tervezés a gépgyártástechnológiában. 1. rész. Egyetemi jegyzet. (J14-1703). Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

(3)     Tóth Tibor: CIM-OSA (Computer Integrated Manufacturing - Open System Architecture). A "Grundlagen der rechnerintegrierten Produktionstechnologie" c. SIEMENS szeminárium anyagának felhasználásával, a JEP-0091-91/1. TEMPUS program keretében készült oktatási segédlet. ME Informatikai Intézet, 1992. szeptember.

(4)     Tóth Tibor: A számítógéppel integrált gyártás (CIM) fogalomköre és hatásterületei. A JEP-0091-91/1 TEMPUS program támogatásával készült oktatási segédlet. ME Informatikai Intézet, 1993. augusztus.

(5) Tóth Tibor: Heurisztikus módszerek termelésprogramozási feladatok megoldására (Egyutas, előzés nélküli feladatok). "A műszaki informatikus képzés, a gépészmérnökképzés és a bölcsészképzésben az informatika oktatás tudományos hátterének megalapozása" című MKM program keretében készült oktatási segédlet. ME Informatikai Intézet, 1994. március.

(6)     Erdélyi Ferenc, Tóth Tibor: Gyártórendszerek irányításának hierarchiája. "A műszaki informatikus képzés, a gépészmérnökképzés és a bölcsészképzésben az informatika oktatás tudományos hátterének megalapozása" című MKM támogatású K+F program keretében készült oktatási segédlet. ME Informatikai Intézet, Miskolc, 1995. április; pp.1-41.

(7)     Tóth Tibor: A számítógéppel integrált gyártás (CIM) fogalomköre és hatásterületei (1. rész). Az "Osztott intelligenciájú, többtelephelyes termelésirányítási rendszerek elmélete" c. OTKA téma (T4234) támogatásával készült oktatási segédlet. ME Informatikai Intézet, Alkalmazott Informatikai Tanszék, Miskolc, 1995. december; pp.1-44.

(8)     Tóth Tibor: A számítógéppel integrált gyártás (CIM) fogalomköre és hatásterületei (2. rész). Az "Osztott intelligenciájú, többtelephelyes termelésirányítási rendszerek elmélete" c. OTKA téma (T4234) támogatásával készült oktatási segédlet. ME Informatikai Intézet, Alkalmazott Informatikai Tanszék, Miskolc, 1995. december; pp.45-90.

(9)          Tóth Tibor: Számítógépes vállalatirányítás. Előadásvázlat. Kézirat. Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar, 2002. 

(10)      Tóth Tibor: Számítógépes termelésirányítás. Előadásvázlat. Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar, 2002.

(11)      Tóth Tibor: Termelésirányítás. Előadásvázlat. Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar, 2002.

  
 

A PHARE TDQM HU 9305 program keretében kifejlesztett tananyagok

  

(1)     Tóth Tibor (szerk.): Minőségmenedzsment és informatika I. rész. Az OMFB megbízásából, a PHARE TDQM-HU-9305.01-1382. sz. projekt keretében készített tananyag. Miskolc, 1997. április, pp.1-409. (Társszerzők: Bíró Miklós, Detzky Iván, Dudás László, Erdélyi Ferenc, Haidegger Géza, Hermann Gyula, Horváth Imre, Kiss Ferenc, Kovács György, Kovács László, Mezgár István, Radeleczky Sándor, Szászné Turchányi Piroska, Takács Éva, Tóth Tibor, Wagner György).

(2)     Tóth Tibor: (szerk.): Minőségmenedzsment és informatika II. rész. Az OMFB megbízásából, a PHARE TDQM-HU-9305.01-1382.sz. projekt keretében készített tananyag. Miskolc, 1997. április, pp.410-641. (Társszerzők: l. az I. résznél).

(3)     Tóth Tibor (társszerzőkkel): A technológia menedzsment informatikai eszközei; Információrendszerek. I. rész. Az OMFB megbízásából, a PHARE TDQM-HU-9305.01-1381.sz. projekt keretében készített tananyag. Miskolc, 1997. április, pp.1-325. (Szerkesztő: Erdélyi Ferenc. Társszerzők: Bíró Miklós, Dudás László, Egresits Csaba, Erdélyi Ferenc, Haidegger Géza, Hangos Katalin, Hermann Gyula, Hetyei József, Horváth Imre, Kádár Botond, Kiss Dénes, Kiss Ferenc, Kovács György, Kovács László, Krámli András, Mezgár István, Monostori László, Szakál László, Vadász Dénes, Váncza József).

(4)     Tóth Tibor (társszerzőkkel): A technológia menedzsment informatikai eszközei; Információrendszerek. II. rész. Az OMFB megbízásából, a PHARE TDQM-HU-9305.01-1383.sz. projekt keretében készített tananyag. Miskolc, 1997. április, pp.1-527. (Szerkesztő és társszerzők: l. az I. résznél).

(5)     Tóth Tibor (társszerzőkkel): Minőségbiztosítás a gépiparban. Az OMFB megbízásából, a PHARE-TDQM-HU-9305-1337/B. sz. projekt keretében készített tananyag. Budapest, 1997. május. 560.p. (Szerkesztő: Harmath József. Társszerzők: Ambrusné Alady Márta, Bagyinszki Gyula, Galla Jánosné, Gáti József, Horváth László, Horváth Sándor, Jezsó László, Nagy P.Sándor, Pap Józsefné, Szekeres István, Fodor Árpád, Reuss Pál, Kemény Sándor, Síposs Sándor, Váradi András).

 

 

Népszerűsítő tanulmányok, cikkek

 

(1)     Tóth Tibor: Könyvismertetés D.Kochan: "Folyamattervezés és információ-feldolgozás a gépgyártásban" (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981.) c. művéről. Gépgyártástechnológia, XXII. évfolyam, 9. szám, 1982. szeptember; pp.422-424. (Megegyezik D.Kochan: Fertigungsprozess-gestaltung und Informationsverarbeitung (Berlin, Verlag Technik, 1977). c. művének magyar kiadásához írt előszóval, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981, pp.9-13.).

(2)     Detzky Iván, Hajós György, Nemes László, Tóth Tibor (szerk.): A gépgyártástechnológia fogalomkörének korszerű értelmezése. Az MTA Elméleti Technológiai Bizottsága Automatizálási Albizottságának gondozásában készült tanulmány. Budapest, 1983, p.56.

(3)     Barbaró Gyula, Erdélyi Ferenc (szerk.), Erdősi József, Hajdú György, Hajós György, Nagy Ferenc, Tóth Tibor: A gépgyártástechnológia automatizálását szolgáló hazai kutatások helyzetéről. Az MTA Elméleti Technológiai Bizottsága Automatizálási Albizottságának gondozásában készült tanulmány. Budapest, 1984, p.107.

(4)     Detzky Iván, Tóth Tibor: Gondolatok a technológusmérnök képzés távlati fejlesztési koncepciójához. Az MTA Elméleti Technológiai Bizottsága Automatizálási Albizottságának gondozásában készült tanulmány. Budapest, 1984, p.32.

(5)     Horváth Mátyás, Tóth Tibor: Tájékoztató a Gépipari AMT-Központ AMT-Tanácsának eddigi tevékenységéről. A Gépészeti Kutatási és Fejlesztési Társaság (GKFT) értesítője, 1984/2,  pp.14-21.

(6)     Erdélyi Ferenc (szerk.), Hajdú György (szerk.), Tóth Tibor (szerk.): A gépipari gyártás automatizálása (Helyzetelemzés és fejlődési irányok). Tanulmány. Budapest, 1989. szeptember, 130p.

(7)     Tóth Tibor: Tudomány, hit, világmagyarázat. Magyar Tudomány 1998. 5. szám, pp.602-617.

(8)     Tóth Tibor: Informatika a gépgyártásban. in: Emlékfüzet Bálint Lajos professzorról. ME Gépgyártástechnológiai Tanszék, Miskolc, 1999. aug. 27-28., pp.73-76.

 

 

Egyéb, a műszaki-tudományos eredmények terjesztését és ipari alkalmazását szolgáló intézeti kiadványok

  

(1)     Nagy Sándor, Szloboda Miklós, Tóth Tibor, Vincze Endre, Vadász Dénes: A TAUPROG programrendszer rövid ismertetése, különös tekintettel a számítógépi bemenő nyelvre. Budapest, GTI. No.40., 38p.

(2)     Tóth Tibor: A TAUPROG programrendszer vállalati bevezetésének kérdései és a várható előnyök. SZÁMITÁSTECHNIKAI MÓDSZEREK TECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSAI I. összefoglaló tanulmány. Magyar Híradástechnikai Egyesülés Számitástechnikai és Szervezési Központja, Budapest, 1972. november, 6p.

(3)     Tóth Tibor: A TAUPROG-TE programrendszer. SZÁMITÁSTECHNIKAI MÓDSZEREK TECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSAI II. összefoglaló tanulmány. Magyar Híradástechnikai Egyesülés Számitástechnikai és Szervezési Központja, Budapest, 1972. november, 70p.

(4)     L.Bálint, T.Tóth, J.Brasset et D.Eggenspieler: Le Systeme TAUPROG. CIPES=Centre Interprofessionel de Promotion Economique et Sociale de la Région de Montbéliard-Bel-Fort. France, 1973., 29p.

(5)     Detzky I., Gyáni K., Perger G., Tóth T., Vadász D.: Programrendszer tengely- és tárcsajellegű alkatrészek automatikus technológiai tervezéséhez univerzális forgácsoló szerszámgépekre. Budapest, GTI, No.46., 91p.

(6)     T.Tóth: Programsystem for Automatic Technological Planning of Shaft and Disk-like Parts. Budapest, Institute of Technology for Machine Industry, 1977., 16p.

(7)     T.Tóth: Ein Programsystem TAUPROG-T zur rechnergestützten Planung der Technologie von Rotationskörper. Budapest, Institut für Technologie des Maschinenbaues, 1977, 17p.

(8)     Perger Géza, Tóth Tibor, Vadász Dénes: Programrendszer forgástest jellegű alkatrészek automatikus technológiai tervezéséhez egyetemes forgácsoló szerszámgépekre. (TAUPROG-T/05 verzió). Felhasználói kézikönyv. Budapest, GTI, 1978, 152p.

(9)     Nagy Györgyi, Tóth Tibor: TAUPROG-EM/HP-97 (Esztergálási modul). Felhasználói kézikönyv. GTI, Budapest, 1980, 112p.

(10)   Nagy Györgyi, Tóth Tibor: TAUPROG-FM/HP-97 (Furat-megmunkálási modul). Felhasználói kézikönyv. GTI, Budapest, 1980, 100p.

(11)   Nagy Györgyi, Tóth Tibor: TAUPROG-MM/HP-97 (Marási modul). Felhasználói kézikönyv. GTI, Budapest, 1980, 100p.

(12)   Nagy Györgyi, Tóth Tibor, Perger Géza: TAUPROG-NORM/HP-97. (Műszaki időnormákat számító modul). Felhasználói kézikönyv. GTI, Budapest, 1980, 263p.

(13)   Perger Géza, Tóth Tibor, Vadász Dénes: TAUPROG-T: programrendszer forgástest jellegű alkatrészek automatikus technológiai tervezéséhez egyetemes forgácsoló szerszámgépekre (05. verzió, 01. modifikáció). Alkalmazási kézikönyv. GTI, Budapest, 1980., 62.sz. kiadvány, 154p.

(14)   Cser István, Tóth Tibor: Forgácsolástechnológiák számítógépes tervezése és programozása. GTI, Budapest, 1981, 17p.

(15)   I.Cser ad T.Tóth: Computer-aided Cutting Technology Planning and Programming. Institute of Technology for Machine Industry, Budapest, 1981, 14p.

(16)   I.Cser, T.Tóth: Projektiroványie technologicseszkih processzov i programiroványie sz pomoscs'ju EVM. Insztitut Technologii Masinosztrojenyija, Budapest, 1981, 13p.

(17)   Balogh Borbála, Perger Géza, Tóthné Nagy Györgyi, Tóth Tibor: TAUPROG-NORM/PTK-1096 (Normaszámitási modul). Felhasználói kézikönyv (3. verzió). Budapest, 1984., GTI, 30p.

(18)   Balogh Borbála, Bíróné Nagy Emília, Mód János, Perger Géza, Tóth Tibor, Vadász Dénes: Mikroszámítógépes TAUPROG modulok a forgácsolási paraméterek optimális értékeinek és forgácsolt alkatrészek műszaki időnormáinak meghatározására. - Esztergálás (TAUEM), - Furatmegmunkálás (TAUFM), - Marás (TAUMM), - Normaszámitás (TAUNM). Felhasználói kézikönyv (VT20, VT20/A verziók). Gépipari Technológiai Intézet, AMT Kutatási Főosztály, Budapest, 1984., 79p.

(19)   Balogh Borbála, Bíróné Nagy Emília, Mód János, Perger Géza, Tóth Tibor, Vadász Dénes: Mikroszámítógépes TAUPROG modulok a forgácsolási paraméterek optimális értékeinek és forgácsolt alkatrészek műszaki időnormáinak meghatározására. - Esztergálás (TAUEM), - Furatmegmunkálás (TAUFM), - Marás (TAUMM), - Normaszámitás (TAUNM). Üzemeltetői kézikönyv (VT20, VT20/A verziók). Gépipari Technológiai Intézet, AMT Kutatási Főosztály, Budapest, 1984, 76p.

(20)   Bíróné Nagy Emília, Mód János, Perger Géza, Tóth Tibor, Vadász Dénes: Mikroszámítógépes TAUPROG-modulok a forgácsolási paraméterek optimális értékeinek meghatározására. - Köszörülési modul (TAUPROG-KM/VT-20). Felhasználói kézikönyv, Gépipari Technológiai Intézet, AMT Kutatási Főosztály, Budapest, 1984., 39p.

(21)   Tóth Tibor, Cser István: Forgácsolástechnológiák számítógépes tervezése (fejlesztési és ipari bevezetési eredmények). Gépipari Technológiai Intézet, AMT Kutatási Főosztály, Budapest, 1984. szeptember, 40p.


 

OMFB-tanulmányok

 

(1)     Hajós György, Láng Géza, Szpiszár Béla, Tóth Tibor: Teendők a csoportmegmunkálás és a tipustechnológiák elterjesztéséhez a gépiparban. Tanulmány. Budapest, 1979 (OMFB 4-7701-T), 99p.

(2)     Somló János, Borzsák Péter, Cser István, Detzky Iván, Grint Márton, Gyürki József, Hajós György, Horváth Mátyás, Kovács László Béla, Mészáros Imre, Nagy Judit, Szelke Erzsébet, Tóth Tibor, Vizvári Béla: Gépgyártástechnológiai folyamatok optimálása. Elemző tanulmány. Budapest, 1980. február (OMFB 4-7702-Et), 256p.

(3)     Hajós György, Láng Géza, Szpiszár Béla, Tóth Tibor: Teendők a csoportmegmunkálás és a tipustechnológiák elterjesztéséhez a gépiparban. Az OMFB kibővített elnökségének 1980. július 3-i ülésén elfogadott koncepció. Budapest, 1981 (OMFB 4-7701-K), 99p.

(4)     Cser István, Tóth Tibor: Számítógépes gépgyártástechnológiai tervezés és NC programozás (Hazai helyzet és teendők). Tanulmány. Készült az OMFB megbízásából a SZAT AMT MB Gépipari Albizottsága részére. Budapest, 1984, 46p.


 

A kandidátusi értekezés megvédése óta készült intézeti, tanszéki, OMFB és OTKA kutatási jelentések

  

(1)     Bíróné N.E., Mód J., Tóth T., Vadász D.: A TAUPROG-T programrendszer alkalmazása az Aluminiumipari Gépgyárban forgástest jellegű alkatrészek technológiájának automatikus tervezésére. Kutatási zárójelentés. Témaszám: R 31909471 N. Témavezető: Tóth Tibor. GTI, AMT Kutatási Főosztály, Budapest, 1979. május.

(2)     Bíróné N.E., Tóth T., Vadász D.: A TAUPROG-T programrendszer alkalmazása a Csepel Autógyárban fogaskerék-testek megmunkálásának automatikus tervezésére. Kutatási jelentés. Témaszám: R 31926871 N. Témavezető: Tóth Tibor. GTI, AMT Kutatási Főosztály, Budapest, 1979. december.

(3)     Bíróné N.E., Mód J., Tóth T.: A TAUPROG-T programrendszer alkalmazása az OBV Mélyfúróberendezések Gyárában forgástest jellegű alkatrészek technológiájának automatikus tervezésére. Kutatási zárójelentés. Témaszám: R 31003271 N . Témavezető: Tóth Tibor. GTI, AMT Kutatási Főosztály, Budapest, 1980. márc.

(4)     Bíróné N.E., Mód J., Tóth T., Vadász D.: A TAUPROG-T programrendszer alkalmazása a Pestvidéki Gépgyárban forgástest jellegű alkatrészek technológiájának automatikus tervezésére. Kutatási zárójelentés. Témaszám: R 31012071 N . Témavezető: Tóth Tibor. GTI, AMT Kutatási Főosztály, Budapest, 1980. május.

(5)     Bíróné N.E., Mód J., Tóth T., Vadász D.: A TAUPROG-T programrendszer alkalmazása a Pestvidéki Gépgyárban forgástest jellegű alkatrészek technológiájának automatikus tervezésére. Kutatási zárójelentés. Témaszám: R 31026671 N . Témavezető: Tóth Tibor. GTI, AMT Kutatási Főosztály, Budapest, 1980. dec.

(6)     Bíróné N.E., mód.J., Perger G., Tóth T., Vadász D.: A TAUPROG-T programrendszer alkalmazása a Könnyűipari Gépgyártó Vállalatnál forgástest jellegű alkatrészek technológiájának tervezésére. Kutatási zárójelentés. Témaszám: R 21121271 N. Témavezető: Tóth Tibor. GTI, AMT Kutatási Főosztály, Budapest, 1981. december.

(7)     Bíróné N.E., Mód J., Perger G., Tóth T., Vadász D.: Mikrogépes technológiai tervezőrendszer fejlesztése egyorsós merevprogramozású revolverautomatákhoz. 2.4.1. Rendszerterv kidolgozása. Kutatási jelentés. Témaszám: M51312472.N. IpM szersz.szám:  Y-17970/83. Témavezető: Mód János. GTI, AMT Kutatási Főosztály, Budapest, 1983. november.

(8)     Tóth T., Detzky I.:  A technológiai AMT fejlesztés előkészítése. Tanulmány. Megbízó HÓDGÉP. Rektori eng.szám: Szm 229-XXV-15/85. Témavezető: Tóth Tibor. NME Gépgyártástechnológiai Tanszék, Miskolc, 1986. ápr.

(9)     Németh Tamás, Tóth Tibor: Interaktív számítógépi program kvázioptimális ráhagyásleválasztási tervek készítésére (Tengelyek nagyoló esztergálása). Programnév: HESTOR. Verziószám: 2.0. Témaszám: OTKA 1683/86.; Feladat ssz.: 1.2/01-1. Témavezető: Tóth Tibor. NME Gépgyártástechnológiai Tanszék, Miskolc, 1987. nov.

(10)   Németh T., Rózsahegyi R., Tóth T., Varga M.: Interaktív számítógépi program gazdaságos megmunkálási tűrések meghatározásához. Programnév: OPTOL. Verziószám: 1.1. Témaszám: OTKA 1683/86.; Feladat ssz.: 2.1/01-1. Témavezető: Tóth Tibor. NME Gépgyártás-technológiai Tanszék, Miskolc, 1987. nov.

(11)   Lövei László, Tóth Tibor: Interaktív tervezőrendszer művelettervezési feladatok optimálásához (I-II.) Programnév: MITUCAPP. Verziószám: 1.0. Témaszám: OTKA 1683/86.; Feladat ssz.: 1.2/02-2. Témavezető: Tóth Tibor. NME Gépgyártástechnológiai Tanszék, Miskolc, 1988. nov.

(12)   Tóth Tibor: A CAD/CAPP integráció egy új elméleti megközelítése CIM rendszer fokozatos kiépítéséhez. Témaszám: OTKA 1683/86.; Feladat ssz: 1.2/04. NME Gépgyártástechnológiai Tanszék, Miskolc, 1988. november.

(13)   Tóth Tibor: A csoporttechnológia (GT) szerepe automatizált technológiai tervezőrendszerek más rendszerekkel való integrálásában. Témaszám: OTKA 1683/86.; Feladat ssz.: 1.2/05. NME Gépgyártástechnológiai Tanszék, Miskolc, l989. április.

(14)   Cser I., Detzky I., Erdélyi F., Tóth T. (szerk.): A CAPP/PPS információs kapcsolat lehetőségei és a megvalósítás fejlesztési feladatai. Az "Alkatrészgyártási folyamatok számítógépes tervezése (Hagyományos gyártórendszerek és IAAR-ok esetében)" című, a G/6-10.031/86. számú szerződés keretében, BME-ITI-NME kooperációban készült kutatási tanulmány B) jelű fejezete. Ipari Technológiai Intézet, AMT Kutatási Főosztály, Budapest, 1988. június.

(15)   Detzky I., Erdélyi F., Tóth T., Vadász D.: A műszaki előkészítés alrendszereinek interfészei. TERMELÉSIRÁNYITÁSI INTERFÉSZEK. Kutatási tanulmány. Készült a BME Gépgyártástechnológiai Tanszék megbízásából az OKKFT-G/6 10.051/86. sz. szerződés keretében. Témavezető: Tóth Tibor. Rektori engedélyszám: ÁMSZ 503-XXV-l/88. NME Gépgyártástechnológiai Tanszék, Miskolc, 1989. november.

(16)   Szűcs Miklós, Tóth Tibor: Interaktív számítógépi program a megmunkáló rendszer rugalmas deformációjából származó mérethiba meghatározására. Felhasználói leírás. Programnév: TURNER. Témaszám: OTKA 1683/86., Feladat száma: 1.2/09. ME Informatikai Intézet. Miskolc, 1990. november.

(17)   Molnár Zsolt, Tóth Tibor: Interaktív számítógépi programcsomag lineáris és nemlineáris méretláncok, valamint gazdaságos megmunkálási és szerelési tűrések meghatározására (OPTOL 3.0). OMFB szerződésszám: OMFB 7-08-0180/2.4. ME belső azonosító: ÁMSz-505-XXXI-1/86-2.4. ME Gépészmérnöki Kar, Informatikai Intézet, 1990. november.

(18)   Horváth I., Szűcs M., Tóth T.: Szakértőrendszer-prototipus fejlesztése forgástest jellegű alkatrészekhez (1. rész). Témaszám: OTKA 2348/91. Feladat száma: 4.2/1. ME Informatikai Intézet, 1991. október.

(19)   Mádai Attila, Tóth Tibor: A mesterséges neurális hálózatok alkalmazási lehetőségei és a BrainMaker Professional v2.02 neuronháló-váz teljesítőképességének elemzése. Témaszám: OTKA 2348/91. Feladat száma: 4.2/2. ME Informatikai Intézet, 1991. november.

(20)   Kozák I., Tóth T., Mörk P.: Nagypontosságú tengelyek esztergálási műveleteinek tervezése a megmunkáló rendszer rugalmas deformációjából származó hibák figyelembevételével. Kutatási jelentés. Témaszám: OTKA 2348/91. Feladat száma: 4.2/4. ME Informatikai Intézet, 1992. március.

(21)   Detzky I., Erdélyi F., Horváth P., Tóth T.: A KYBERNOS termelésirányitási rendszer adatmodelljének CAD/CAPP rendszerhez való illesztése egységes CIM integráció kiépítése érdekében. Kutatási tanulmány. OMFB szerződés száma: OMFB 91-97-11-0101. ME engedély száma: EA 50120396. ME Informatikai Intézet, 1992. július.

(22)   Tóth Tibor: Az optimális forgácsolási paraméterek meghatározása esztergálásnál az előirt megmunkálási pontosság figyelembevételével. Kutatási tanulmány. Témaszám: OTKA 2361/91. ME Gépgyártástechnológiai Tanszék, 1992. július (1.-3. kötet).

(23)   Radeleczki Sándor, Tóth Tibor: Fuzzy módszerek alkalmazása a csoporttechnológiában. Kutatási jelentés. Témaszám: OTKA 2348/91. Feladatszám: 4.2/6. ME Informatikai Intézet, 1992. október.

(24)   Erdélyi Ferenc, Szakál László, Tóth Tibor: Valósidejű gyártásirányitó rendszerek illesztése CIM környezetbe. Implementing real-time Manufacturing Control Systems into CIM-environment). Kutatási tanulmány. Témaszám: OTKA 2348; OTKA T4234. ME Informatikai Intézet, 1994. június.

(25)   Erdélyi Ferenc, Tóth Tibor: A termelésirányítás (PPS) és a számítógépes folyamattervezés (CAPP) kölcsönkapcsolatai (Készült: a "Termelés-irányítási és logisztikai rendszerek kapcsolatainak elmélete" c., T016844 számú OTKA téma keretében). ME Informatikai Intézet, Alkalmazott Informatikai Tanszék, Miskolc, 1995. október, pp.1-27.

(26)      Tóth Tibor, Radeleczki Sándor, Erdélyi Ferenc: Projektek megvalósítási idejének becslése hasonlósági analízissel. Technikai tanulmány. Miskolci Egyetem. Alkalmazott Informatikai Tanszék. NKFP 2/040/2001: Digitális vállalatok, termelési hálózatok 2002. június. 8p.

(27)      Erdélyi Ferenc, Tóth Tibor: A termelés-menedzsment döntési feladatainak modellezése és támogatása az informatika modern eszközrendszereinek felhasználásával. Technikai tanulmány NKFP 2/040/2001: Digitális vállalatok, termelési hálózatok 2001. december. 23p.

(28)      Erdélyi Ferenc, Tóth Tibor: A termelési kapacitások modellezése a kapacitástervezés és a termelési projektek ütemezésének támogatására. Technikai tanulmány. NKFP 2/040/2001: Digitális vállalatok, termelési hálózatok. 2002. augusztus. 8p.

(29)      Erdélyi F., Kulcsár Gy., Tóth T.: Minta projektek erőforrás terhelése a GE Lighting Gépdivízió kapacitástervezési feladatainak megoldásához. Technikai tanulmány, NKFP 2/040/2001. Digitális vállalatok, termelési hálózatok, 2002. augusztus. 13p.

(30)      Tóth T. et al.: Tolerance Calculation. Scientific Report for Philips Ltd Components, Győr. Co-operative Research Centre for Mechatronics and Materials Science, University of Miskolc, 2003, 55p.

(31)      Tóth T. et al.: Tolerance Calculation. Scientific Report for Philips Ltd Components, Győr. Co-operative Research Centre for Mechatronics and Materials Science, University of Miskolc, 2003-2004, 121p.

 

 

Díjnyertes pályamunkák

 

(1)     Tóth Tibor: Esztergálási műveletek optimalizált tervezése számítógéppel, különös tekintettel a megmunkálási pontosságra. Az országos "Kiváló Ifjú Mérnök" pályázatra benyújtott, 3. díjat nyert pályamunka. Budapest, 1971.

(2)     Perger Géza, Tóth Tibor, Vadász Dénes: Számítógépi program esztergálási műveletek technológiai paramétereinek optimalizálására. A Magyar Tudományos Akadémia 1972. évi Kutatási Pályázatára benyújtott díjnyertes pályamunka. Miskolc, 1972.

(3)     Detzky I., Gyáni K., Nagy S., Perger G., Tóth T., Vadász D.: Programrendszer tengely- és tárcsajellegű alkatrészek automatikus technológiai tervezéséhez univerzális forgácsoló szerszámgépekre (TAUPROG-T). A Magyar Tudományos Akadémia 1975. évi Kutatási Pályázatára benyújtott, díjnyertes pályamunka. Budapest, 1975, 103p.

(4)     Perger Géza, Tóth Tibor, Vadász Dénes: "TAUPROG-T/05 verzió". A Gépipari Technológiai Intézet 1979. évi Kutatási Nivódij Pályázatán díjazott pályamunka.

(5)     Bíróné Nagy E., Mód. J., Perger G., Tóth T., Vadász D.: Mikroszámítógépes TAUPROG modulok a forgácsolási paraméterek optimális értékeinek meghatározására. Gépipari Technológiai Intézet, Alkotói Nivódij I. fokozat, Budapest, 1983.

(6)     Balogh B., Bíróné Nagy E., Mód J., Perger G., Tóth T., Vadász D.: Új kutatási-fejlesztési eredmények az automatizált forgácsolástechnológiai tervezés területén. GTI, Alkotói Nivódij II. fokozat, Budapest, 1985.


 

Nyomtatásban meg nem jelent fontosabb műszaki-tudományos előadások

 

 

(1)     Tóth Tibor, Bíróné Nagy Emília: Programozható kalkulátorok alkalmazása a forgácsolástechnológiai tervezésben. KISSZÁMITÓGÉPES RENDSZEREK kollokvium, Esztergom, 1980. okt. 20-22.

(2)     Tóth Tibor, Automatikus tervezőrendszerek forgácsoló megmunkálá-sokhoz. MECHWART ANDRÁS Gépipari Szakközépiskola 75. éves Jubileumi Ülésszaka, Debrecen, 1983. ápr. 23.

(3)     Tóth Tibor: A Gépipari Technológiai Intézet kutatási és fejlesztési tevékenysége a számitástechnika műszaki alkalmazása területén (1965-1983). II. SZÁMITÁSTECHNIKA SZEMINÁRIUM, Mohács, 1983. június 9-10.

(4)     Tóth Tibor: Forgácsolástechnológiai folyamatok tervezése a TAUPROG rendszerrel. A SZÁMITÁSTECHNIKA ALKALMAZÁSA, MINT AZ INNOVÁCIÓ FORRÁSA konf., Ipari Vezetőképző Intézet, Esztergom-Kertváros, 1984. április 24-25.

(5)     Tóth Tibor: A TAUPROG-rendszercsalád új fejlesztési eredményei. MIKROSZÁMITÓGÉPEK ALKALMAZÁSA '84. tanácskozás, Zalaeger-szeg,
1984. június 7-8.

(6)     Tóth Tibor: A TAUPROG-rendszercsalád hagyományos forgácsoló-gépeken végzett gyártás tervezésére. Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság-GTE-Neumann János Számitógéptudományi Társaság által szervezett SZAKMAI ANKÉT, Nagykanizsa, 1984. október 5.

(7)     Tóth Tibor: Automatizált forgácsolástechnológiai tervezőrendszerek. A Miskolci Akadémiai Bizottság és a Neumann János Számitógéptudományi Társaság közös rendezésében megtartott SZÁMITÓGÉPPEL SEGÍTETT TECHNOLÓGIAI TERVEZÉS ankét, Miskolc, 1984. dec.5.

(8)     Tóth Tibor, Detzky Iván: Az automatizált technológiai tervezés helye és szerepe a gépipar fejlesztésében. "Első Borsodi Elektronizálási Napok, 1986.", Számitástechnikai Konferencia, Miskolc, 1986. márc. 25.

(9)     Tóth Tibor: Automatizált technológiai tervezőrendszerek az integrált anyag- és adatfeldolgozó rendszerekben. Miskolci Gépészmérnökök Tudományos Tanácskozása (1976-1986). Miskolc-Egyetemváros, 1986. augusztus 19.

(10)   Tóth Tibor: A technológiai AMT és perspektívái hazánkban. A Miskolci Akadémiai Bizottság Gépészeti Szakbizottsága Automatizálási és Számitástechnikai Munkabizottságának (ASzM) alakuló ülése; Miskolc, 1986. okt. 14.

(11)   Tóth Tibor: A gyártásautomatizálás jelenlegi és várható helyzete a nemzetközi fejlesztési főirányok és a hazai helyzet tükrében. Borsodi Műszaki Hetek '87, 1987. május 14. Sárospatak, CsM RUGÉP-GTE.

(12)   Tóth Tibor: Az AMT területén folytatott oktató- és kutatómunka az NME Gépészmérnöki Karán. Plenáris előadás a MicroCAD Konferencián, Miskolc-Egyetemváros, 1988. február 26.

(13)   Tóth Tibor: A számitástechnika műszaki alkalmazásának fejlődési trendje. Előadás az IKARUS CAT Stúdió "Mit kell tudni egy vezetőnek a CIM-ről" tanfolyamán. Budapest, 1989. szept. 21-22.

(14)   Tóth Tibor: Informatikai Intézet létrehozása az NME Gépészmérnöki Karán. Előadás a "G/6 program oktatásfejlesztési eredményei" c. konferencián, Esztergom, GTE-OKTÁV, 1989. nov.8-10.

(15) T.Tóth: The Range of Concept and the Sphere of Authority of CIM. International Conference on Manufacturing Systems and Standardization. 12.-14. Febr., 1991. Budapest. (Organized by the Hungarian Scientific Society of Mechanical Engineers (GTE) in association with ISO/TC 184 and MAP Hungarian National Committee).

(16) D.Kiss and T.Tóth: A New Approach to PC-network Based Production Planning and Scheduling (PPS) Systems. CAMP'91 International Conference, Budapest, 25..-27. Sept. 1991.

(17) Mádai,A. and Tóth,T.: Planning of Discrete Technological Processes by Using Methods of Artificial Intelligence. Workshop on Databases and Knowledge-based Systems, AI'92, March 19-21, 1922. Miskolc, Hungary.

(18) Tóth, T., and Eszes,L.: Training Engineers for Application of Expert Systems in Solving the Problems of Technological Planning. Workshop on Databases and Knowledge-based Systems, AI'92, March 19-21, 1992. Miskolc, Hungary.

(19) Tibor Tóth and Ferenc Erdélyi: Automated Manufacturing Systems and Computer Integrated Manufacturing. Three-day Seminar at Middle East Technical University, Department of Mechanical Engineering. 26-27-28. Sept. 1994. Ankara, Turkey.

(20)   Tóth Tibor: Az információ és az információs technológiák fogalomköre; az informatika hatása a gazdaságra. Minőségbiztosítási Vezetők Fóruma, témakör: "Az informatika szerepe a minőségbiztosításban". Magyar-Amerikai Technológiai Transzfer Központ, Székesfehérvár; 1995. március 30-31. (Magyar Minőség Társaság rendezésében).

(21)   Tóth Tibor: A modern vállalat modellje és az informatika; a számítógéppel integrált vállalat. Minőségbiztosítási Vezetők Fóruma, témakör: "Az informatika szerepe a minőségbiztosításban". Magyar-Amerikai Technológiai Transzfer Központ, Székesfehérvár; 1995. március 30-31. (Magyar Minőség Társaság rendezésében).

(22)   T.Tóth: On the Internal Hierarchy of Manufacturing Systems. Special lecture at the Technical University of Nagaoka, Japan for MSc and PhD students and educational staff members. 24/05/1995.

(23)   Tóth, T. and Cselényi, J.: Tendencies in the Research Areas of Manufacturing Systems, Information Technology and Logistics. University of Miskolc, Jubilee Scientific Conference, Plenary Session. Invited Paper, Sept. 7, 1995.

(24)   Tóth Tibor: Az informatika és hatása a termelésre, a gazdasági életre és az oktatásra. "A műszaki oktatás-nevelés jövőképe az ezredforduló közepén". Technikumi és szakközépiskolai igazgatók, vezető tanárok országos értekezlete. Miskolc,
1996. február 7-9.

(25)   Tóth Tibor: Minőségmenedzsmenet és informatika. "Minőségügyi Világnap". Előadás az V. Magyar Minőség Hét keretében, 1996. nov.15.

(26)   Tóth Tibor: Paradigmaváltás a számítógéppel integrált gyártás területén. Előadás a Mechwart András Gépipari és Informatikai Középiskola alapításának 90. évfordulója alkalmából tartandó ünnepi rendezvényen, 1998. ápr. 1-3.

(27)   Tóth Tibor: Solving Optimization Problems at the Different Hierarchy Levels of Discrete Technology Processes. Conference at Miskolc University on May 26, 1998 within the framework of Mexican-Hungarian Co-operation in Science & Technology (TéT).

(28)   Tóth Tibor, Erdélyi Ferenc: Az informatika szerepe a XX. század végének termelési paradigmáiban. Előadás az "50 éves a tanárképzés Egerben" tudományos konferencián, 1998. május 29-én.

(29)   Tóth Tibor: Tudomány, hit, világmagyarázat. Előadás a budapesti Filozófiai Vitakör Tudományos Egyesület, a Miskolci Egyetem Informatikai Intézete és a szerencsi Városi Kulturális Központ, Könyvtár közös rendezvényén. (Mivégből vagyunk a világon?"
- eszmecsere a Világegyetem mibenlétéről, az alapvető lényegről, az őslevesről és a végső kérdésekről). 1999. június 5., 10-20h.

(30)   Tóth Tibor: Robusztus optimálási modell CAPP-PPS-CAPC rendszerek integrálására. Előadás az MTA Anyagtudományi és Technológiai Bizottság Gyártórendszerek Albizottsága, az MTA SZTAKI és a BME Gépgyártástechnológiai Tanszéke által rendezett "A forgácsolási folyamat modellezése, a modellek gyakorlati alkalmazása" c. tudományos fórum, 1999.06.07.-én, BME Oktatói Klub.

(31)   Tóth Tibor: Informatikai Intézet - gépészmérnöki háttér. A Miskolci Egyetem Informatikai Intézetének 10 éves jubileuma alkalmából elhangzott előadás, ME Informatikai Intézet, 1999. szeptember 8.

(32)   Tóth Tibor: New principles and Methods in the Computerized Integration of CAPP and PPS/CAPC systems. Az ME 50 éves jubileuma alkalmából rendezett Tudományos Ülésszak "C" szekciójában elhangzott előadás, ME Informatikai Intézet, 1999. szeptember 10.

(33)   Tóth Tibor: Az informatikai műveltség, az iskolai oktatás és a gazdaság-termelés kapcsolata. Műszaki Oktatási Konferencia III., Vác, 2000. február 9-10-11.


 

Szakértői megbízás keretében készített K+F tanulmányok

  

(1)     Cser I., Cser L., Detzky I., Erdélyi F., Kovács Gy., Pikler Gy., Sárközi L., Tóth T.: A gépipari AMT jelenlegi és várható helyzetének felmérése a KSH-SZÜV AMT stratégiájának kialakításához. Tanulmány. Megbízó: Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Vállalat. Szerkesztő és koordinátor: Tóth Tibor. Gépészeti Kutatási és Fejlesztési Társaság, 1986. okt., p.183.

(2)     Detzky I., Erdélyi F., Fridrik L., Tóth T.: A csoporttechnológia számítógépes tervezése (Helyzetelemzés és feladatterv). Elemző tanulmány. Megbízó: Ipari Technológiai Intézet. Szerkesztő és koordinátor: Tóth Tibor. NME Gépészmérnöki Kar, Miskolc, 1987. június, p.81.

(3)     Bercsei T., Cser L., Horváth I., Tamás P., Tóth T.: Termelési információs rendszer bevezetésének lehetőségei a GANZ-DANUBIUS Hajó- és Darugyárban. Tanulmány. Megbízó: GD Hajó- és Darugyár. Koordinátor: Cser László. Budapest, 1988. február; p.61.

(4)     Cser L., Jakab Gy., Lepsényi I., Matolcsy M., Tamás P., Tóth T.: Lehetőségek és teendők a CATIA nagyteljesitményű CAD/CAM rendszer hazai bevezetéséhez. Szakvélemény. Megbízó: Számítástechnikai és Ügyvitelszervező Vállalat. Budapest, 1989. február, p.22.

(5)     Erdélyi F., Kovács L., Szakál L., Tóth T.: A HUNGAROPHARMA Rt. számítógépes kereskedelmi és készletgazdálkodási rendszerének fejlesztését célzó HUNGAROPHARMA-ICL-MATRIX projekt helyzetének vizsgálata. Döntéselőkészítő szakvélemény. Megbízó: HUNGAROPHARMA Rt., 1061. Budapest, Király u. 12., 1995. január 25., p.67.