Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros,  Informatikai épület,                                                                                                                  Titkárság Fsz. 12. szoba. Tel:+3646-565111/14-13

Képgaléria

Ki olvas minket

We have 12 guests online

Tárgyjegyző: Dr. Hornyák Olivér

 

Tantárgy neve: A minőségbiztosítás informatikája

Tantárgy kódja: GEIAK652M

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Alkalmazott Informatikai Tanszék

Javasolt félév: 3.

Előfeltételek: -

Óraszám/hét (ea+gyak):2+1

Számonkérés módja (a/gy/v): a+v

Kreditpont: 3

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

A tárgy sajátos dualitást mutat. Egyrészt ismerteti a minőségmenedzsment alapfogalmait, illetve az azt támogató informatikai alkalmazáscsoportokat; másrészt az informatika minőségmenedzsmentjéhez tartozó szabványokat, technikákat, modellezési eljárásokat tárgyalja.

Tantárgy tematikus leírása:

Minőség és informatika. A minőség fogalmának modern értelmezése. A minőség fokozódó szerepe a világpiaci versenyben. Informatika és gazdaság. Vállalati modellek: egyszerűsített kibernetikai modell, funkcionális modell. A vállalat egészét átfogó informatikai rendszer koncepciója. Integrált információs infrastruktúra a minőségbiztosítás támogatására. A terméktervezés minőségalkotási stratégiája: használati minőség és gazdasági minőség értékét növelő módszerek. A számítógépes minőségbiztosítás (CAQ) és az integráció. Minőségbiztosítás CIM rendszerekben. Szoftvertermékek és szoftverfolyamatok minősége. Szoftverfolyamat modellek. Számítógépes alkalmazásokat modellező eljárások. Szoftverérettség modell. A szoftvertermék-minőség szabványai, követelmény-specifikációk. Szoftverfolyamat-szabványok, átvilágítás, folyamatjavítás.  Szoftver metrika. A szoftverfejlesztés személyi háttere. Kódolási szabványok.

Félévközi számonkérés módja: Írásbeli zárthelyi dolgozat. Prezentáció az előadóval egyeztetett témakörből. Egyéni kódolási feladat a kódolási szabványok elsajátítására. Az évközi teljesítmény alapján megajánlott jegy szerezhető-

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

1.            Tóth, T.: Minőségmenedzsment és Informatika. Műszaki Könyvkiadó. 1999.

2.            DeMarco, T.,  Lister, T.: Peopleware. Dorset House Publishing. 1999.

3.            McConnel, S.: Code Complete. Microsoft Press. 1993.

4.            Maguire, S.: Writing Solid Code. Microsoft Press. 1993.

5.            Raffai Mária: Egységesített megoldások a fejlesztésben. Novadat kiadó. 2001.

6.            Balla Katalin: Minőségmenedzsment a szoftverfejlesztésben. Panem kiadó. 2007.