Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros,  Informatikai épület,                                                                                                                  Titkárság Fsz. 12. szoba. Tel:+3646-565111/14-13

Képgaléria

Ki olvas minket

We have 9 guests online

Tárgyjegyző: Dr. Hornyák Olivér

 

 

Tantárgy neve:

Ipari PLC rendszerek

Tantárgy kódja: GEIAK271M

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Alkalmazott Informatikai Tanszék

Javasolt félév:

Előfeltételek:

Óraszám/hét (ea+gyak):

Számonkérés módja (a/gy/v):

Kreditpont:

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a korszerű programozható logikai vezérlők, ipari mozgásvezérlők működési elveit, felépítését, programozási környezetét.

 

Tantárgy tematikus leírása:

Alapfogalmak: PLC, SIMOTION technológiai PLC, a SIMOTION felhasználási területe, Totally Integrated Automation

 

Terepi buszok a gyártásirányításban: PROFIBUS, PROFINET, Előre definiált telegramok

 

A SIMOTION rendszer felépítése, tulajdonságainak áttekintése: rendszer architektúra, SIMOTION SCOUT, mérnöki rendszer, Offline/Online üzemmód, Automatizált projektek: A scriptelés, Projekt XML exportálása, importálása, HMI (Human Machine Interface) WinCC Flexible , Távoli felügyelet IE segítségével.

 

Hajtástechnikai alapismeretek, frekvenciaváltók, SINAMICS hajtások, Jeladók és használatuk, SINAMICS Drive Object (DO), Fordulatszám- vagy pozíciószabályzás.

 

A SIMOTION programozás alapjai: MCC (Motion Chart Control), ST (Structure Text), KOP/FUP (Kontaktplan und Funktionsplan).

 

A SIMOTION programozása. Általános függvények áttekintése. Numerikus függvények, Bit és Bitstring operációk, ellenőrző és konvertáló függvények, változókezelés, hozzáférés rendszerváltozókhoz, vezérlések kiterjesztett függvényei függvények, hibakezelés, functions blocks, könyvtárak (library).

 

WinCC Flexible: A grafikus felület alkalmazásának előnyei, tipikus felhasználási terület.

 

Moduláris gépek: Ipari háttér, jövőkép, jelenlegi állapot, Moduláris koncepció és előnyei, Komponensek aktiválása és hibernálása, Projektvariánsok, és kialakulásuk okai, Projektvariáns online vagy offline módon, 

 

Technológiai csomagok és technológiai objektumok: Technológiai csomagok, Technológiai objektumok (TO), SIMOTION memória-koncepció, Paraméterlista (Expertenlist), Technológia objektumok összekapcsolása.

 

Diagnózis: Trace és Steuertafel, Alarm_S üzenetek, Technológiai üzenetek, PLC diagnózis-puffer, SIMOTION

 

Standard Applications: A Standard Modulok fejlesztésének gyakorlati okai, reengineering és a SSA

 

Félévközi számonkérés módja: Irásbeli zárthelyi, egyéni projektkészítési feladat.

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

1.            Dr. Hornyák Olivér, Sáfrány Gábor: Simotion PLC a gyártásirányításban – Előadás fóliák. Kézirat, Miskolc, 2008.

2.            Siemens - Simotion Application Guidelines. Erlangen, 2006.

3.            Siemens – WinCC Flexible. Manual. Erlangen, 2007.

4.            Siemens – WinCC Flexible. Getting Started Power User. Erlangen, 2006.

5.            Dr. Erdélyi F., Szabó G.: Programozható logikai vezérlők (PLC). Oktatási segédlet. Miskolc, 1993.

6.            Csáki F., Bars R.: Automatika. Tankönyvkiadó. Budapest, 1970.

7.            Dr. Csáki Frigyes: Irányítástechnikai kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1977.