Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros,  Informatikai épület,                                                                                                                  Titkárság Fsz. 12. szoba. Tel:+3646-565111/14-13

Képgaléria

Ki olvas minket

We have 9 guests online

Bejelentkezés 

 

Tantárgy neve: Termelésirányítás

Előadó: Dr. Dadvandipour Samad PhD

egyetemi docens

Tantárgy kódja:

GEIAK530B (műszaki menedzsment, mechatronikai mérnök)

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Alkalmazott Informatikai Tanszék

Javasolt félév: BSc: 5., 6. félév

Előfeltételek: -

Óraszám/hét (ea+gyak): 2 ea., 1 gyak.

Számonkérés módja (a/gy/v): a/v

Kreditpont: 3

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

A termelésirányítás célja, hogy a rendelkezésre álló eszközök figyelembevételével minél jobban törekedjen a kitűzött komplex gazdaságpolitikai célok elérésére. A termelési feladatok megválasztásától kezdve egészen a késztermék kiszállításáig bonyolult irányítási rendszer látja el ezt a feladatot és az irányítási rendszer feladatai szintenként nagyon eltérőek.

Természetesen minden hierarchikus szinten a legjobb megoldást keressük, ez azonban nem lehet egyetlen szűken értelmezett cél (pl. maximális termelési érték előállítása). Ehelyett optimális irányításról akkor beszélünk, ha a rendelkezésünkre álló információk alapján olyan irányítási döntéseket hozunk, amelyek

-    nagy biztonsággal megvalósíthatók,

-    sokoldalú céljainkat a lehető legjobban szolgálják,

-    figyelembe veszik az egyes célok fontosságát.

 

Tantárgy tematikus leírása:

A számítógépes termelésirányítás célja, helye a korszerű vállalatvezetési információs rendszerben. A vállalkozás rendszerszintű megközelítése. Anyag- és információáramlás. A termelésirányítási rendszer számítástechnikai eszközei. A számítógépes rendszerrel szemben támasztott követelmények. Központi számítógép, számítógépes hálózat. A fizikai réteg korszerű megvalósításai. Hálózati protokollok. Operációs rendszerek. Számítógépes termelésirányítási rendszer megvalósítása. A programcsomag kiválasztása. A termelésirányító számítógép kiválasztása és méretezése. Munkaállomások meghatározása és elhelyezése. Számítógépes hálózatépítés, szabályok, tervezési módszerek. Környezeti hatások, védekezési módszerek. Rendszertervezés és építés biztonsági szempontok figyelembevételével. Nagykiterjedésű számítógépes hálózatok, alkalmazási lehetőség, igény a termelésirányításban.

A termelésirányítás feladatai. Gyártásigény-előrebecslés, ajánlatkészítés, szerződés. Műszaki előkészítés, fejlesztés, kiegészítő fejlesztés. A termelésirányítás központi kérdései, határidőzítés, kapacitástervezés. Gyártásütemezés, műhelyirányítás. Költségtervezés és számítás. A termelésirányítás a minőségbiztosítás szolgálatában. A minőségkör. Minőségbiztosítási feladatok a tervezésben, fejlesztésben, gyártás-előkészítésben, gyártásban és szerelésben, külső anyag és alkatrész-beszerzésben. Termék és rendszerorientált minőségbiztosítás.

A számítógépes termelésirányítás műszaki adatbázisa. Törzsadat-állomány. Gyártmánycsaládfa, darabjegyzék. Művelettervek. Munkahelyek és szerszámok törzsadat-állománya. Szállítói, vevői adatállomány. Vevők megrendelései. Nyitott beszerzések és műhelymegrendelések adatállománya.

Integrált adatbázis szükségessége. Adatbázisok és kezelési módszerek. Adatkapcsolat külső rendszerek felé. CAD/CAM kapcsolatok.

A termelésirányítási rendszer bevezetése, feltételek, feladatok. Esettanulmányok.

A minőségszabályozás és minőségbiztosítás alapjai. Minőségmodellek. Az ISO 9000 ajánlásai. A minőségbiztosítást támogató informatikai rendszerek. A termelésirányítás és a minőségbiztosítás kapcsolata.

Félévközi számonkérés módja: aláírás

Kötelező irodalmak jegyzéke:

1. Az órai anyag alapos ismerete.

2.Tóth Tibor 2002. Termelésirányítás (saját fejlesztésű tananyag). Miskolc: Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar.

3. Li, Jingshan; Semyon, M. Meerkov 2009. Production Systems Engineering. Springer.

 

Ajánlott irodalom:

1. Samad Dadvandipour 2001. PhD-disszertáció: Solving Some Optimization Problems of Computer Aided Process Planning (CAPP) in CIM Environment. (interneten is megtalálható).

2. Bányai Edit-Novák Péter (szerk.) 2011. Online üzlet és marketing. Budapest: Akadémiai Kiadó.3.    3. Marketline.hu: www.marketline.hu

4. http://kozgazdasz.lap.hu/ (Marketing csoport)