Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros,  Informatikai épület,                                                                                                                  Titkárság Fsz. 12. szoba. Tel:+3646-565111/14-13

Képgaléria

Ki olvas minket

We have 29 guests online

Termelési folyamatok modellezése

Tárgyjegyző: Dr. Bikfalvi Péter


GEIAK 210 , GEIAK612M

 

A rendszer fogalma, rendszertípusok, rendszerstruktúrák. A jel fogalma, jeltípusok. A modell fogalma, kapcsolata a valósággal. A modellezés céljai. Műszaki modell, matematikai modell, szimuláció. Az állapot fogalma, a folyamat fogalma. Irányítható, megfigyelhető rendszerek. Technológiai folyamatok típusai. Strukturált rendszermodellezés. Funkcionális rendszermodellezés. Objektum-orientált rendszermodellezés.

Jelmodellek, jelek matematikai leírása az idő, az operátor és a frekvenciatartományan. Folytonos lineáris rendszerek modellezése. Differenciálegyenletek, állapotegyenletek. Modellezés az operátor tartományban. Az átviteli függvény fogalma. Az átviteli függvény és az állapotegyenletek kapcsolata. Modellezés a frekvenciatartományban. A frekvenciafüggvény fogalma. Az átviteli függvény és a frekvenciafüggvény kapcsolata. Folytonos lineáris rendszerek modellezése a diszkrét időtartományban. Lineáris szabályozó rendszerek modellezése. Az optimális irányítás problematikája. Nemlineáris rendszerek modellezése. Számítógépes szimuláció a MATLAB-SIMULINK környezetben. A rendszeridentifikáció alapjai. 

Állapotban diszkrét folyamatok modellezése. Diszkrét gyártórendszerek típusai, modellezési lehetőségek. A diszkrét gyártási folyamat entitásai. A lineáris gépsor modellje. A Gantt diagram. A TAYLOR szimulátor. Diszkrét gyártási folyamatok modellezése Petri-hálóval. A kihasználtság és a várakozó sor fogalma. A várakozó sorok elméleti alapjai. A technológiai igényeltség fogalma. Ütemezési feladatok, célfüggvények. Az "n job ütemezése 1 munkahelyre", az "n job ütemezés 2 munkahelyre" és az "n job ütemezése m munkahelyre" feladatok és megoldási lehetőségeik. Ütemezés genetikus algoritmussal.

 

Nagyméretű, összetett rendszerek modellezésének lehetőségei: neurális háló, fuzzy logika, stb.