Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros,  Informatikai épület,                                                                                                                  Titkárság Fsz. 12. szoba. Tel:+3646-565111/14-13

Képgaléria

Ki olvas minket

We have 27 guests online

Számítógépes termeléstervezés és -irányítás

Tárgyjegyző: Dr. Bikfalvi Péter

GEIAK230b

A termelésirányítás alapfogalmai. A termelésirányítás tágabb és szűkebb értelmezése. Időhorizontok, legfontosabb funkciócsoportok. Történeti háttér, a teljes iparvállalat termelésirányítását célzó klasszikus termelésirányítási rendszerek kialakulása; technikai jellemzők, funkcionális-modul készlet.

A termelésirányítás elméleti, rendszerszemléletű megközelítése. A "termelési háromszög" modell. Szabályozáselméleti modellek létjogosultsága a termelésirányításban.

A termelésirányítási rendszer struktúrája. A funkcionális, időciklus-, hierarchikus és adatbázis struktúrák fogalmai, jellemzőik. A termelésirányítási rendszer helye és szerepe egy számítógéppel integrált gyártási (CIM) rendszerben.

A rugalmas gyártórendszer (FMS) fogalma. Osztályozási javaslatok. A rugalmasság értelmezése; flexibilitás-típusok. Rugalmas gyártórendszerek termelésprogramozási rendszerének felépítése, interfészei és működése off-line illetve on-line irányítási környezetű FMS esetén.

Matematikai modellek és módszerek alkalmazása a termelésirányításban. Az egzakt és heurisztikus módszerek jellemzői, kombinálási lehetőségek. Néhány jellemző termelési forma matematikai modellje és megoldási lehetőségei.

Modern számítógépes termelésirányítási rendszerek. Gyakorlati bemutatók és alkalmazási feladatok bemutatása a Kybernos és az infor:COM számítógépes vállalatirányító rendszerekkel.

Ajánlott irodalom:
Tóth Tibor: Tervezési elvek, modellek és módszerek a számítógéppel integrált gyártásban. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2006
Tóth Tibor: Termelési rendszerek és folyamatok. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2004
 

Infor:com

 

Kybernos

 

Hefop előadás anyagok: