Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros,  Informatikai épület,                                                                                                                  Titkárság Fsz. 12. szoba. Tel:+3646-565111/14-13

Képgaléria

Ki olvas minket

We have 15 guests online

Termelésinformatika alapjai

Tárgyjegyző: Dr. Kulcsár Gyula


Tantárgy neve:
A termelésinformatika alapjai

Tantárgy kódja: GEIAK150B

Tárgyfelelős tanszék/intézet:
Alkalmazott Informatikai Tanszék

Javasolt félév: 4.

Előfeltételek: GEIAK100B vagy GTGVG601BGI

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+2

Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás+vizsga

Kreditpont: 5

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a termelésinformatika fogalomkörét és a kapcsolódó szakterületek fontosabb alapfogalmait, elveit, modelljeit és módszereit, különös tekintettel a termeléstervezés és –irányítás valamint a technológiai folyamattervezés feladataira.

Tantárgy tematikus leírása:

Rendszertechnikai alapfogalmak. Az iparvállalat, mint bonyolult rendszer. Az iparvállalat rendszertechnikai és funkcionális modellje. A termelés és a gyártás fogalma, kapcsolataik. A termeléstervezés és -irányítás szűkebb és tágabb értelmezése. Gyártórendszerek belső hierarchiája. Diszkrét technológiai folyamatok tervezésének alapjai. A műveleti sorrendtervezés, művelettervezés és műveletelem-tervezés jellegzetes feladatai. A technológiai tervezés és a tudásreprezentáció módszerei. Technológiai gráfok és alkalmazásaik. Csoporttechnológia. Méret- és tűrésláncok. Megmunkálási módok. Ütemezési feladatok.

Félévközi számonkérés módja:  Zárthelyi dolgozat

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

-         Kulcsár Gyula: A termelésinformatika alapjai. Oktatási segédletek: előadásvázlatok és gyakorlati jegyzetek. http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~kulcsar

-         Tóth Tibor: Termelési rendszerek és folyamatok. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2004.

-         Tóth Tibor: Tervezési elvek, modellek és módszerek a számítógéppel integrált gyártásban. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2006.

-         Michael L. Pinedo: Planning and Scheduling in Manufacturing and Services. Springer, (2nd ed.), 2009.

-         Peter Brucker: Scheduling Algorithms. Springer, 2007.