Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros,  Informatikai épület,                                                                                                                  Titkárság Fsz. 12. szoba. Tel:+3646-565111/14-13

Képgaléria

Ki olvas minket

We have 34 guests online

Számítógépes vállalatirányítás és tervezés

Tárgyjegyző: Dr. Bikfalvi Péter

GEIAK 220B

 

Tárgynév:

Számítógépes vállalatirányítás és -tervezés

Rövid név:

Szgvállir

Kód:

GEIAK220B

Angol név:

Enterprise Resources Planning and Control

Tanszék:

Alkalmazott Informatikai Tanszék

Tárgyfelelős:

Dr. Tóth Tibor tanszékvezető egyetemi tanár, tel: (46) 565-132, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Előtanulmányok:

Az első öt szemeszter sikeres lezárása

Kódja:

 

Kredit:

5

Követelmény:

Aláírás + kollokvium

Heti óraszámok

Előadás:

3

Gyakorlat:

2

Labor:

0

Oktatási cél:

A tárgy célja az iparvállalatok (elsősorban a gép- és berendezésgyártó vállalatok) jellegzetes modelljeinek (kibernetikai rendszermodell, funkcionális modell, valamint néhány általános célú, modern számító-gépes modell (pl. CIM-OSA)) megismertetése, a vállalatirányításban, illetve a tervezésben és a fejlesztésben használható absztrahálható és gyakorlati összefüggések feltárása. Specifikus cél a vállalat fogalom általánosítása útján nyert új vállalati konstrukciók (pl. virtuális vállalat, fraktál vállalat, digitális vállalat) bemutatása esettanulmányokon keresztül.

Tárgy tartalom:

A vállalatirányítás és -tervezés témakörében használatos rendszertechnikai alapfogalmak áttekintése: rendszer (funkció, struktúra, hierarchia, input-output kapcsolatok, jellegzetes tulajdonságok, erőforrások, irányítás), folyamat, modell, optimalizálás és heurisztikus módszerek. Az iparvállalat kibernetikai rendszer-modellje. A termelés főfolyamata és a számítógépes termelésirányítási rendszer (TIR) egy általános elvi modellje. Termeléstervezés és kivitelezés. A vállalat funkcionális-modellje. Jellegzetes gépipari vállalat funkcionális modelljeinek sajátosságai. Általános rendeltetésű vállalati modellek: a CIM-OSA modell. A vállalat-fogalom általánosítása. A virtuális vállalat és a fraktál vállalat. Modern számítógépes vállalatirányítási rendszerek informatikai infrasruktúrájával kapcsolatos követelmények. Az irányítás informatikai és telekommunikációs háttere; számítógépi hálózatok. A vállalati adatbázisok típusai. Az adatbázis-rendszerek összetevői. Adattárház (Data Warehouse = DW) és adatbányászat (Data Mining = DM). A digitális vállalat. Eset-tanulmányok a modern számítógépes vállalatirányítás köréből: a nemzetközi forgalomban hozzáférhető legnagyobb teljesítőképességű vállalatirányítási (ERP) rendszerek áttekintése.

Irodalom:

1.      Berson, A.: Client/server Architectures, McGraw Hill, 1993.

2.      Poe, V.: Building a Data Warehouse for Decision Support, Prentice Hall, 1996.

3.      Mayer, M., Baber, R.: Computers Today and Tomorrow, Que, 1998.

4.      Lengyel, V.: Az Internet világa, ComputerBooks, 1997.

5.      Hetyei József (szerk.): ERP rendszerek Magyarországon a 21. században, ComputerBooks, 2004.

                 

 

 

Mintatantervi elhelyezkedés szakok szerint

Szak

Szakirány/sáv

Tantervi modul-tantervi kód

Mintatantervi félév

Választhatóság

Gépészmérnöki (BSc) alapszak

Logisztikai és termelésirányítási szakirány

 

6.

Szakirányon kötelező


 

 

Infor:com

 

Kybernos

 

Hefop előadás anyagok:

 

ERP történet

ERP.pdf

 

Számítógépes vállalatirányítás

Számítógépes vállalatirányítás.pdf