Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros,  Informatikai épület,                                                                                                                  Titkárság Fsz. 12. szoba. Tel:+3646-565111/14-13

Képgaléria

Ki olvas minket

We have 47 guests online

Bejelentkezés 

 

 

Tantárgy neve: Termelési rendszerek és folyamatok

Előadó: Dr. Dadvandipour Samad PhD

egyetemi docens

Tantárgy kódja:

GEIAK401 (Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola)

Tárgyfelelős tanszék/intézet: Informatikai Intézet Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

Javasolt félév: 1., 2. félév

Előfeltételek: PhD-képzésben való részvétel

Óraszám/hét (ea+gyak): 2 ea.

Számonkérés módja (a/gy/v): v

Kreditpont: 5

Tagozat: nappali/levelező

Tantárgy feladata és célja: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a termelési rendszerek alap-leírását. Mivel a készlet központi szerepet játszik a termelési rendszer működésében, szükséges az alapkészletek áttekintése. Választ keresünk arra a kérdésre is, hogy az alapkészletek milyen kapcsolatban állnak a termelési rendszerrel. A hallgatók betekintést nyernek a különböző termelési folyamatrendszerek tervezésébe és a tesztelési folyamatokba is, így könnyebben tudják vizualizálni és elemezni egy termelési folyamatrendszer aspektusait. Megtanulják, hogy mit jelent a hozzáadott-érték-folyamat, a tevékenység-elemzés és egy szervezeten belüli termelési folyamat.

 

Tantárgy tematikus leírása: A hallgatók egy szervezeten belüli termelési folyamat elemzése során – az alábbi megállapítások részletes tárgyalásával – megismerik a termelési rendszer fogalmát:

-          a piac meghatározza a termék árát,

-          a könyvelők kiszámítják a nagykereskedők és a munkavállalók díjazását,

-          a Humán Erőforrás Osztály felveszi a munkavállalókat a termék előállításához,

-          a mérnököknek szükségük van a termelés-tervezésre, meghatározzák az anyagokat és a komponenseket,

-          az eladáshoz-vásárláshoz szükség van nagykereskedőkre (szükséges anyagok és komponensek),

-          az anyagok és a komponensek megérkezése,

-          termelés,

-          meghatározott ideig tárolják a raktárakban a szükséges anyagokat és komponenseket.

 

Összefoglalva a termelési rendszer azt jelenti, hogy az erőforrások és a procedúrák konvertálják a nyersanyagot a végtermékbe, majd a termék a vevő (fogyasztó) kezébe kerül. A termék előállítása és szállítása egy gyár központi tevékenysége: a termelési funkcióknak akkor van értékük, ha tudják növelni a profitálási képességet.

 

Amennyiben a fent megfogalmazott célokat szeretnénk elérni, a hallgatókkal meg kell ismertetni az alábbi fontos tudnivalókat is:

-          a termelés céljai,

-          a termeléstervezés aktivitásainak hierarchiája,

-          a rendszer komponensei és hierarchiája,

-          a termelési aktivitás és az információ-áramlás,

-          a termelési rendszerek típusai,

-          időciklus,

-          a termék áramlásának irányítása,

-          a készlet szerepe,

-          a készlet típusai,

-          a termelési folyamat során felmerült különböző költségek,

-          a termelési rendszerek tanulmányozása modellek alapján,

-          rendszerek és modellek.

 

Az elméleti ismereteket egy társaság (olajtársaság) értéktáblázatának gyakorlati elemzésével támasztom alá.

 

Félévközi számonkérés módja: -

Kötelező irodalom:

  1. Gábor András és munkatársai (2007). Üzleti informatika. Budapest: Aula.
  2. Az órai anyag alapos ismerete
  3. The European e-Business Report 2008 6 th Synthesis Report of the Sectoral e-Business Watch Executive Summary .
  4. http://ec.europa.eu/enterprise/archives/e-business-watch/key_reports/documents/EBR08_ExecSum_EN.pdf
  5. Tóth Tibor 2006. Tervezési elvek, modellek és módszerek a számítógéppel integrált gyártásban. Miskolc: Egyetemi Kiadó.

 

Ajánlott irodalom:

  1. Li, Jingshan; Semyon, M. Meerkov 2009. Production Systems Engineering. Springer.
  2. Bányai Edit-Novák Péter (szerk.) 2011. Online üzlet és marketing. Budapest: Akadémiai Kiadó.
  3. Marketline.hu: www.marketline.hu
  4. http://kozgazdasz.lap.hu/ (Marketing csoport)