Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros,  Informatikai épület,                                                                                                                  Titkárság Fsz. 12. szoba. Tel:+3646-565111/14-13

Képgaléria

Ki olvas minket

We have 4 guests online

Bejelentkezés 

 

 

 

Tantárgy neve: Termelési folyamatok modellezése

 

Tantárgy neptun kódja:

GEIAK611M (logisztikai menedzsment)

GEIAK611ML (logisztikai menedzsment)

Tárgyfelelős intézet: GTK

Tantárgyelem:

Tárgyfelelős: Dr. Dadvandipour Samad PhD egyetemi docens

Javasolt félév: MSc, 1., 2. félév

Előfeltétel: -

Óraszám/hét (ea+gy): 2 ea.+2 gyak.

Számonkérés módja (a/gy/k/b): a/k

Kreditpont: 5

Tagozat: Nappali/Levelező

Tantárgy feladata és célja: A tantárgy feladata és célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a szimuláció- és a modellezés-elmélet legfontosabb ismereteit, valamint a szimuláció és a modellezés kölcsönhatásából létrejött legfontosabb tudnivalókat – figyelembe véve a rendszeren belül (üzleti, termelési, szolgáltatási, készlet- és kommunikációs rendszerek) kialakult modellek típusait.

 

Tantárgy tematikus leírása:

A Termelési folyamatok modellezése című tantárgy három fő részből áll:

1.Szimuláció-elméleti ismeretek,

2.Modellezés-elméleti tudnivalók és

3.A szimuláció és a modellezés összekapcsolódásából létrejött ismeretek.

 

Részletesebben:

1. A szimuláció-elmélet keretén belül a hallgatók megismerik a szimuláció-elmélet legfontosabb alapfogalmait (többek között a szimuláció fogalmát, a rendszer fogalmát, a rendszeren belüli irreleváns elemeket, az entitásokat, a rendszert alkotó komponenseket stb.). Mindezen ismereteket példákkal támasztom alá az üzleti, a szolgáltatási szektorból, valamint a kommunikációs, a készlet és a termelési rendszerek területéről. A hallgatók megismerik a szimuláció típusait is.

 

2. A modellezés-elméleti ismereteken belül az alábbi tudnivalók a legfontosabbak: a modell mint fogalom, a modell használatának okai, a modellek típusai stb. Példákat mutatok be az üzleti és a szolgáltatási szféra területéről.

 

3. A szimuláció és a modellezés összekapcsolódásából létrejött ismeretek: gyakorlati alkalmazásuk bemutatása a tanszéken belül található és használható szoftverek vagy szimulátorok segítségével, a szimuláció modellezésének típusai, a különböző modellek szisztematikus összehasonlítása (pl. dinamikus, statikus, matematikai, determinisztikus, sztochasztikus modellezéssel). A hallgatók megismerik a szimuláció modellezésének egy rendszeren belüli lépéseit.

 

Félévközi számonkérés módja: zárthelyi dolgozat

 

Értékelése: A zárthelyi dolgozat az aláírás feltétele. Az elégséges szint: 50%.

Kötelező irodalom:

  1. Gábor András és munkatársai (2007). Üzleti informatika. Aula, Bp.
  2. Az órai anyag alapos ismerete
  3. The European e-Business Report 2008 6 th Synthesis Report of the Sectoral e-Business Watch             Executive Summary .
    http://ec.europa.eu/enterprise/archives/e-business watch/key_reports/documents/EBR08_ExecSum_EN.pdf

 

Ajánlott irodalom:

  1. Bányai Edit-Novák Péter (szerk.) (2011). Online üzlet és marketing. Akadémiai, Bp.
  2. Marketline.hu: www.marketline.hu
  3. http://kozgazdasz.lap.hu/ (Marketing csoport)