Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros,  Informatikai épület,                                                                                                                  Titkárság Fsz. 12. szoba. Tel:+3646-565111/14-13

Képgaléria

Ki olvas minket

We have 33 guests online

Virtuális vállalat

 Tárgyjegyző: Dr. Klucsár Gyula

 

Tantárgy neve:

Virtuális vállalat

Tantárgy kódja: GEIAK180B, GEIAK181B

Tárgyfelelős tanszék/intézet:
Alkalmazott Informatikai Tanszék

Javasolt félév: 7.

Előfeltételek: GEIAK170B

Óraszám/hét (ea+gyak): 2+2

Számonkérés módja (a/gy/v): aláírás+vizsga

Kreditpont: 5

Tagozat: nappali

Tantárgy feladata és célja:

A virtuális vállalatok fontosabb tervezési és irányítási feladatainak modellezéséhez és megoldásához szükséges tiszta fogalomrendszer kialakítása. Integrált informatikai infrastruktúrák és szolgáltatások bemutatása. Szintetizáló készség fejlesztése, önálló véleményalkotás, tervezés és feladatmegoldás elősegítése.

Tantárgy tematikus leírása:

A virtuális vállalat (Virtual Enterprise, VE) fogalma és létrejöttének körülményei. A globalizált piaci környezet és az Internet kitüntetett szerepe a VE kialakulásában. A VE jellegzetes életciklusai. A VE elvi és módszertani alapjai. Menedzsment paradigmák. Holonikus rendszer. Párhuzamos tervezés (Concurrent Engineering, CE). VE rendszerek funkciói, üzemeltetése. A VE működtetéséhez szükséges integrált informatikai infrastruktúra. Távoli alrendszerek informatikai támogatása. Réteg-alapú és ágens-alapú VE keretrendszerek. A VE termeléstervezési, –irányítási és logisztikai feladatai. A termelési háromszög modell kiterjesztése VE esetére. Beszállítói rendszerek logisztikája, a virtuális logisztikai központ szerepe. Hozzárendelési, szállítási, projektütemezési feladatok megoldása VE környezetben. VE  partnerválasztási feladat modellezése.

Félévközi számonkérés módja: Zárthelyi dolgozat

Kötelező és javasolt irodalom jegyzéke:

-         Kulcsár Gyula: Virtuális vállalat. Oktatási segédletek: előadásvázlatok és gyakorlati jegyzetek.
http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~kulcsar

-         Kulcsár Gyula: Optimalizálási feladatok a termelés tervezésében és irányításában. Elektronikus oktatási segédlet. http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~kulcsar

-         Bikfalvi Péter, Dudás László, Hornyák Olivér, Kulcsár Gyula, Nehéz Károly, Tóth Tibor: Logisztikai informatika, Elektronikus tankönyv, 2011. http://miskolc.infotec.hu/data/miskolc/lm_data/lm_1212/flipbook1_1314688215/index_blue.html

-         Bodnár Pál: Vállalati informatika. Perfect, 2008.

-         Heiko Meyer, Franz Fuchs, Klaus Thiel: Manufacturing Execution Systems (MES): Optimal Design, Planning, and Deployment. McGraw-Hill Professional, 2009.

-         Michael L. Pinedo: Planning and Scheduling in Manufacturing and Services. Springer, (2nd ed.), 2009.

-         F. B. Vernadat: Enterprise Modeling and Integration: Principles and Applications. Springer, 1996.