Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

3515, Miskolc, Miskolc-Egyetemváros,  Informatikai épület,                                                                                                                  Titkárság Fsz. 12. szoba. Tel:+3646-565111/14-13

 

Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

L15 - Laborhasználati szabályzat

 

A laborokban található berendezéseket, eszközöket csak a Labor használati szabályzatot elfogadó személyek használhatják. A szabályzat elfogadásáról írásban kell nyilatkozni. A laborokban elhelyezett számítógépek, számítógépre telepített szoftverek, hálózati eszközök, bútorok, oktatási segédeszközök és egyéb berendezési tárgyak az Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék leltárában vannak, amelyek elsősorban oktatási és kutatási célt szolgálnak, amelyeket más célra felhasználni nem szabad. A laborok csak az Egyetemmel kapcsolatos tevékenységekre használhatók, az Egyetem szabályzataiban rögzített rendelkezéseinek megfelelően. A labort csak tanszékvezetői, vagy laborfelelősi engedéllyel, illetve egyedi engedéllyel lehet használni.

 

Laborfelelős: Dr. Hornyák Olivér egyetemi docens, Huszák Péter tanszéki mérnök.

A labor csak rendeltetésének megfelelő célra használható. A laborban hallgatók csak tanári jelenlét mellett tartózkodhatnak. A hallgatók a hallgatói számítógépeket használhatják csak, egyéb informatikai infrastruktúrához nem nyúlhatnak. A berendezések épségére ügyelni kell, azok esetleges meghibásodását az oktató tanárnak jelezni kell! A számítógépekre engedély nélkül alkalmazások letöltése, installálása tilos.

 

Tilos a helyiségekben enni! Italt fogyasztani csak a számítógépektől kellő távolságra (2 m) eső helyeken lehet. Élelmiszereket, italokat és más, nem az órához tartozó eszközöket, tárgyakat csak  táskában szabad tárolni.

 

Őrizzük meg a labor rendjét, tisztaságát! Tilos minden szeméttel járó tevékenységet folytatni, valamint az ilyen tevékenységet eltűrni! A számítógép laborokban csak a számítógépes tanulásra alkalmas állapotban szabad tartózkodni.

Tilos a laborokban a mások testi épségét veszélyeztető és balesetveszélyt teremtő tevékenységeket folytatni. A laborokban csak az oktatással, tanulással összefüggő tevékenységek végezhetőek. Minden balesetet, felfedezett balesetveszélyt, vagy hiányosságot haladéktalanul jelezni kell a jelenlévő  oktatónak. Egyedi engedéllyel, oktatói felügyelet nélkül dolgozó hallgatóknál a laborfelelőst kell közvetlenül értesíteni.

Az egyedi engedéllyel rendelkezők az engedélyben megadott időpontokban is használhatják a laborokat.

 

Vészhelyzeti rendelkezések:

 

  • A laborokban az ajtó mellett lévő piros nyomógomb a veszélyhelyzetben történő feszültségmentesítésre szolgál (a mennyezeti világítás és az ajtó melletti u.n. takarítódugalj kivételével).
  • Tűz vagy egyéb vészhelyzetben a zöld vésznyitó doboz ablakának benyomásával a beléptető rendszer mágneszárja oldható, de áramszünet esetén ez automatikusan megtörténik (a kulccsal történő zárást ez nem oldja!).
  • Az Informatikai Épületben lévő minden 230V/400V-os dugaszolóaljzat zárlat és érintésvédelmi relével védett. Ezen eszközök átalakítása megbontása hallgatók számára nem megengedett, erről külön engedély sem adható ki. 
  • Az elosztószekrény nyitására csak a kijelölt szakember jogosult;

 

Fegyelmi ügyek:

A Miskolci Egyetem és ezen belül az Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék a szabályok be nem tartója ellen fenntartja a jogot eljárni,  a  laborok használatát időlegesen vagy véglegesen megvonni és az okozott kárt megtéríttetni. Az Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék jogosult a labor használati rend megsértői ellen a következő lépéseket meghozni:

  • Tanszékvezetői szóbeli figyelmeztetés
  • Tanszékvezetői írásbeli figyelmeztetés
  • Laborhasználati jog megvonása
  • A vétség jelentése a fenntartó és ellenőrző hatóságok felé

 

 2016. szeptember 01.

Dr. Dudás László

tanszékvezető