Általános követelmények

Architektúra

A feladatok tipikusan olyan alkalmazások példái, ahol egy cég, vagy szervezet ügyfeleinek és eszközeinek közös nyilvántartását kell megoldani. Az elkészült szoftver JBoss EAP vagy JBoss Wildfly alkalmazás legyen JSF (Primefaces keretrendszer felhasználásával):

  • Adatbázis: JDBC alapú relációs adatbázis, lehet MySQL, de lehet a JBoss beépített Hypersonic adatbázis kezelője

Az alkalmazottaknak nem szükséges azonosítani magukat az adatbázis elérésénél, és minden alkalmazott ugyan olyan felhasználói jogokkal rendelkezik.

Eszközök

A fejlesztés során a tantárgy keretei között megismert eszközöket lehet felhasználni:

Feladat leadása

A feladatot a félév végén kell leadni, személyesen bemutatva. Lehet saját laptopon is vagy a labor gépein. Email-ben elküldött megoldásokat nem fogadunk el.

Határidők
  • Az utolsó tanítási héttel bezárólag minden gyakorlaton.
  • Levelező oktatás esetén a konzultációkon.

Feladatok

1. Videó kölcsönző nyilvántartó rendszer

Általános leírás

Egy elképzelt videó kölcsönző nyilvántartását végző szoftver előállítása a cél. A tékában videó kazettákat és DVD-ket lehet kölcsönözni regisztrált felhasználóknak. Az alkalmazást a téka vezetője használja, hogy regisztrálja, és ellenőrizze az ügyfelek kölcsönzéseit. Az alkalmazásnak nem célja a kölcsönzési és késedelmi díjak kimutatása.

Felhasználási esetek

Ügyfelek nyilvántartása

A rendszer nyilvántartja a téka kölcsönzőit (ügyfelek). Új ügyfelek felvételénél a rendszer bekéri a nevet, telefonszámot, személyigazolvány számot, lakcímet. A regisztrálás után a rendszer egyedi azonosítóval látja el az ügyfeleket. A felvett ügyfelek listájában lehet keresni név, személyigazolvány szám, azonosító alapján. Az ügyfelek adatait lehet módosítani, vagy az ügyfelet törölni. A törlés csak státuszváltással jár, nem fizikai törléssel.

DVD-k, kazetták nyilvántartása

A rendszer nyilvántartja a kazetták és DVD- adatait: cím, beszerzés dátuma, sorszám, státusz (szabad, kikölcsönzött, selejtezett).

Kölcsönzés

Amikor egy ügyfél kölcsönözni szeretne szükség van az azonosító adataira, illetve egy vagy több kazetta/DVD azonosítójára (feltételezve, hogy a polcon megtalálta azokat). A rendszerben először a felhasználót kell kikeresni. Az adatlapon meg lehet nézni, hogy van-e már kikölcsönözve neki valami. Utána egyenként lehet hozzárendelni a kikeresett kazettát/DVD-t.

DVD visszahozatala

Amikor valaki visszahoz kazettát/DVD-t, akkor azt azonosító alapján lehet felszabadítani. Az ügyintéző a sorszám alapján rákeres a kazettára, és az adatlapján visszaállíthatja szabad státuszúra, így megszűnik a kölcsönzés. Az adatlapnak tartalmaznia kell, hogy mikor kölcsönözték ki a kazettát, és ki volt az, amennyiben kikölcsönzött állapotban van.

Késések lekérdezése

A rendszer lehetőséget ad egy bizonyos idő után (pl 1 nap – konfiguráció) még mindig kikölcsönzött kazetták/DVD-k lekérdezésére. A listában szerepelnie kell a kazetta és a kölcsönző adatainak is, illetve a kikölcsönzés dátumának, és a számított késésnek is.

2. Könyvtári nyilvántartás

Általános leírás

A cél, egy képzeletbeli könyvtári kölcsönző-nyilvántartó szoftver tervezése és implementálása. A könyvtárban könyveket és multimédia anyagokat (cd, kazetta) lehet kölcsönözni, beiratkozott tagoknak. Az alkalmazást a könyvtár vezetője és dolgozói használják, hogy regisztrálják a ki és beiratkozásokat és ellenőrizzék a tagok kölcsönzéseit, listázzák azokat a tagokat, akik nem vitték vissza a kölcsönzött anyagokat időben.

Felhasználási esetek

Tagnyílvántartás

A rendszer nyílvántartja a könyvtár kölcsönzőit. Új tagok felvételénél a rendszer bekéri a nevet, telefonszámot, személyigazolvány számot, lakcímet. A regisztrálás után, a rendszer egyedi azonosítóval látja el a tagokat. A felvettek listájában lehet keresni név, személyigazolvány szám, azonosító alapján. A tagok adatait lehet módosítani vagy egy létező tagot törölni. A törlés csak státuszváltással jár, nem fizikai törléssel.

Készletnyílvántartás

A rendszer nyílvántartja a könyvek és multimédia anyagok adatait: pl. típus (cd, könyv, kotta), szerző, cím, beszerzés dátuma, sorszám, státusz (szabad, kikölcsönzött, selejtezett). Itt lehet az új könyveket nyílvántartásba venni. A könyvtár készletét lehet listázni, keresni cím, szerző szerint.

Kölcsönzés

Amikor egy tag kölcsönözni szeretne, szükség van az azonosító adataira, illetve egy kölcsönzendő könyv, cd azonosítójára. A rendszerben először a felhasználót kell kikeresni. Az adatlapon meg lehet nézni, hogy van-e már kölcsönözve neki valami. A kikölcsönzött tételek száma maximálva van. (pl 6)

Kölcsönzés befejezése

Amikor valaki visszahoz a könyvtári egységét, akkor azt azonosítója alapján lehet felszabadítani. Az ügyintéző a sorszám alapján rákeres az adott könyvre, cd-re és az adatlapján visszaállíthatja szabad státuszúra, így megszűnik a kölcsönzés. Az adatlapnak tartalmaznia kell, hogy mikor kölcsönözték ki, és ki volt az, amennyiben kikölcsönzött állapotban van.

Késések lekérdezése

A rendszer lehetőséget ad egy bizonyos idő után (pl 30 nap – konfigurálható) még mindig kikölcsönzött könyvek lekérdezésére. A listában szerepelnie kell a tételeknek és a kölcsönző adatainak is, illetve a kikölcsönzés dátumának, és a számított késésnek is.

3. Banki számlavezetés

Általános leírás

A feladat célja, egy leegyszerűsített banki számlavezető rendszer elkészítése. A program felhasználói alapvetően a banki ügyintézők, akik az ügyfelek számláit megnyitják, lezárják, azokon tranzakciókat végeznek. Különböző pénznemeket nem kell kezelnie a rendszernek. Feltételezzük, hogy csak forint számlákat vezet a bank.

Felhasználási esetek

Ügyfelek nyilvántartása

Az ügyintézőnek lehetősége van új ügyfeleket létrehozni, meglévő ügyfeleit módosítani, esetleg törölni. A létrehozásnál a következő adatokat kell bekérni: név, lakcím, telefonszám, személyigazolvány szám. A rendszer automatikusan generál egy 6 jegyű ügyfélszámot a létrehozott ügyfélhez. Módosítás esetén az ügyintézőnek lehetősége van több szempont alapján keresni az ügyfélre (ügyfélszám, szig. szám, név). Amennyiben több ügyfelet talál a rendszer listából választhat az ügyintéző melyikkel akar dolgozni. Az ügyfél szám kivételével minden adat módosítható. A törlés nem fizikai törléssel jár, hanem csak státusz módosítással. A töröl státuszú ügyfeleket le lehet kérdezni, de módosítani már a továbbiakban nem lehet.

Számlakezelés

Az aktív ügyfelekhez lehet számla számokat nyitni. A számlaszám nyitáskor a rendszer legenerálja a számlaszámot, ami formátuma: <ügyfélkód>+<4 jegyű sequence>. A 4 jegyű sequencenek egyedinek kell lennie egy ügyfélre nézve. Nyitáskor meg lehet adni a számla kezdő egyenlegét, ami kezdeti befizetésként jelenik meg. A számlaszámoknak egyik jellemzője az egyenlegük, hogy éppen mekkora összeg van rajta. Másik, hogy minden az egyenlegben történt módosításról egy adatbázis bejegyzés születik, amin végig lehet követni a számlát érintő tranzakciókat. Egy tranzakcióról tudnia kell a rendszernek, hogy: melyik számlán történt, mekkora összegben (előjellel), egy tetszőleges leírás, dátum, illetve a másik számla, ahonnan a pénzjött, amennyiben volt ilyen. A rendszernek lehetőséget kell adnia, hogy egy ügyfélnek a számláit kilistázza a hozzátartozó egyenlegekkel együtt. A számlákat le lehet zárni (státusz váltás). Ebben az esetben az egyenleg pénztári ki fizetéssel egybekötve lenullázódik. A számlák egyenlege nem mehet negatívba. (Folyószámlahitel nincs.)

Átutalások

Ezen a funkción keresztül az ügyintéző kijelölhet két számlaszámot, amit a banknál vezetnek, és nincs lezárva (forrás illetve cél számlát), és meghatározhatja az átutalás összegét, és egy megjegyzést fűzhet az átutaláshoz. A rendszer az adott összeget azonnal átvezeti, amennyiben a megfelelő egyenleg rendelkezésre áll a célszámlán.

Pénztri befizetés

Ezen a funkción keresztül lehet növelni a számla egyenlegét tetszőleges összeggel.

Pénztári kifizetés

Itt a számlán rendelkezésre álló pénzt lehet kivenni, ezzel csökkentve a rendelkezésre álló egyenleget. Több pénzt nem lehet kivenni, mint amennyi a számlán van.

Jelentések

Itt lehetőség van számlán történt tranzakciók lekérdezésére. Az ügyintéző szűrhet számlaszámra, összegre, illetve dátum tartományra is.

4. Autókölcsönző nyilvántartás

Általános leírás

A cél, egy képzeletbeli autókölcsönzők munkáját segítő szoftver tervezése és implementálása. A kölcsönzőben 4 kerekű és vizi járműveket lehet kölcsönözni. Az alkalmazást a kölcsönző vezetője és dolgozói használják a kölcsönzések menedzselésére, a kölcsönzési díj kiszámítására, az esetleges sérülések regisztrálására.

Felhasználási esetek

Ügyfelek nyílvántartása

Csak az kölcsönözhet, akit a rendszerben nyílvántartásba vettek. Név, cím, igazolványszám, telefon, stb megadása kötelező.

Készletnyílvántartás

A rendszer nyílvántartja a kölönböző járművek adatait: pl. típus, gyártó, rendszám, alvázszám, beszerzés dátuma, sorszám, kölcsönzési díj, futott km díj, státusz (szabad, kikölcsönzött, selejtezett). Itt lehet az új járműveket nyílvántartásba venni. A kölcsönző járműveit lehet listázni, keresni típus, rendszám szerint. Meg lehet tekinteni melyik járművet kölcsönözték ki éppen és melyik szabad.

Kölcsönzés

A kölcsönzéshez szükséges egy ügyfél létrehozása. A kölcsönzéskor egy adott ügyfélhez rendeljük a kölcsönzött jármű azonosítóját. Egy ügyfél több járművet is kölcsönözhet egyszerre. (pl. ha az ügyfél egy cég)

Kölcsönzés befejezése

A kölcsönvett járművet visszahozzák. A kölcsönzési díj kiszámítása ilyenkor történik. A díj, napi alapon kerül meghatározásra, ehhez hozzáadódik a futott kilométerdíj. Ha az autó sérülten érkezik vissza, akkor a kölcsönzési díj egy előre megadott összeggel nő. (mivel a többi kárt a biztosító fizeti)

5. Lakóközösségi könyvelés

Általános leírás

A program célja, hogy megkönnyítse a ház befizetéseit nyilvántartó könyvelő munkáját, illetve hogy személyre szabott jelentéseket tudjon produkálni a lakók számára esetleges számla reklamációk esetén.

Felhasználási esetek

Lakások nyilvántartása

A szoftvernek képesnek kell nyilvántartani több lakás adatait: lakás száma (emelet, ajtó), alapterület (négyzetméterben), légtér (légköbméterben). Alapfeltételezés legyen, hogy egy négyemeletes bérház nyilvántartását könyvelik a programmal.

Lakók nyílvántartása

A rendszer a lakók számára számlát vezet, ahol a befizetéseket és költségeket nyilvántartja. A számlát akkor hozza létre, amikor a lakó beköltözik a lakásba. Lakót törölni a nyilvántartásból nem lehet, még ha el is költözik, hisz tartozásait azután is nyilván kell tartani. Lakó létrehozása a „költözés” funkción keresztül lehet. Itt kiválasztva a lakást, megadva az új lakó nevét, és induló egyenlegét (ami átvállalt tartozásból származhat), a lakó bekerül a nyilvántartásba.

Egyéni befizetések

A rendszerben lehetőség van egyéni befizetések nyilvántartására. Bármely lakó fizethet be tetszőleges összeget. A program nyilvántartja a befizetések idejét, és összegét, illetve a lakó számláján az egyenleget (aktuális tartozások a ház felé).

Költségek elosztása

A szoftvernek alapvetően két lehetőséget kell biztosítani a költségek nyilvántartására: négyzetméter árak felszorzása: pl közös költség kiszámítása, ahol egy négyzetméterre vonatkoztatott díjat kell a lakók számlájára beterhelni. összköltség leosztása: egy nagy összegű díj (pl lépcsőház felújítás) leosztása arányosan az alapterületek szerint. Költséget csak aktív lakóra lehet leosztani. Kiköltözött lakókra csak befizetéseket lehet felvinni. A rendszer nyilvántartja a költség keletkezésének idejét, illetve egy leírást, ami a költség okát jelöli. Ez utóbbit a felhasználó írja be a költség definiálásakor. A rendszernek a költségek véglegesítése előtt mutatnia kell egy listát, hogy felhasználó átnézhesse a kiszámított díjakat, illetve az összes elszámolt díjat abban a tranzakcióban.

Jelentések

A rendszer képesnek kell lennie készíteni kimutatást egy adott lakóra, és időszakra vonatkozólag, aminek tartalmaznia kell:

  • időszak elején fenn álló tartozások
  • időszak alatt befutó tranzakciók leírása, összege, és dátuma
  • időszak végén fenn álló tartozás.

Ezenkívül egy másik kimutatás keretében képesnek kell lennie mutatni egy összesítő listát minden lakóra nézve, de csak egy adott időszakon belül (pl összes lakó az elmúlt egy évben):

  • lakónként: nyitó egyenleg, befizetések összege, elszámolt költségek összege, záró egyenleg
  • illetve egy összesítő sor formájában: a ház nyitó egyenlege az időszak elején, összes befizetés, összes költség, és záró egyenleg.

6. Pizza rendelések

Általános leírás

A cél, egy telefonos pizzarendelő szolgáltatás informatikai hátterének tervezése és megvalósítása. A rendelések telefonon érkeznek. Az 5000 ft-nál (konfigurálható) többet rendelő ügyfelek automatikusan kedvezményt kapnak.

Felhasználási esetek

Rendelés

Csak az rendelhet pizzát, akit a rendszerben nyílvántartásba vettek. Információk: név, cím, telefon, stb megadása. A regisztrált felhasználók rendelhetnek pizzát és egyéb ételeket. A rendelés végén az diszpécser meadja, hogy mennyi lesz a fizetendő összeg és mennyi idő múlva tudják teljesíteni a rendelést. Ezt az alapján számolja ki, hogy minden pizza 20 percig (konfigurálható) sül, és a pizzéria rendelkezik 5 (konfigurálható számú) sütővel. Azaz 5 pizzát lehet egyszerre sütni. A kiszállítás átlagos ideje 20 perc. Így a minimum kiszállítási idő 40 perc. Ha jelenleg 5 pizza sül és a legelső 5 perc múlva készül el, akkor 5+20+20 = 45 percet kell mondani a vevőnek. Ha a vevő sokallja ezt az időt a megrendelést lehet törölni.

Étlap menedzselés

Itt lehet az egyes pizza és étel típusokat bevinni a rendszerbe. Lehetséges attributumok: ár, méret, leírás, sütési/elkészítési idő.

Sütőmenedzsment

Ez a funkció felelős a sütő és a konyha foglaltsági állapotának vizsgálatára: meg lehet tekinteni az egyes sütők állapotát. (süt/nem süt) Egyszerűsítésképpen a konyhában egyszerre 3 étel készíthető. A szakácsokat nem adminisztráljuk.

7. Orvosi törzsadat kezelés

Általános leírás

A cél, egy olyan szoftver tervezése és megvalósítása, amely képes segítséget nyújtani egy háziorvosi praxis beteg adminisztrációjához: betegek nyílvántartása, vizitek adminisztrációja, szűrővizsgálatokra való kiértesítés adminisztrációja.

Felhasználási esetek

Betegek nyílvántartása

A háziorvos betegeit regisztrálni kell a programban. A tárolandó információk: név, szül. dátum, taj szám, kórtörténet: felírt gyógyszerek és kezelések listája.

Vizit menedzselése

A beteg megjelenik az orvosnál a TAJ kártyájával. A program listázza a kórtörénetet. Az orvosnak lehetősége van egy új mezőbe beírni a diagnózist és a felirt gyógyszerek és kezelések listáját. Az orvos, a beteg által hozott leleteket is mentheti a rendszerrel.

Szűrőviszgálatok

Megadott feltételek alapján a rendszer listát készít azokról a páciensekről, akiknek szűrőviszgálatokon kell résztvenniük. Pl. évente 1-szer tüdőszűrő vizsgálat a 18 évesnél idősebbeknek, nemtől függetlenül. 2 évente prosztata viszgálat a 35 évesnél idősebb férfiaknak (nem röhög!). 3 évente mammográfiai vizsgálat a 45 évesnél idősebb nőknek. 5 évente általános vizsgálat mindenkinek. A lista alapján az asszisztensek levelet küldenek az érintetteknek (ezt a részt nem kell implementálni.

8. Oktatási nyilvántartó rendszer

Általános leírás

Minden hallgató szidta már a NEPTUN rendszer megalkotóit, ezért ebben a feladatban meg kell mutatni, hogy mennyivel jobb rendszer alapjainak megtervezésére és megvalósítására vagyunk képesek. A rendszer alapadatai: oktatók, hallgatók, tantárgyak és ezek kurzusai. A tervezendő rendszert csak adminisztrátorok használhatják az egyes hallgatók és oktatók nem. A hallgatókat és tárgyakat is az adminisztrátorok adják a rendszerbe, és a hallgató-tárgy összerendelést is ők végzik.

Felhasználási esetek

Oktatók/hallgatók menedzselése, listázása

Oktatók és hallgatók hozzáadása a rendszerhez. Alapinformációk (ezek nem feltétlenül tábla oszlopok): Oktatók: Név, tanszék, oktatott tárgyak. Hallgatók: név, tankör, hallgatott tárgyak, érdemjegyek. A program listázza egy adott oktató: oktatott tárgyak listáját. Egy adott hallgató: felvett tantárgyak listája, érdemjegyekkel.

Új kurzus felvétele

Az oktatókhoz tantárgyak és a tantárgyakhoz kurzusok rendelhetőek. Természetesen törölhetőek is.

Tárgyak hallgatók összerendelése

Egy adott hallgató hozzárendelése egy kurzushoz. A rendszer figyelje, hogy nem vette e fel a hallgató az adott tárgyak korábban.

Érdemjegy menedzselés

Egy adott hallgató érdemjegyet kap egy adott tárgy, adott kurzusán.

Statisztikák kezelése

Egy adott tankör, tankörátlagának kiszámítása. Egy adott hallgató átlagának kiszámítása.

9. Raktárnyílvántartó rendszer

Általános leírás

A cél egy képzeletbeli üzem raktározási problémáinak számítógépes segítése. A cég egy szerelő üzem, amely a raktáron lévő alkatrészekből késztermékeket szerel. A szoftvert a gyártást vezető mérnök kezeli.

Felhasználási esetek

Raktár nyílvántartás

Raktári egységek felvétele, törlése. Információk: raktári szám, bevételezés ideje, hány darab van a raktárban az adott alkatrészből. Az alkatrészek feltöltését a db-szám növelésével elegendő megoldani.

Gyártmány menedzselés

Gyártmányok létrehozása, törlése. Egy gyártmány adott számú raktári egységekből áll. Pl ha a gyártmány egy kisautó, akkor kell hozzá 1 db motor, 1 db test, 4 db kerék, 12 db M6 os csavar stb. Az alkatrészek neveit a rendszer a raktári készletek alapján ajánlja fel. Egy új gyártmány nemcsak alap raktári készletekből állhat hanem más gyártmányokból is.

Megrendelés menedzslés

Az üzem megrendelést kap egy adott termékre. A megrendelő alapadatait le kell tárolni. Ha pl 10 db kisautó a megrendelés akkor 10db motor, 40 db kerék és 120 db csavar szükséges a raktáron. Ha a részegységekből nincs elegendő a raktáron, a szoftver jelzi és nem engedi a megrendelés létrehozását. A megrendelése listázására is van lehetőség.

10. Üzemirányító rendszer

Általános leírás

A kifejlesztendő alkalmazás alkalmas egy képzeletbeli üzem erőforrásainak menedzselésére. A rendszer alapvető objektumai: munkások, gépek, munkák, feladatok. Egy munka több feladatból áll (legalább 1). Egy feladatot csak 1 gépen lehet elvégezni. A gépek alaptipusai pl: CNC marógép, CNC eszterga, mérőgép. Pl. Az M1 munka három feladatot tartalmaz: marás (a marógépen végezhető feladat), esztergálás (az esztergán végezhető), mérés (a mérőgépen végezhető). A munkák a munkásokhoz rendelhetőek, feltéve ha szabadok éppen.

Felhasználási esetek

Munkások menedszelése

Munkások felvitele, listázása. Munkáshoz tartozó információ: név, szakképzettség, órabér, státusz (szabadságon, dolgozik, szabad). A szabad munkásokhoz lehet munkákat rendelni.

Gépek menedzselése

Új gépek megadása/törlése

Munkák menedzselése

Új munka létrehozása. A munkához feladatok rendelése/törlése. A feladatokhoz gépek rendelése/törlése.

Listázási funkciók

Szabad munkások, gépek megjelenítése. Egy adott gép foglaltságának %-os kiadása.

 
tanszek/oktatas/informatikai_rendszerek_epitese/feleves_feladat.txt · Last modified: 2018/05/02 22:31 by admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki