Pont-Pont példa

A JMS modul bekapcsolása a Wildfly alkalmazás szerverben. A JMS komponens, a standalone-full.xml konfigurációban szerepel, az alap konfiguráció (standalone.xml) nem tartalmazza. Az Jboss Dev. Studio “Launch configurations”-nál be kell állítani a ”–server-config=standalone-full.xml” és újraindítani a wildfly-t. A pirossal jelzett checkboxot is ki kell kapcsolni.

Az alkalmazásszerver újraindítása után, az admin felületen a Subsystems/Messaging/Queues Topics alatt létrehozhatjuk az üzenetsorokat:

Majd az alábbi kép alapján hozzunk létre egy üzenetsort a megadott néven és JNDI névvel:

Az üzenetsor már a java:/jms/queue/TaskQueue JNDI néven elérhető erőforrás. Hozzunk létre egy projekt-et: dinamikus web vagy ejb projekt is lehet, és az alábbi osztályt adjuk meg:

 package org.me;
 
 import java.util.Date;
 
 import javax.ejb.ActivationConfigProperty;
 import javax.ejb.MessageDriven;
 import javax.jms.JMSException;
 import javax.jms.Message;
 import javax.jms.MessageListener;
 import javax.jms.TextMessage;
 
 @MessageDriven(activationConfig = {
 		@ActivationConfigProperty(propertyName = "destinationType", propertyValue = "javax.jms.Queue"),
 		@ActivationConfigProperty(propertyName = "destination", propertyValue = "java:/jms/queue/TaskQueue") })
 public class TaskGenerator implements MessageListener {
 
 	@Override
 	public void onMessage(Message message) {
 		try {
 			if (message instanceof TextMessage) {
 				System.out.println("Az üzenet ekkor megérkezett: " + new Date());
 				TextMessage msg = (TextMessage) message;
 				System.out.println("Az üzenet: " + msg.getText());
 			} else {
 				System.out.println("hibás üzenet");
 			}
 		} catch (JMSException e) {
 			e.printStackTrace();
 		}
 
 	}
 
 }

Távoli elérés az üzenetsorhoz

Ahhoz, hogy távolról is el lehessen érni egy üzenetsort, a JNDI nevének “java:jboss/exported/” kell kezdődnie. A wildfly admin oldalon ez megtehető, hiszen egy üzenetsor több jndi néven is elérhető. Hozzuk létre újra a TaskQueue sort két JNDI névvel: “java:/jms/queue/TaskQueue” és “java:jboss/exported/TaskQueue”

A MDB-ben az annotációt értelem szerűen változtatni kell:

 @ActivationConfigProperty(propertyName = "destination", propertyValue = "java:/jms/queue/TaskQueue, java:jboss/exported/TaskQueue") })

A wildfly /bin/add-user.bat futtatásával létrehozhatunk egy felhasználót quser/Password_1 belépéssel a guest csoportban:

 
 What type of user do you wish to add?
  a) Management User (mgmt-users.properties)
  b) Application User (application-users.properties)
 (a): b
 
 Enter the details of the new user to add.
 Using realm 'ApplicationRealm' as discovered from the existing property files.
 Username : quser
 Password recommendations are listed below. To modify these restrictions edit the add-user.properties configuration file.
  - The password should be different from the username
  - The password should not be one of the following restricted values {root, admin, administrator}
  - The password should contain at least 8 characters, 1 alphabetic character(s), 1 digit(s), 1 non-alphanumeric symbol(s)
 Password :
 Re-enter Password :
 What groups do you want this user to belong to? (Please enter a comma separated list, or leave blank for none)[ ]: guest
 About to add user 'quser' for realm 'ApplicationRealm'
 Is this correct yes/no? yes
 Added user 'quser' to file 'C:\projects\devstudio\runtimes\wildfly-10.0.0.Final\standalone\configuration\application-users.properties'
 Added user 'quser' to file 'C:\projects\devstudio\runtimes\wildfly-10.0.0.Final\domain\configuration\application-users.properties'
 Added user 'quser' with groups guest to file 'C:\projects\devstudio\runtimes\wildfly-10.0.0.Final\standalone\configuration\application-roles.properties'
 Added user 'quser' with groups guest to file 'C:\projects\devstudio\runtimes\wildfly-10.0.0.Final\domain\configuration\application-roles.properties'
 Is this new user going to be used for one AS process to connect to another AS process?
 e.g. for a slave host controller connecting to the master or for a Remoting connection for server to server EJB calls.
 yes/no? yes
 To represent the user add the following to the server-identities definition <secret value="UGFzc3dvcmRfMQ==" />
 Press any key to continue . . .

Az MDB klienst most ne a dinamikus web projektben, hanem egy külön java projektben hozzuk létre. A projektre jobb egérgombbal kattintva: Properties/Java Build Path/Add External Jar - segítségével adjuk hozzá a jboss-client.jar-t a [wildfly]\bin\client\ könyvtárból.

A kliens kódja legyen a következő:

 
 import java.util.Hashtable;
 
 import javax.jms.Connection;
 import javax.jms.Queue;
 import javax.jms.QueueConnection;
 import javax.jms.QueueConnectionFactory;
 import javax.jms.QueueSender;
 import javax.jms.QueueSession;
 import javax.jms.Session;
 import javax.jms.TextMessage;
 import javax.naming.Context;
 import javax.naming.InitialContext;
 import javax.naming.NamingException;
 
 public class TestRemoteQueue {
 
 	public static void main(String[] args) throws Exception {
 		Connection connection = null;
 		InitialContext initialContext = null;
 		try {
 			initialContext = getInitialContext();
 			QueueConnectionFactory qconFactory = (QueueConnectionFactory) initialContext
 					.lookup("jms/RemoteConnectionFactory");
 			QueueConnection qcon = qconFactory.createQueueConnection("quser", "Password_1");
 			QueueSession qsession = qcon.createQueueSession(false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);
 			Queue queue = (Queue) initialContext.lookup("TaskQueue");
 			QueueSender qsender = qsession.createSender(queue);
 			qcon.start();
 			TextMessage msg = qsession.createTextMessage();
 			msg.setText("Hello world");
 			qsender.send(msg);
 			qsender.close();
 			qsession.close();
 			qcon.close();
 		} catch (Exception e) {
 			e.printStackTrace();
 		}
 	}
 	
 	private static InitialContext getInitialContext() throws NamingException {
 		Hashtable env = new Hashtable();
 		env.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY, "org.jboss.naming.remote.client.InitialContextFactory");
 		env.put(Context.PROVIDER_URL, "http-remoting://127.0.0.1:8080");
 		env.put("jboss.naming.client.ejb.context", false);
 		env.put(Context.URL_PKG_PREFIXES, "org.jboss.ejb.client.naming");
 		return new InitialContext(env);
 	}
 }

Indítás után a szerver consol-ban megjelenik a “Hello world” szöveg.

Tranzakció visszavonás

A következő MDB megállapítja, hogy újra lett-e küldve az üzenet és ha igen, akkor visszavonja a tranzakciót. A visszavont tranzakció miatt az üzenetsor újra megpróbálja elküldeni az üzenetet, mivel ez már egyszer el lett küldve, ezért fogadjuk. A getJMSRedelivered() true értéket fog adni.

@MessageDriven(name = "RollbackOnly", activationConfig = {
		@ActivationConfigProperty(propertyName = "destinationType", propertyValue = "javax.jms.Queue"),
		@ActivationConfigProperty(propertyName = "destination", propertyValue = "queue/RemoteQueue") })
@TransactionManagement(value = TransactionManagementType.CONTAINER)
@TransactionAttribute(value = TransactionAttributeType.REQUIRED)

public class RollbackOnly implements MessageListener {
@Resource
MessageDrivenContext ctx;

public void onMessage(final Message message) {
	try {
		TextMessage textMessage = (TextMessage) message;

		String text = textMessage.getText();

		if (!textMessage.getJMSRedelivered()) {
			System.out.println("message " + text
					+ " received for the first time");
			ctx.setRollbackOnly();
		} else {
			System.out.println("message " + text
					+ " received for the second time");
		}

	} catch (JMSException e) {
		e.printStackTrace();
	}
}
}

A hozzá tartozó kliens kódja ugyanaz is lehet mint az előző példában.

Halott levél csatorna (DEAD Letter QUEUE)

Állítsuk be az előző példánál, hogy csak 1x próbálja újra az üzenet kézbesítést: [jbdevstudio]\runtimes\jboss-eap\standalone\configuration\standalone-full.xml -ban keressük meg a következő részt:

<address-settings>
 <address-setting match="#">

És illesszük be a következő sort, majd indítsuk újra a JBoss szervert.

<max-delivery-attempts>1</max-delivery-attempts> 

Ilyenkor az üzenet a dead letter queue-ra kerül 1 próbálkozás után.

A Dead Letter Queue-ról a következő osztály leveszi az üzeneteket:

package org.ait;

import javax.ejb.ActivationConfigProperty;
import javax.ejb.MessageDriven;
import javax.jms.JMSException;
import javax.jms.Message;
import javax.jms.MessageListener;
import javax.jms.TextMessage;

@MessageDriven(name = "DeadLetter", activationConfig = {
    @ActivationConfigProperty(propertyName = "destinationType", propertyValue = "javax.jms.Queue"),
    @ActivationConfigProperty(propertyName = "destination", propertyValue = "queue/DLQ") })
public class DeadLetterQueue implements MessageListener {
  public void onMessage(final Message message) {
    try {
      TextMessage textMessage = (TextMessage) message;
      String text = textMessage.getText();
      System.out.println("DEAD Letter QUEUE got a message:" + text);
    } catch (JMSException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}
 
tanszek/oktatas/informatikai_rendszerek_epitese/jms_-_activemq.txt · Last modified: 2017/04/25 15:23 by admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki