/* 2. felev, uj tematika, C++ nyelv   A C++ nem obj,orient.ujdonsagai
	8. gyak	GEPESZ			 Egyszeru pelda osztalyra es
							 egyedre.


// 1. prg: cimszerinti ertekatadas referenciavaltozok segitsegevel:

/*
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h> //ez az osztalydeklaracio kell a cin es cout-hoz


void szelsoertekek(int a, int b, int& max, int& min)
{
 if (a > b) { max= a; min= b;} else {max= b; min= a;};
}

void main(void)
{ int c, d, nagy, kicsi;
 clrscr();
 cout << "Cimszerinti ertekatadas demo" << endl;
 do
 {cout << "Adj meg ket egesz szamot!" << endl;
  cout << "c=";
  cin >> c;
  cout << "d=";
  cin >> d;
  szelsoertekek(c, d, nagy, kicsi);
  cout << "A nagyobbik= " << nagy << ", a kisebbik= " << kicsi << endl;
 }
 while (c!=d);
 cout << "vege." ;
 getch();
}

*/

//2. pelda: Dinamikus memoriakezeles new es delete segitsegevel:

/*
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <iostream.h>

//probaljuk ki nagyobb ertekkel is, pl 1600 !
#define db 16

void main()
{
 randomize();
 float * valosmut;
 float * vektmut;
 clrscr();
 cout << "Dinamikusan foglalunk helyet egy valos skalarnak \
   es egy vektornak" << endl;
 valosmut = new float;
 vektmut = new float[db];
 if (!valosmut || !vektmut)
 { cout << "Memoriafoglalas sikertelen!" << endl; exit(1); }
 *valosmut= random(25)/11.5;
 for (int i=0; i<db; i++) vektmut[i]= random(25)/12.0;
 //kiiratas:
 for (i=0; i<db; i++)
  cout << "vektmut[" << i << "]= " << vektmut[i] << endl;
 cout << "*valosmut= " << *valosmut << endl;
 cout << "Majd felszabaditjuk a foglalt helyeket. " << endl;
 delete valosmut;
 delete vektmut; //delete[] vektmut; Borland C++ Builder eseteben
 getch();
}
*/

//3. pelda: Alapertelmezett fuggvenyargumentum, osztaly, egyed pelda
// Lásd előadásanyagot is!

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
#include <iostream.h>
#include <ctype.h>

class Szovegparos
{private: char forras[80],
	    cel[80];
 public: void MyStrncpy(int honnan=0, int mennyit=2000);
	void SetForras(char forrasbe[]){strcpy(forras,forrasbe);}
	void PrintCel(){puts(cel);}
};

Szovegparos obj;
char forrasbe[80];
int honnan, mennyit;
char c1,c2;

void main()
{clrscr(); c1='N'; c2='N';
 puts("Add meg az s1 szoveget:");
 gets(forrasbe); obj.SetForras(forrasbe);
 cout << "Megadja a honnan poziciot? (I/N): " << endl;
 if ((c1=toupper(getch())) == 'I')
 {cout << "honnan= " ; cin >> honnan;}
 if (c1=='I')
 {
 cout << "Megadja a mennyit erteket? (I/N): " << endl;
 if ((c2=toupper(getch())) == 'I')
  {cout << "mennyit= " ; cin >> mennyit;}
 }
 if  (c2=='I')  obj.MyStrncpy(honnan, mennyit);
 else if (c1=='I') obj.MyStrncpy(honnan);
   else     obj.MyStrncpy();
 obj.PrintCel();
 getch();
}

void Szovegparos::MyStrncpy(int honnan, int mennyit)
{if (mennyit==2000) strncpy(cel, forras+honnan, strlen(forras)-honnan+1);
 else strncpy(cel, forras+honnan, mennyit);
}
//forras: kerekparverseny, honnan: N, kiir: kerekparverseny
//forras: kerekparverseny, honnan=8, meddig: N : kiir:verseny
//forras: kerekparverseny, honnan=5, meddig: 3 : kiir: par


 
tanszek/oktatas/c_programozas.txt · Last modified: 2011/04/19 13:19 by admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki