Minőségbiztosítás Informatikája

Ütemterv, tematika és értékelés

Az ütemterv letölthető: a linkre kattintva 2019. tavaszi félév

Zárthelyi időpontja 2019. 04. 30

Feladatok

 1. A csatolt: feladatkiírások egyikéből a hallgató válasszon egy tetszőleges feladatot. További input adatok a linkre kattintva
 2. A kódolásnál a csatolt kódolási szabványt kell használni.
 3. Implementálás során készítsen Unit teszteket!
 4. A kód lefedettség legyen legalább 70%, a lefedettséget bemutatáskor ellenörizni kell.

Feladatbeadási határidő: 2019.05.07.

Előadás fóliák

Segédlet a gyakorlathoz

1. Gyakorlat: programozási feladat

Egy olyan banknál dolgozik, amely nemrég vásárolt egy számítógépet, hogy segítse a fióktelepek által küldött leveleket és faxokat. A készülék beolvassa a papírdokumentumokat, és olyan fájlt hoz létre, amely több olyan bejegyzést tartalmaz, amelyek mindegyike így néz ki:

 _ _   _ _ _ _ _ 
| _| _||_||_ |_  ||_||_|
||_ _| | _||_| ||_| _|

Minden bejegyzés 4 sor hosszú, és minden sor 27 karakterből áll. Minden egyes bejegyzés első 3 sora tartalmaz egy cső (|) és aláhúzás (_) karakterrel írt számlaszámot, és a negyedik sor üres. Minden számlaszámnak 9 számjegyű (0-9 tartományban kell lennie). A Egy fájl körülbelül 500 bejegyzést tartalmaz

Feladat 1: parsolja fel a számlaszámokat.

A számlaszámokat ellenőrizni is kell. Jelölje d1 az első számjegyet, d2 a másodikat, stb.

checksum számítás: (d1+2*d2+3*d3+…+9*d9) mod 11 = 0

Feladat 2: Számítsa ki az ellenőrző összeget minden számlaszámra

Készítsünk egy riport fájlt, amelynek minden sora egy számlaszámot tartalmaz. A fel nem ismert karaktereket '?'jelzi A számlaszám után az ERR jelzik, ha a szám hibás, ILL, ha a a számlaszám nem felismerhető. pl.:

457508000

664371495 ERR

86110??36 ILL

Feladat 3: Készítse el a riport fájlt.

2. Gyakorlat: programozási feladat

Készítsünk római számokkal működő kalkulátort

Ellenörző kérdések

Minta Zárthelyi

Hasznos Linkek

Ajánlott irodalom

 1. Tóth Tibor: Minőségmenedzsment és Informatika. Műszaki Könyvkiadó. 1999.
 2. Hornyák Olivér: Minőségmenedzsment és Informatika előadásvázlat. Kézirat, 2019.
 3. Tom DeMarco & Timothy Lister: Peopleware. Dorset House Publishing. 1999.
 4. Steve McConnel: Code Complete. Microsoft Press. 1993.
 5. Steve Maguire: Writing Solid Code. Microsoft Press. 1993.
 6. Raffai Mária: Egységesített megoldások a fejlesztésben. Novadat kiadó. 2001.
 
tanszek/oktatas/minosegmenedzsment_es_informatika/minosegmenedzsment_es_informatika.txt · Last modified: 2019/09/16 14:54 by admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki