Ütemterv, Követelmények, Ajánlott Irodalom

Tantárgyi Tematika és ütemterv

a Műszaki Kommunikáció c. tárgyhoz

I. évfolyam Műszaki informatika alapszak (BSc-képzés)

A tárgy előadói:

 • Dr. Nehéz Károly egyetemi docens,

Gyakorlatvezetők:

 • Szabó Martin, egyetemi tanársegéd

A tárgy lezárása: aláírás és vizsga.

A félév elismerésének feltételei:

 1. A félévközi zárthelyi legalább elégséges eredménye.
 2. Az 1. házi feladat legalább megfelelt eredménye.
 3. A 2. házi feladat legalább megfelelt eredménye.
Zárthelyi dolgozat

A zárthelyi időpontja: később lesz megadva

A zárthelyi dolgozatban egyszerű példákat kell megoldani, illetve informatikai és kommunikációs fogalmakkal, meghatározásokkal és értelmezésekkel kapcsolatos kérdésekre kell rövid, szöveges válaszokat adni.

Értékelés: 0-39 p.: 1; 40-54 p.: 2; 55-69 p.: 3; 70-84 p.: 4; 85-100 p.: 5.

Zárthelyi dolgozat pótlása

A zárthelyi dolgozat pótlására az utolsó tanulmányi héten (később megadott időpontban) kerül sor a XVI.-os előadóban.

A zárthelyi dolgozatban egyszerű példákat kell megoldani, illetve informatikai és kommunikációs fogalmakkal, meghatározásokkal és értelmezésekkel kapcsolatos kérdésekre kell rövid, szöveges válaszokat adni.

Értékelés: 0-39 p.: 1; 40-54 p.: 2; 55-69 p.: 3; 70-84 p.: 4; 85-100 p.: 5.

Házi feladat

1.házi feladat: Szöveges, ábrás HTML oldalak tervezése CSS stílusok használatával. Beadási határidő: 3. oktatási hét.

2.házi feladat: Modell készítése CAD tervező programmal. Beadási határidő: 12. oktatási hét.

Pótlások

A sikertelen, illetve igazoltan meg nem írt zárthelyi 13. oktatási héten pótolható. A feladatbeadásra, indokolt esetben, 1-3 napi halasztást lehet kérni írásban a gyakorlatvezetőtől. Az aláírás pótlása dékáni engedély birtokában a vizsgaidőszak kijelölt időszakában lehetséges.

Vizsga

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli rész 2 óra időtartamú. Az írásbeli során egyszerű példákat kell megoldani, illetve a tárgykör legfontosabb fogalmait, összefüggéseit kell szöveges megfogalmazásban kifejteni.

A vizsga eredményét a vizsgáztató az írásbeli, valamint a féléves teljesítmény együttes mérlegelésével határozza meg.

Óralátogatás

Az előadási és gyakorlati órák látogatása ajánlott. A gyakorlatokon bemutatjuk a tananyag elsajátításához szükséges alkalmazásokat, és példákat oldunk meg.

A félév végére jártasságot kell szerezni egy operációs rendszer Windows felületű kezelésében, egy szövegszerkesztő, egy ábra-rajzoló és egy CAD tervező alkalmazás alapvető funkcióinak kezelésében, egyszerű példák és modellezési feladatok megoldásában, a mérnöki műszaki rajzok konvencióinak olvasásában.

Ajánlott irodalom

Évközi Feladatok

 1. Első feladat kiírása letölthető
 2. Második feladat kiírása elérhető

Korábbi szóbeli vizsgakérdések

Még a korábbi tematika szerint a szóbeli vizsgákon fordultak elő, már nem aktuális.

Vizsgakérdések

Előadás kiegészítő anyagok

ALAPFOGALMAK (elolvasása ajánlott!!): termeszettudomanyos_alapfogalmak.pdf

Előadásfóliák:muszaki_kommunikacio_foliak.ppt

Régi szkennelt fóliák: szkennelt_anyag.zip

Kriptográfia:eloadas9_kriptografia.ppt

RSA feltörés: http://www.rsasecurity.com/rsalabs/node.asp?id=2093

Karakterkódolás: eloadas_13_karakterkodolas.ppt

Huffman kódolás: huffman_kodolas.ppt

RSA applet: rsa_applet.zip

Huffman applet: huffman_applet.zip

XML: eloadas11_xml.ppt

XML példák: xml.zip

Gyakorlatok

1. html alapjai: - Első feladat kiadása

2. css alapjai

3. Első feladat bemutatása - Word magasabb szinten - Szövegszerkesztők használata

4. Számpéldák 1.

5. Számpéldák 2.

6. Kódolások (RSA, Hunffman, LZW, Base64).

7. https://www.onshape.com/ 1. - második feladat kiadása.

8. https://www.onshape.com/ 2.

8.5 https://cad.onshape.com/documents/576aefa2e4b08c9931f4c97b/w/be0bd0dcf7370495322b5e83/e/e997f644266903c333b78ecf

9. https://www.onshape.com/ 3.

10. https://www.onshape.com/ 4.

11. Feladatok bemutatás

12. Feladatok pótlása

13. Aláírás pótlása

Ajánlott irodalom

 1. Tóth Tibor: Termelési rendszerek és folyamatok. A termelésinformatika alapjai. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2004. (3.-47. old.; Függelék 1-10. old.).
 2. Reza, F.M.: Bevezetés az információelméletbe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1966.
 3. Prékopa András: Valószínűség-elmélet műszaki alkalmazásokkal. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1962.
 4. Horányi Özséb: Jel, jelentés, információ. Magvető Kiadó, Budapest, 1975.
 5. Petrovics, N.: Az információról mindenkinek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.
 6. Stonier, Tom: Információ és az Univerzum belső szerkezete. Springer Hungarica, Budapest, 1993.
 7. Campbell, M.: Egyszerűen Windows. Panem – McGraw-Hill kiadás, Budapest, 1993.
 8. Inotai László: Egyszerűen Word for Windows. McGraw-Hill kiadás, Budapest, 1993.
 9. Nagyné Szilvási Márta: CAD iskola. Typotex Kft. Kiadása, 1991.
 10. Encarnaçao, J., Schlechtendal, E.G.: CAD, számítógéppel segített tervezés. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1987.
 11. Fancsali József: Géprajz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1993.
 12. Déri József: Műszaki ábrázolás. Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.
 13. Magyar Sándor: Géprajzi alapismeretek. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986.
 14. Herczeg István: Szerkesztési atlasz. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1976.
 15. Agg Géza: Műszaki alapismeretek. LSI Oktatóközpont, 1993.
 16. Bancsik Zsolt, Juhász Imre, Lajos Sándor: Ábrázoló geometria szemléletesen, elektronikus könyv

Minta Zárthelyi

 
tanszek/oktatas/muszaki_kommunikacio/muszaki_kommunikacio.txt · Last modified: 2019/08/31 00:25 by admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki