Számítógépes gyártásirányítás

Tematika

GEIAK161B

A félév aláírással és gyakorlati jeggyel zárul.

GEIAK160B, GEIAK162B

A félév kollokviummal és gyakorlati jeggyel zárul.

Az aláírás megszerzésének feltételei:

1. A két zárthelyi feladat egyenként legalább elégséges eredménye. Pótlási lehetőség: 2019. december. 10.

A zárthelyi értékelése:

Elért Pontszám Jegy
0-39 % elégtelen
40-54 % elégséges
55-69 % közepes
70-84 %
85–100 % jeles

2. A két programozási feladat külön-külön legalább elégséges eredménye.

Határidők

Feladatbeadás határideje: ütemterv szerint

Engedélyezhető indokolt esetben: 2019. dec. 10. 10:00.

A feladatbeadás halasztását a beadási határidő előtt kell kérni. A feladatokat személyesen kell átvenni, beadni, és bemutatni. A feladatokra halasztást kérni csak indokolt esetben lehet.

Értékelés

A gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozat eredményétől függ, amit a programozási feladatok kidolgozottsága módosíthat.

Aláírás megtagadása

Az aláírás attól a hallgatótól tagadható meg, aki zárthelyi dolgozatot nem írt, feladatait nem adta be és pótlási szándékát nem jelezte vagy a Hallgatói Követelményrendszer 50. §-ban megfogalmazott óralátogatási követelményeknek nem tett eleget.

Amennyiben a hallgató az előadások esetén legalább az órák 60 %-án, szemináriumok, gyakorlatok, laboratóriumi foglalkozások esetén legalább az órák 70 %-án nincs jelen,
és távolmaradását megfelelően igazolni nem tudja, az aláírás véglegesen megtagadható.

Feladatkiírások

A feladatokat személyesen kell átvenni és beadni. A feladatokat számítógépes szövegszerkesztővel kell elkészíteni és elektronikusan is be kell adni.


A feladatok kiosztása Személyesen. A feladalapok letölhetők innen

Az ütemterv letölthető innen

Letölthető anyagok

Irodalomjegyzék

  1. Dr. Erdélyi Ferenc: Számítógépes gyártásirányítás I. Előadásvázlat, kézirat.
  2. Dr. Erdélyi F., Szabó G.: Programozható logikai vezérlők (PLC). Oktatási segédlet. Miskolc, 1993.
  3. Dr. Erdélyi F., Strelecz L.: SINUMERIK 810T számjegyes vezérlő berendezés esztergagépek számára. Oktatási segédlet. Miskolc, 1992.
  4. Dr. Erdélyi F., Strelecz L.: A SINUMERIK 810T. számjegyes vezérlı berendezés kiterjesztett programozási nyelve. Miskolc, 1993.
  5. Dr. Erdélyi F., Dr. Zsiga Z., Dr. Makó Ildikó: Szerszámgépek számjegyvezérlése. Oktatási segédlet. Miskolc, 1992.
  6. Csáki F., Bars R.: Automatika. Tankönyvkiadó. Budapest, 1970.
  7. Csáki F.: Irányítástechnikai kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1977.

Minta zárthelyi

Minta zárthelyi a linkre kattintva letölthető


Ellenőrző kérdesek

Ellenőrző kérdések a linkre kattintva elérhetők.

 
tanszek/oktatas/szamitogepes_gyartasiranyitas/szamitogepes_gyartasiranyitas.txt · Last modified: 2019/09/03 11:22 by admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki